ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ХВОРОБ СЕРЕД ЖИТЕЛІВ МІСТА КИЄВА

  • М. М. Prokopiv Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • G. O. Slabkiy ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Ключові слова: м. Київ, доросле населення, цереброваскулярні хвороби, інсульти, захворюваність, поширеність

Анотація

Мета: дослідити епідеміологію цереброваскулярних хвороб серед  дорослого населення м. Києва.

Матеріали і методи. При проведенні даного дослідження використано статистичний метод та метод системного підходу. Матеріалами дослідження слугували дані галузевої статистичної звітності по м. Києву за 2014, 2017 та 2018 рр.

Результати. Встановлено тенденцію до зниження показників зареєстрованої захворюваності дорослого населення м. Києва на  цереброваскулярні хвороби та церебральний інсульт, а також поширеності  серед дорослих жителів столиці вказаної патології. У 2018 р. рівень вказаних показників у м. Києві залишається високим. Так, рівень захворюваності дорослого населення на цереброваскулярні хвороби склав 68,25 із розрахунку на 10 000 дорослого населення, на тpaнзитopні цepeбpaльні ішeмічні нaпaди тa спopіднені синдроми – 2,68, на всі форми церебральних інсультів – 14,39, при цьому цepeбpaльні інсульти, які  розвивалися на фоні артеріальної гіпертензії, склали 73,94 % від загальної кількості зареєстрованих церебральних інсультів. У місті лише 76,25 % осіб, які перенесли церебральні інсульти, перебувають під диспансерним наглядом із коливаннями показника від 48,21 % у Голосіївському до 98,57 % в Печерському районі. Це означає, що в місті 23,75 % осіб, які перенесли церебральні інсульти, не отримують належної медичної підтримки і, відповідно, мають ризик високого ступеня його повторного розвитку. Кількість осіб, які стали інвалідами внаслідок цереброваскулярних хвороб, коливається в межах 1236–1309, щорічно із яких в 2018 р. 57,45 % склали жителі міста працездатного віку. Показник смертності населення з названої причини з розрахунку на 100 000 дорослого населення збільшився на 1,18 і склав 116,07.

Різниця в показниках захворюваності дорослого населення на цереброваскулярні хвороби та поширеності даного захворювання в розрізі адміністративних територій міста можна пояснити різним рівнем звертальності населення за медичною допомогою та різною віковою характеристикою населення, яке проживає в  різних районах міста.

Висновки. Результати дослідження вказують на необхідність прийняття в м. Києві цільової програми боротьби із цереброваскулярними хворобами та проведення цільової диспансеризації дорослого населення.

Біографії авторів

М. М. Prokopiv, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

G. O. Slabkiy, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

Gusev, Ye.I., Skvortsova, Ye.I., & Stakhovskaya, L.V. (2003). Epidemiologiya insulta v Rossii [Epidemiology of stroke in Russia]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova. Prilozheniye k zhurnalu “Insult” – Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakova. Appendix to the Journal “Stroke”, 8, 4-9 [in Russian].

Perederiy, V.G., Shvets, N.I., & Bezyuk, N.N. (2001). Pervichnaya profilaktika ishemicheskogo insulta. Sovremennyye podkhody k profilaktike pervogo insulta [Primary prevention of ischemic stroke. Modern approaches to the prevention of the first stroke]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 2 (22), 5-15 [in Russian].

Kjellstrom, T., Norrving, B. & Shatchkute, A. (Eds.). (2006). Khelsingborgskaya deklaratsiya o yevropeyskikh strategiyakh v otnoshenii insulta [Helsingborg Declaration on European Strategies for Stroke]. [in Russian].

Bogousslavsky, J., VanMell, G., & Regli, F. (2008). The Lausanne Stroke Registry: Analysis of 1000 consecutive patients with first stroke. Stroke, 19, 1083-1092.

Bamford, J., Sandercock, P., & Dennis, M. (2008). A prospective study of acute cerebrovascular disease in the community. The Oxford Community Stroke Project 2001–2006. Journal of Neurology? Neurosurgery and Psychiatry, 51, 23-24.

Bonita, R. (2002). Epidemiology of stroke. Lancet, 339, 342-344.

Eisenblatter, D., Heinmann, L., Ckassen, E. (2005). Community based stroke trends from the 1970s through the 1980s in East Germany. Stroke, 26, 919-923.

Опубліковано
2020-03-17
Як цитувати
ProkopivМ. М., & Slabkiy, G. O. (2020). ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ХВОРОБ СЕРЕД ЖИТЕЛІВ МІСТА КИЄВА. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 10-15. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.4.10942
Номер
Розділ
Здоров'я населення: тенденції та прогнози