МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРИВАТНОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ КЛІНІКИ

  • V. M. Mikhalchuk Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • Z. V. Gbur Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • K. V. Shchyrina Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • O. O. Chernenko Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Ключові слова: багатопрофільна приватна клініка, управління, мультидисциплінарний підхід, послуги, команда

Анотація

Мета: розкрити суть та особливості застосування мультидисциплінарного підходу в управлінні діяльністю багатопрофільної клініки.

Матеріали і методи. У роботі використано метод економічного аналізу, системний підхід, системний аналіз. Шляхом системного аналізу та мета-аналізу джерел літератури, власного спостереження, вивчення та аналізу міжнародних рекомендацій керівників приватних медичних закладів розвинених країн світу запропоновано власне бачення мультидисциплінарного підходу в управлінні діяльністю багатопрофільної приватної клініки.

Результати. При побудові сукупної системи керування закладами охорони здоров’я необхідно враховувати особливості кожної з галузей. Адже існує це на основі того, що усі послуги, надані медичними установами чи працівниками, мають індивідуальні характеристики, які потребують розгляду в економічному управлінні діяльністю установ, що спеціалізуються на їх виробництві та реалізації.

Зазначено, що установа охорони здоров’я є юридичною особою будь-якої форми власності та організаційно-правовою формою або її відокремленим підрозділом, який займається наданням медичної допомоги для населення, але діє в межах як ліцензій, так і професійних діяльнісних навичок медичних співробітників. У статті зазначено, що міждисциплінарність має три цінності: широту, інтеграцію та трансформацію. Поняття широти включає кількісні та якісні показники. Адже, з одного боку, це набір взаємодоповнюючих дисциплін, а з іншого боку, це методологічні та теоретичні аспекти, наукові групи, набір якісних стандартів, диференціація розподілу праці між працівниками, адекватність результатів. Для того, щоб досягти успіху варто діяти в умовах співпраці та обміну. Інтелектуальна міждисциплінарна взаємодія сприяє формуванню самовизначених монолітних структур.

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що мультидисциплінарний підхід до управління багатопрофільною приватною клінікою має три аспекти: аспект загального управління закладом, що передбачає надання широкого профілю медичних послуг, інноваційних підходів та підбору багатопрофільної команди фахівців; аспект мультидисциплінарного підходу в командному управлінні (орієнтована допомога, міжгалузева команда, команда менеджера з мультидисциплінарного догляду, команда з багатопрофільної консультації та догляду); аспект мультидисциплінарного підходу в послугах багатопрофільної клініки.

Біографії авторів

V. M. Mikhalchuk , Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров’я України, завідувач кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Z. V. Gbur, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, головний спеціаліст Міністерства фінансів України

K. V. Shchyrina, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

аспірантка кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

O. O. Chernenko, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

здобувачка кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Посилання

Bayeva. O.V. (2007). Osnovy menedzhmentu okhorony zdorovia [Fundamentals of health management]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Baieva, O.V. (2015). Menedzhment u haluzi okhorony zdorovia [Management in the field of health care]. Retrieved from: https://pidruchniki.com/1781040937372/meditsina/menedzhment_u_galuzi_ohoroni_zdorovya [in Ukrainian].

Vitiuk, A.V., & Bondarchuk, A.V. (2018). Problemni aspekty ekonomichnoi bezpeky zakladiv okhorony zdorovia [Problematic aspects of economic safety of health facilities]. Sotsialna ekonomika – Social Economy, 56, 111-118 [in Ukrainian].

Danko, V.V. (2017). Upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia v suchasnykh umovakh: teoretychnyi aspekt [Management of health care institutions in modern conditions: theoretical aspect]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia „Ekonomichni nauky” – Visnyk KhNUU by V.V. Dokuchaiev Series “Economic Sciences”, 4, 225-233 [in Ukrainian].

Zinchenko, O.A., & Ponomarenko, L.R. (2018). Osoblyvosti proektnogo menedzhmentu v zakladakh okhorony zdorovia [The features of project management in health care institutions]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economy and Enterprise Management, 18, 123-126 [in Ukrainian].

Klymenko, P.M. & Hrabovskyi, V.A. (2014). Systemnyi pidkhid do upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia [System approach to the management of health care institutions]. Vysnyk NADU – NASA’s Bulletin, 3, 136-141 [in Ukrainian].

Medianyk, D.I. & Lipchanskyi, V.O. (2016). Osoblyvosti efektyvnosti upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia [Features of the effectiveness of management of health care institutions]. Naukovi zapysky – Scientific Notes, 19, 23-29 [in Ukrainian].

Poriadok orhanizatsii multydystsyplinarnoho pidkhodu z nadannia sotsialnykh posluh u terytorialnomu tsentri sotsialnoho obsluhovuvannia (nadannia sotsialnykh posluh) m. Pokrov [Procedure for organizing a multidisciplinary approach to providing social services in the territorial center of social services (provision of social services) Pokrov]. Retrieved from: https://pkrv.dp.gov.ua/files/pages/p_222/poryadok-organizaciyi-multuduscuplinarnogo-pidhodu_af89be7b220fe0b8b268ade16f378bb11.doc. [in Ukrainian].

Symonian, A.V. Hospodarsko-pravovyi status subiekta medychnoi praktyky [Economic and legal status of the subject of medical practice]. Candidate’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Smyrnov, S.O. & Bykova, V.H. (2016). Mekhanizm ekonomichnoho upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia [Mechanism of economic management of health care institutions]. Upravlinnia rozvytkom – Development Management, 3, 78-83 [in Ukrainian].

Stoliarov, S.A. (2002). Rynok meditsinskih uslug: nekotorye ego harakteristiki, problemy i aspekty upravleniya [The market of medical services: some of its characteristics, problems and aspects of management]. Barnaul: Azbuka [in Russian].

Filipenko, A.S. Mizhdystsyplinarna metodolohiia: bazovi pryntsypy [The interdisciplinary methodology: Basic principles]. Retrieved from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3283/2959 [in Ukrainian].

Chala, N.D. (2016). Zminy mekhanizmiv finansuvannia zakladiv okhorony zdorovia v umovakh reformuvannia haluzi [Changes in the mechanisms of financing health care institutions in the reform of the industry]. Naukovyi visnyk IFNTUNG. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti – Scientific Bulletin IFNTUNG. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry Ivano-Frankivsk, 1, 84-87 [in Ukrainian].

Basarab, N. The transdisciplinary evolution of learning.

Grooh, H. (2014). Providing care management with a multidisciplinary team: Managing quality. Journal of Aging Life Care. Retrieved from: https://www.aginglifecarejournal.org/providing-care-management-with-a-multidisciplinary-team-managing-quality/.

Опубліковано
2020-03-17
Як цитувати
Mikhalchuk , V. M., Gbur, Z. V., Shchyrina, K. V., & Chernenko, O. O. (2020). МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРИВАТНОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ КЛІНІКИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 16-23. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.4.10943
Номер
Розділ
Організація медичної допомоги