КАНЦЕРОГЕННИЙ ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ШКІРУ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • І. Й. Галайчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12621

Ключові слова:

меланома, рак шкіри, ультрафіолетовий індекс, захворюваність

Анотація

Мета: на основі даних Національного канцер-реєстру проаналізувати захворюваність на меланому і рак шкіри в осіб молодого віку з обґрунтуванням канцерогенного впливу ультрафіолетового опромінення.

Матеріали і методи. У роботі використано статистичні дані з бюлетенів Національного канцер-реєстру України та власні клінічні спостереження. Проведено аналіз показників захворюваності у вікових групах від 20 до 44 років за період 2007–2019 рр. Здійснено порівняння показників захворюваності у когорті населення, яке у 2007–2008  рр. належало до вікової категорії 30–34 роки, а через 10 років (у 2018–2019 рр.) увійшло до вікової категорії 40–44 роки.

Результати. Показано, що протягом десятирічного інтервалу відбулось зростання захворюваності на меланому в 2 рази, а на рак шкіри – в 4 рази. Враховуючи активну мобільність молодого населення в країни з високим ультрафіолетовим індексом сонячної активності, можна з високою ймовірністю вважати, що значна частка зло­якісних пухлин шкіри була ініційована надмірним ультрафіолетовим опроміненням. Представлено клінічні приклади меланоми і раку шкіри, у виникненні яких ультрафіолетова радіація відіграла основну роль. 

Висновки. Короткочасна міграція білого населення в екваторіальні широти спричиняє прискорене виникнення передракових локусів у шкірі молодих осіб під дією ультрафіолетової радіації. Трансформація передракових уражень у злоякісні пухлини шкіри це тривалий процес, який на сьогодні можна ефективно контролювати візуальним самооглядом шкіри, цифровим фотоскринінгом і телемедичними консультаціями з онкологами. Вчасні діагностика та лікування поверхневих форм злоякісної меланоми запобігають переходу її у фазу метастатичного поширення.

Біографія автора

І. Й. Галайчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Gruzieva, T.S., & Kalashnikova, N.M. (2020). Osoblyvosti ta tendentsii zakhvoriuvanosti naselennia na zloiakisni novoutvorennia shkiry [Peculiarities and trends in the skin malignancies morbidity]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine, 4 (86), 5-12. DOI: 10.11603/1681-2786.2020.4.11903 [in Ukrainian].

Galaychuk, I.Y., Hotsko, O.S., & Zhulkevych, I.V. (2015). Neinvazyvni metody diahnostyky melanomy shkiry [Noninvasive methods of skin melanoma detektion]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of Scientific Research, 1, 67-70 [in Ukrainian].

Bondar, H.V., Shevchenko, A.I., Galaychuk, I.Y., & Dumanskyi, Yu.V. (2019). Onkolohiya : pidruchnyk [Oncology: a textbook]. In: Bondar, H.V., Shevchenko, A.I., Galaychuk, I.Y. Eds. 2nd ed., rew. and add. Кyiv : Medicine [in Ukrainian].

Galaychuk, I.Y., Babanly, Sh.R., Danylkiv, I.S., & Shkrobot, L.V. (2014). Onkokhirurhichnyi i dermatolohichnyi pidkhody do diahnostyky ta likuvalnoi taktyky u khvorykh na melanomu shkiry [Oncosurgical and dermatological approaches in diagnosis and treatment of patients with skin melanoma]. Klinichna onkolohiia – Clinical Oncology, 3 (15), 41-44 [in Ukrainian].

Galaychuk, I.Y., Zhulkevych, I.V., & Hotsko, O.S. (2014). Pat. Ukrainy, Sposib dystantsiinoi dyferentsiinoi diahnostyky pihmentnykh pukhlyn shkiry [Patent of Ukraine. Method of remote differential diagnosis of skin pigment tumors]. № 89831 MPK A61V 1/00, A61V 8/00, A61V 10/00 ; zaiavnyk i patentovlasnyk Ternop. derzh. med. un-t imeni I. Ya. Horbachevskoho. – № u 2013 15450; Zaiavl. 30.12.13 ; opubl. 25.04.14, Biul. № 8 - No. 89831 MPK A61V 1/00, A61V 8/00, A61V 10/00; applicant and patentowner I. Horbachevsky Ternopil State Med. Univ. -No. u 2013 15450; Applic.30.12.13; publ. 25.04.14, Bull. No. 8 [in Ukrainian].

Fedorenko, Z., Michailovich, Yu., Goulak, L., Gorokh, Ye., Ryzhov, A., Soumkina, O., & Koutsenko, L. (2021). Rak v Ukraini, 2019–2020. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2019–2020. Incidence, mortality, indicators for activities of the oncological service]. Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy – Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine, 22. Retrieved from: www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/index.htm [in Ukrainian].

Fedorenko, Z.P., Hulak, L.O., Mykhailovych, Yu.Y., Horokh, Ye.L., Ryzhov, A.Yu., Sumkina, O.V., & Kutsenko, L. (2020). Rak v Ukraini, 2018–2019. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2018–2019. Incidence, mortality, indicators for activities of the oncological service]. Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy – Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine, 21. Retrieved from: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_21/index.htm [in Ukrainian].

Fedorenko, Z.P., Hulak, L.O., Mykhailovych, Yu.Y., Horokh, Ye.L., Ryzhov, A.Yu., Sumkina, O.V., & Kutsenko, L. (2018). Rak v Ukraini, 2016–2017. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2016–2017. Incidence, mortality, indicators for activities of the oncological service]. Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy – Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine, 19. Retrieved from: www.ncru.inf.ua/publications/BULL_19/index.htm [in Ukrainian].

Fedorenko, Z.P., Hulak, L.O., Mykhailovych, Yu.Y., Horokh, Ye.L., Ryzhov, A.Yu., Sumkina, O.V., & Kutsenko, L. (2013). Rak v Ukraini, 2011–2012 Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2011–2012. Incidence, mortality, indicators for activities of the oncological service]. Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy – Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine, 14. [in Ukrainian].

Fedorenko, Z.P., Haysenko, A.V., & Hulak, L.O. (2010). Rak v Ukraini, 2008–2009 Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2008–2009. Incidence, mortality, indicators for activities of the oncological service]. Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy – Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine, 11. [in Ukrainian].

Fedorenko, Z.P., Haysenko, A.V., & Hulak, L.O. (2009). Rak v Ukraini, 2008–2009. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2007–2008. Incidence, mortality, indicators for activities of the oncological service]. Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy – Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine, 10. [in Ukrainian].

Stebliy, N.M., & Akimenko, V.Ya. (2019). Ultrafioletova skladova insoliatsii yak faktor ryzyku dlia zdorovia liudyny [Ultraviolet insulation component as a risk factor for human health]. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi – Ukrainian Journal of Occupational Health, 15 (1), 35-45. Retrieved from: https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01.035 [in Ukrainian].

Snarskaya, E.S. (2012). Fotokantserogenez i profilaktika raka kozhi [Photocarcinogenesis and prevention of skin cancer]. Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney – Russian Journal of Skin and Venereal Diseases, 5, 10-13 [in Russian].

(2018). Turystychna diialnist v Ukraini u 2017 rotsi. Statystychnyy zbirnyk. [Tourist activity in Ukraine in 2017. Statistical collection]. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Martens, M.C., Seebode, C., Lehmann, J., & Emmert, S. (2018). Photocarcinogenesis and skin cancer prevention strategies: an update. Anticancer Research, 38, 1153-1158. DOI: 10.21873/anticanres.12334.

Oak, A.S.W., Athar, M., Yusuf, N., & Elmets, C.A. (2018). UV and Skin: photocarcinogenesis. In: Krutmann, J., Merk, H.F., Eds. Environment and Skin: Springer International Publishing, Switzerland. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-43102-4_8.

Reddy, P.S., Sureshkumar, A., & Jain, V. (2018). Sunscreens: developments and challenges. Int. J. App. Pharm., 10 (6), 54-59.

Retrieved from: https://www.meteonova.ru/uv-index/33345-Kiev.htm.

Retrieved from: https://www.weather-atlas.com/ru/united-arab-emirates/dubai-weather-march#uv_index.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Галайчук, І. Й. (2021). КАНЦЕРОГЕННИЙ ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ШКІРУ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 18–24. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.3.12621

Номер

Розділ

Здоров'я і суспільство