МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я В УПРАВЛІННІ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ

  • T. G. Bakalyuk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • A. O. Golyachenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • H. O. Stelmakh Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • O. A. Golyachenko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, управління реабілітацією, реабілітаційні програми

Анотація

Мета: проаналізувати та дати оцінку застосуванню Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя (МКФ) у реабілітаційному процесі.

Матеріали і методи. Дослідження ґрунтується на аналізі спеціальної літератури і документів.

Результати. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя покликана допо­могти визначити мету та завдання фізичної терапії, оцінити ефективність реабілітації, тому застосування даної класифікації допоможе не тільки описати порушення та обмеження, які виникають у людини внаслідок будь-якого захворювання, травми чи патологічного стану, але і скласти програму реабілітації з оцінюванням її ефективності під час застосування реабілітаційних заходів.

Висновки. Використання МКФ у клінічній практиці при проведенні реабілітації допомагає сформулювати реабілітаційний діагноз та покликане допомогти визначити мету та завдання фізичної терапії, оцінити ефективність реабілітації. Для широкого застосування МКФ у клінічній практиці та покращення управління реабілітацією необхідно розробити інформаційні системи і впровадити їх використання в реабілітаційному процесі.

Біографії авторів

T. G. Bakalyuk, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

д-р мед. наук, професор кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

A. O. Golyachenko, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

д-р мед. наук, професор кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

H. O. Stelmakh, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

канд. мед. наук, асистент кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

O. A. Golyachenko, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

лікар Науково-практичного центру клінічної та профілактичної медицини

Посилання

Martyniuk, V.Yu., & Nazar, O.V. (2015). Mizhnarodna klasyfikatsiia funktsionuvannia yak dorohovkaz vprovadzhennia kontseptsii sotsialnoi pediatrii [International Classification of Functions as expensive as the concept of social pediatrics]. Sovremennaya pedyatriya – Modern Pediatrics, 3 (67), 100-103 [in Ukrainian].

Melnykova, E.V., Buylova, T.V., & Bodrova, R.A. (2017). Ispolzovaniye mezhdunarodnoy klassifikatsii funktsionirovaniya (MKF) v ambulatornoy i statsionarnoy meditsinskoy reabilitatsii: instruktsiya dlya spetsialistov [Use of the International Classification of Functioning (ICF) in Outpatient and Inpatient Medical Rehabilitation: A Manual for Specialists]. Vestnik Vosstanovitelnoy meditsiny – The Reporter of Restorative Medicine, 6 (82), 2-20 [in Russian].

Mintser, O.P., & Shevchenko, Ya.O. (2016). Osoblyvosti diahnostyky stanu zdorovia patsiienta z pozytsii mobilnoi medytsyny. Postanovka problemy [Special features of the diagnosis of patient's health from the position of mobile medicine. Problem statement]. Medychna informatyka ta inzheneriia – Medical Informatics and Engineering, 4, 31–36 [in Ukrainian].

(2018). Na vykonannia Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 roku № 1008-r [To fulfill the Order of Cabinet of Ministers of Ukraine of Desember, 27, 2017, number 1008-r.]. Ukrainskyi visnyk medyko-sotsialnoi ekspertyzy – Ukrainian News of Medical and Social Expertise, 3-4 (29-30), 66-71 [in Ukrainian].

Burger, H. (2011). Can the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) be used in a prosthetics and orthotics outpatient clinic? Prosthet Orthot Int., 35 (3), 302-309.

Jobst, A., Kirchberger, I., Cieza, A., Stucki, G., & Stucki, A. (2013). Content Validity of the Comprehensive ICF Core Set for Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: An International Delphi Survey. Open Respir. Med. J., 5(7), 33–45.

Rauch, A., Cieza, A., Stucki, G. (2008). How to apply the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice. Eur. J. Phys. Rehabil. Med., 44 (3), 329-342.

Prodinger, B., Stucki, G., Coenen, M., & Tennant, A. (2019). The measurement of functioning using the International Classification of Functioning, Disability and Health: comparing qualifier ratings with existing health status instruments. Disabil Rehabil. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2898849041(5), 541-548.

(2018). White book on physical and rehabilitation medicine in Europe. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 54 (2), 125-321.

Опубліковано
2020-03-17
Як цитувати
Bakalyuk, T. G., Golyachenko, A. O., Stelmakh, H. O., & Golyachenko, O. A. (2020). МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я В УПРАВЛІННІ РЕАБІЛІТАЦІЄЮ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 36-39. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.4.10946
Номер
Розділ
Організація медичної допомоги