ВАРІАЦІЇ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ ПЕРИІМПЛАНТИТУ ПРОТЯГОМ 2014–2019 РОКІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

  • M. Yu. Goncharuk-Khomyn ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
  • I. D. Melnychuk ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
  • S. I. Krichfalushiy ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
  • I. R. Mits Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • I. A. Mykhailiuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: периімплантит, поширеність, ретроспективний аналіз, критерій діагностики, систематизація даних

Анотація

Мета: проаналізувати дані щодо поширеності периімплантиту за результатами попередньо проведених досліджень протягом 2014–2019 років та виокремити основні тенденції змін епідеміологічних показників.

Матеріали і методи. З метою реалізації поставленої мети дослідження проведено пошук публікацій у базі даних Pubmed Central (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) з використанням функцій розширеного пошуку. У ході пошуку застосовано специфічні Mesh-терміни у різних комбінаціях ключових слів «periimplantitis», «prevalence», «incidence», «epidemiology».

Результати. При проведенні ретроспективного аналізу показників поширеності периімплантиту, наведених у попередньо опублікованих дослідженнях за період 2014–2019 років, було встановлено такі тенденції змін епідеміологічних показників: 1) показники поширеності периімплантиту на рівні досліджуваних суб’єктів перевищують показники поширеності периімплантиту на рівні досліджуваних об’єктів у 1,5–2 рази; 2) збільшення параметра тривалості функціонування внутрішньокісткових опор асоційовано із зростанням показника поширеності периімплантиту як на рівні реабілітованих пацієнтів, так і на рівні встановлених імплантатів; 3) при аналізі вибірок із більшою кількістю досліджуваних пацієнтів та імплантатів спостерігали менші показники поширеності периімплан­титу, ніж при аналізі вибірок із кількістю досліджуваних пацієнтів чи імплантатів ≤100 одиниць дослідження.

Висновки. Значну варіацію показників поширеності периімплантиту відображено у попередньо опублікованих дослідженнях, вона обумовлена використанням різних діагностичних критеріїв для ідентифікації патології, різним терміном спостереження за результатами імплантації, гетерогенністю досліджуваних вибірок та іншими концептуальними відмінностями у дизайнах проаналізованих досліджень.

Біографії авторів

M. Yu. Goncharuk-Khomyn, ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

асистент кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Науково-навчального центру судової стоматології

I. D. Melnychuk, ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

асистент кафедри стоматології післядипломної освіти ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

S. I. Krichfalushiy, ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

асистент кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет

I. R. Mits, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургічної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

I. A. Mykhailiuk, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургічної стоматології  Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Derks, J., & Tomasi, C. (2015). Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology. Journal of Clinical Periodontology, 42, S158–S171.

Derks, J., Schaller, D., Håkansson, J., Wennström, J. L., Tomasi, C., & Berglundh, T. (2016). Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population: prevalence of peri-implantitis. Journal of Dental Research, 95 (1), 43-49.

Dreyer, H., Grischke, J., Tiede, C., Eberhard, J., Schweitzer, A., Toikkanen, S. E., ... & Stiesch, M. (2018). Epidemiology and risk factors of peri-implantitis: A systematic review. Journal of Periodontal Research, 53 (5), 657-681.

Francetti, L., Cavalli, N., Taschieri, S., & Corbella, S. (2019). Ten years follow-up retrospective study on implant survival rates and prevalence of peri-implantitis in implant-supported full-arch rehabilitations. Clinical Oral Implants Research, 30 (3), 252-260.

French, D., Grandin, H. M., & Ofec, R. (2019). Retrospective cohort study of 4,591 dental implants: analysis of risk indicators for bone loss and prevalence of peri-implant mucositis and peri-implantitis. Journal of Periodontology, 691-700.

Gurgel, B.C.D.V., Montenegro, S.C.L., Dantas, P.M.C., Pascoal, A.L.D.B., Lima, K.C., & Calderon, P.D.S. (2017). Frequency of peri-implant diseases and associated factors. Clinical Oral Implants Research, 28 (10), 1211-1217.

Goh, M.S., Hong, E.J., & Chang, M. (2017). Prevalence and risk indicators of peri-implantitis in Korean patients with a history of periodontal disease: a cross-sectional study. Journal of Periodontal & Implant Science, 47 (4), 240-250.

Guyatt, G.H., Oxman, A.D., Kunz, R., Woodcock, J., Brozek, J., Helfand, M., ... & Norris, S. (2011). GRADE guidelines: 7. Rating the quality of evidence—inconsistency. Journal of Clinical Epidemiology, 64 (12), 1294-1302.

Doornewaard, R., Jacquet, W., Cosyn, J., & De Bruyn, H. (2018). How do peri-implant biologic parameters correspond with implant survival and peri-implantitis? A critical review. Clinical Oral Implants Research, 29, 100-123.

Rakic, M., Galindo-Moreno, P., Monje, A., Radovanovic, S., Wang, H.L., Cochran, D., ... & Canullo, L. (2018). How frequent does peri-implantitis occur? A systematic review and meta-analysis. Clinical Oral Investigations, 22 (4), 1805-1816.

Guarnieri, R., Grande, M., Zuffetti, F., & Testori, T. (2018). Incidence of peri-implant diseases on implants with and without laser-microgrooved collar: A 5-year retrospective study carried out in private practice patients. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 33 (2), 457-465.

Meijer, H.J., Raghoebar, G.M., de Waal, Y.C., & Vissink, A. (2014). Incidence of peri-implant mucositis and peri-implantitis in edentulous patients with an implant-retained mandibular overdenture during a 10-year follow-up period. Journal of Clinical Periodontology, 41 (12), 1178-1183.

Sánchez-Siles, M., Muñoz-Cámara, D., Salazar-Sánchez, N., Ballester-Ferrandis, J.F., & Camacho-Alonso, F. (2015). Incidence of peri-implantitis and oral quality of life in patients rehabilitated with implants with different neck designs: A 10-year retrospective study. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 43 (10), 2168-2174.

Kordbacheh Changi, K., Finkelstein, J., & Papapanou, P.N. (2019). Peri-implantitis prevalence, incidence rate, and risk factors: A study of electronic health records at a US dental school. Clinical Oral Implants Research, 30 (4), 306-314.

Mameno, T., Wada, M., Onodera, Y., Fujita, D., Sato, H., & Ikebe, K. (2019). Longitudinal study on risk indicators for peri-implantitis using survival-time analysis. Journal of Prosthodontic Research, 63 (2), 216-220.

Mombelli, A., Müller, N., & Cionca, N. (2012). The Epidemiology of Peri-implantitis. Clinical Oral Implants Research, 23, 67-76.

Pimentel, S.P., Shiota, R., Cirano, F.R., Casarin, R.C., Pecorari, V.G., Casati, M.Z., ... & Ribeiro, F.V. (2018). Occurrence of peri-implant diseases and risk indicators at the patient and implant levels: A multilevel cross-sectional study. Journal of Periodontology, 89 (9), 1091-1100.

Oxman, A.D., & Guyatt, G.H. (1992). A consumer’s guide to subgroup analyses. Annals of Internal Medicine, 116 (1), 78-84.

Papi, P., Letizia, C., Pilloni, A., Petramala, L., Saracino, V., Rosella, D., & Pompa, G. (2018). Peri-implant diseases and metabolic syndrome components: a systematic review. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 22, 866-875.

Pesce, P., Menini, M., Tealdo, T., Bevilacqua, M., Pera, F., & Pera, P. (2014). Peri-implantitis: a systematic review of recently published papers. International Journal of Prosthodontics, 27(1), 15-25.

Marcantonio, C., Nicoli, L. G., Junior, E. M., Zandim-Barcelos, D. L., & Patil, S. (2015). Prevalence and possible risk factors of peri-implantitis: a concept review. J. Contemp. Dent. Pract., 16 (9), 750-757.

Daubert, D.M., Weinstein, B.F., Bordin, S., Leroux, B.G., & Flemmig, T.F. (2015). Prevalence and predictive factors for peri-implant disease and implant failure: a cross--sectional analysis. Journal of Periodontology, 86 (3), 337-347.

Ogata, Y., Nakayama, Y., Tatsumi, J., Kubota, T., Sato, S., Nishida, T., ... & Murakami, S. (2017). Prevalence and risk factors for peri-implant diseases in Japanese adult dental patients. Journal of Oral Science, 59 (1), 1-11.

Rodrigo, D., Sanz-Sánchez, I., Figuero, E., Llodrá, J. C., Bravo, M., Caffesse, R.G., ... & Herrera, D. (2018). Prevalence and risk indicators of peri-implant diseases in Spain. Journal of Clinical Periodontology, 45 (12), 1510-1520.

Vignoletti, F., Di Domenico, G.L., Di Martino, M., Montero, E., & de Sanctis, M. (2019). Prevalence and risk indicators of peri-implantitis in a sample of university-based dental patients in Italy: A cross-sectional study. Journal of Clinical Periodontology, 46 (5), 597-605.

Muñoz Giraldo, V., Duque, A., Giraldo Aristizabal, A., & Manrique Hernández, R.D. (2018). Prevalence of peri-implant disease according to periodontal probing depth and bleeding on probing: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 33 (4), e89-e105.

Wada, M., Mameno, T., Onodera, Y., Matsuda, H., Daimon, K., & Ikebe, K. (2019). Prevalence of peri-implant disease and risk indicators in a Japanese population with at least 3 years in function – A multicentre retrospective study. Clinical Oral Implants Research, 30 (2), 111-120.

Duque, A.D., Aristizabal, A.G., Londoño, S., Castro, L., & Alvarez, L.G. (2016). Prevalence of peri-implant disease on platform switching implants: a cross-sectional pilot study. Brazilian Oral Research, 30, pii: S1806-83242016000100204.

Ferreira, C.F., Buttendorf, A.R., Dalago, H., Guenther, S.F., & Bianchini, M.A. (2015). Prevalence of peri-implant diseases: Analyses of associated factors. The European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry, 23 (4), 199-206.

Cosgarea, R., Sculean, A., Shibli, J.A., & Salvi, G.E. (2019). Prevalence of peri-implant diseases–a critical review on the current evidence. Brazilian Oral Research, 33, e063.

Aguirre-Zorzano, L.A., Estefanía-Fresco, R., Telletxea, O., & Bravo, M. (2015). Prevalence of peri-implant inflammatory disease in patients with a history of periodontal disease who receive supportive periodontal therapy. Clinical Oral Implants Research, 26 (11), 1338-1344.

Cavalli, N., Corbella, S., Taschieri, S., & Francetti, L. (2015). Prevalence of Peri-implant mucositis and peri-implantitis in patients treated with a combination of axial and tilted implants supporting a complete fixed denture. The Scientific World Journal, 2015, 874842

Rokn, A., Aslroosta, H., Akbari, S., Najafi, H., Zayeri, F., & Hashemi, K. (2017). Prevalence of peri-implantitis in patients not participating in well-designed supportive periodontal treatments: a cross-sectional study. Clinical Oral Implants Research, 28 (3), 314-319.

Schuldt Filho, G., Dalago, H.R., de Souza, J.G.O., Stanley, K., Jovanovic, S., & Bianchini, M.A. (2014). Prevalence of peri-implantitis in patients with implant-supported fixed prostheses. Quintessence International, 45 (10), 861-868.

Matarazzo, F., Sabóia-Gomes, R., Alves, B.E.S., de Oliveira, R.P., & Araújo, M.G. (2018). Prevalence, extent and severity of peri-implant diseases. A cross-sectional study based on a university setting in Brazil. Journal of Periodontal Research, 53 (5), 910-915.

Lee, C.T., Huang, Y.W., Zhu, L., & Weltman, R. (2017). Prevalences of peri-implantitis and peri-implant mucositis: systematic review and meta-analysis. Journal of Dentistry, 62, 1-12.

Ramanauskaite, A., & Juodzbalys, G. (2016). Diagnostic principles of peri-implantitis: a systematic review and guidelines for peri-implantitis diagnosis proposal. Journal of Oral & Maxillofacial Research, 7 (3), e8.

Renvert, S., Lindahl, C., & Persson, G.R. (2018). Occurrence of cases with peri-implant mucositis or peri-implantitis in a 21–26 years follow-up study. Journal of Clinical Periodontology, 45 (2), 233-240.

Dalago, H.R., Schuldt Filho, G., Rodrigues, M.A.P., Renvert, S., & Bianchini, M.A. (2017). Risk indicators for peri-implantitis. A cross-sectional study with 916 implants. Clinical Oral Implants Research, 28 (2), 144-150.

Robinson, K.A., & Dickersin, K. (2002). Development of a highly sensitive search strategy for the retrieval of reports of controlled trials using PubMed. International Journal of Epidemiology, 31 (1), 150-153.

Tarnow, D.P. (2016). Increasing prevalence of peri-implantitis: how will we manage? Journal of Dental Research, 95 (1), 7-8.

Atieh, M.A., Alsabeeha, N.H., Faggion, C.M., & Duncan, W.J. (2013). The frequency of peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis. Journal of Periodontology, 84 (11), 1586-1598.

Zitzmann, N.U., & Berglundh, T. (2008). Definition and prevalence of peri-implant diseases. Journal of Clinical Periodontology, 35, 286-291.

Опубліковано
2020-03-17
Як цитувати
Goncharuk-Khomyn, M. Y., Melnychuk, I. D., Krichfalushiy, S. I., Mits, I. R., & Mykhailiuk, I. A. (2020). ВАРІАЦІЇ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ ПЕРИІМПЛАНТИТУ ПРОТЯГОМ 2014–2019 РОКІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 73-83. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.4.10952
Номер
Розділ
Огляд наукової літератури