СТВОРЕННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРІГАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

  • O. P. Venger Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • T. P. Gusyeva Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • Yu. I. Mysula Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • L. M. Sas Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • O. Ye. Smashna Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • V. S. Bilous Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
  • O. O. Lyuta Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: здоров’язберігальне освітнє середовище, особистісно-орієнтований підхід, іннова­ційні технології, симуляційне навчання

Анотація

Мета: проаналізувати методи організації здоров’язберігального освітнього середовища на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використовували такі методи: аналіз науково-педагогічної літератури з проблем упровадження здоров’язберігальних технологій в освітній процес, вивчення й узагальнення досвіду підготовки студентів-медиків на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (аналіз лекцій і практичних занять), виявлення організаційно-педагогічних умов створення здоров’язберігального освітнього середовища.

Результати. У статті висвітлено особливості створення здоров’язберігального освітнього середовища для майбутніх лікарів викладачами кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Проведений аналіз різних форм і методів освітнього процесу на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології показав, що сприятливим у створенні здоров’язберігального освітнього середовища для студентів-медиків є використання особистісно-орієнтованого підходу, інноваційних методів навчання, психологічного супроводу майбутніх лікарів у навчально-виховному  процесі.

Висновки. У сучасних умовах освіта є однією з найважливіших сфер людської діяльності, повʼязаної із підготовкою висококваліфікованих всебічно розвинених та здорових особистостей. Інтенсифікація навчального процесу призводить до того, що зростає кількість студентів, які можуть адаптуватися до нових вимог із значними зусиллями. Лише створюючи здоров’язберігальне освітнє середовище, впроваджуючи інноваційні підходи (зокрема, особистісно-орієнтований підхід), спрямовані на збереження, зміцнення і формування здоров’я учасників навчально-виховного процесу, стає можливим покращити психічне здоров’я майбутніх фахівців.

Біографії авторів

O. P. Venger, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Венгер Олена Петрівна –доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

T. P. Gusyeva, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Гусєва Тетяна Павлівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Yu. I. Mysula, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Мисула Юрій Ігорович – кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

L. M. Sas, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Сас Леся Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

O. Ye. Smashna, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Смашна Олена Євгенівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

V. S. Bilous, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Білоус Володимир Сергійович – кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

O. O. Lyuta, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Люта Ольга Олександрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Vysochyna I.L., Kramarchuk V.V., Rosytska O.A., & Aharkov S.F. (2016). Aktyvni formy navchannia yak sposib motyvatsii likariv-interniv [Active forms of teaching as a way of motivating interns]. Aktualni problemy rozvytku osvity i nauky v umovakh hlobalizatsii. Materialy vseukrainskoi naukovoi konferentsii – Actual Problems of Development of Education and Science in the Conditions of Globalization. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference, 1 (2), 227 [in Ukrainian].

Berezhna, L.K. (2011). Prohramno-tsilovyi pidkhid do orhanizatsii roboty shkoly spryiannia zdoroviu [A program-based approach to organizing a health promotion school]. Upravlinnia shkoloiu (Osnova) – School Management (Basics), 19, 63-66.

Bobruk, S.V. (2018) Shliakhy pokrashchennia navchannia z metoiu poperedzhennia psykhoemotsiinykh porushen u studentiv-medykiv vyshchykh medychnykh zakladiv [Ways of improving education with the aim of prevention of psycho-emotional violations in medical students of higher medical institutions]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 8-10. Retrieved from: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.1.8679 [in Ukrainian].

Lukashchuk, L. Shveitsarska model okhorony psykhichnoho zdorovia – v Ukraini [The Swiss model of mental health – to Ukraine]. Vseukrainska medychna hazeta «Vashe zdorovia» – All-Ukrainian Medical Newspaper "Your Health", 51-52, 22-23. Retrieved from: https://issuu.com/vzkievua/docs/vz_51-52_2018 [in Ukrainian].

Morozova, A.A. (2008). Zdorovye sberegayushchaya sreda obrazovatelnogo uchrezhdeniya [Health-saving environment of an educational institution]. Nauchnyye issledovaniya v obrazovanii – Scientific Research in Education, 2, 45-46 [in Russian].

Venher, O., Husieva, T., Mysula, Y., Sas, L., Smashna, O., Bilous, V., Liuta O., & Nestorovysch, Y. (2018). Motyvatsiia dosiahnennia yak vazhlyvyi chynnyk uspishnoho profesiinoho stanovlennia studentiv-medykiv [Motivation of achievement as an important factor of successful professional development of medical students]. Medychna osvita – Medical Education 4, 31-35 Retrieved from: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9388 [in Ukrainian].

Shkrobot, S.I., Venher, O.P., Husieva, T.P., Mysula, Yu.I., Nestorovych, Ya.M., Sas, L.M., & Bilous, V.S. (2012). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid pry vykladanni psykholohichnykh dystsyplin dlia studentiv medychnykh spetsialnostei za kredytno-modulnoiu systemoiu navchannia [Person-oriented approach in teaching psychological disciplines for medical specialties students in the credit-modular system of education]. Medychna osvita – Medical Education, 3(add.), 208-210 [in Ukrainian].

Obukhivska, A.H., & Ostrova, V.D. (2016). Psykholohichna sluzhba [Psychological service]. Panok, V.H. (Ed.). Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-11-18
Як цитувати
Venger, O. P., Gusyeva, T. P., Mysula, Y. I., Sas, L. M., Smashna, O. Y., Bilous, V. S., & Lyuta, O. O. (2019). СТВОРЕННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРІГАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 97-102. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10600
Номер
Розділ
Підготовка медичних кадрів