ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

  • O. O. Terzi Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
  • N. O. Liakhova ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
  • T. V. Pluzhnikova ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
Ключові слова: громадське здоров’я, охорона здоров’я, права пацієнтів, медичне право

Анотація

Мета: проаналізувати правові та етичні засади громадського здоров’я.

Матеріали і методи. Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої мети дослідження. Для встановлення об’єктивності та обґрунтованості наукових положень, висновків, під час проведеного дослідження застосовували комплекс загальнонаукових та спеціальних наукових методів, зокрема таких, як: формально-юридичний метод використовували для проведення аналізу правових та етичних засад громадського здоров’я; за допомогою порівняльно-правового методу з’ясовано підходи національного законодавства та міжнародних стандартів до етичного компонента громадського здоров’я, зокрема етична складова у правовому регулюванні діяльності лікарів, фармацевтичних фахівців, захисті пацієнтів, проведенні медичних досліджень та клінічних випробувань; метод прогнозування і моделювання використовували для розроблення практичних рекомендацій щодо значення аналізу правових та етичних засад громадського здоров’я у процесі реформування системи охорони здоров’я України та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; метод системного аналізу дозволив дослідити правові та етичні засади громадського здоров’я як компонент системи охорони здоров’я України; історико-правовий метод дозволив виявити особливості еволюції правових та етичних засад громадського здоров’я.

Результати. Ефективність правового регулювання громадського здоров’я безпосередньо залежить від відповідності даних норм права засадам моралі та етики. Правовим та етичним зобов’язанням лікаря є абсолютна повага до життя людини, зберігання і відновлення фізичного і психічного здоров’я людей. Етичні та правові норми у сфері громадського здоров’я відображені і в рекомендаційних документах, присвячених захисту прав пацієнтів.

Висновки. Положення національного законодавства та міжнародних стандартів у сфері громадського здоров’я поєднують правові та етичні засади при регулюванні діяльності лікарів, фармацевтичних фахівців, захисті пацієнтів, проведенні медичних досліджень та клінічних випробувань. Ефективність та найвищий рівень необхідного забезпечення громадського здоров’я нерозривно пов’язані у реформуванні системи охорони здоров’я України відповідно до міжнародних стандартів, які поєднують етичну складову.

Біографії авторів

O. O. Terzi, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Терзі Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент Одеського національного медичного університету

N. O. Liakhova, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Ляхова Наталія Олександрівна – викладач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою Українська медична стоматологічна академія

T. V. Pluzhnikova, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Плужнікова Тетяна Владиславівна – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Посилання

Hrytsenko, O.A. Zdorovia liudyny yak obiekt pravovoho rehuliuvannia [Human health as an object of legal regulation]. Retrieved from: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf [in Ukrainian].

Huseva, H.V., & Ubohov, S.H. (2016). Zakonodavchi aspekty zabezpechennia dotrymannia etychnykh norm u sferi okhorony zdorovia [Legislative aspects of ensuring ethical compliance in the healthcare sector]. Intehratyvna Antropolohiia – Integrative Anthropology, 1 (27), 17-21 [in Ukrainian].

Etychnyi kodeks farmatsevtychnykh pratsivnykiv Ukrainy [Code of Ethics for Pharmaceutical Workers of Ukraine]. Retrieved from: http://nuph.edu.ua/etichnijj-kodex-farmacevtichnih-prac/ [in Ukrainian].

Kovtun, L., Yankova, L., Rasputnyak, S., Silantieva, O., Maltseva, Y., Popova, L., Kalashnikov, M., Fedorchuk, T. (2017). Zahalni pryntsypy orhanizatsii diialnosti komisii z pytan etyky pry likuvalno-profilaktychnykh zakladakh, v yakykh provodiatsia klinichni vyprobuvannia likarskykh zasobiv [General principles for organizing the activities of ethics committees at health care facilities where clinical trials of medicinal products are conducted]. Kyiv [in Ukrainian].

Zanfirova, T.A., & Radysh, Ya.F. Etyko-pravovi zasady rehuliuvannia medychnoi diialnosti v Ukraini (za materialamy literaturnykh dzherel) [Ethical and legal principles of regulation of medical activity in Ukraine (based on materials of literary sources)]. Retrieved from: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_124_01.pdf [in Ukrainian].

Zaporozhan, V.M., & Ariaev, M.L. (2013). Bioetyka ta biobezpeka. [Bioethics and biosafety]. Kyiv. Zdorovia [in Ukrainian].

Mizhnarodni etychni rekomendatsii shchodo doslidzhen, poviazanykh iz zdoroviam, za uchastiu liudei [International ethical guidelines for human-related research]. Retrieved from: http://www.dec.gov.ua/site/files/clinic/cioms.pdf [in Ukrainian].

Ramishvili, A.D., Viter, V.I., & Nevolin, N.I. (2003). Sovremennyye problemy etiki i prava v zdravookhranenii [Modern problems of ethics and law in health care]. [in Russian].

Handel, N.V. (2014). Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia spivrobitnytstva derzhav u sferi okhorony zdorovia [International legal regulation of state cooperation in the field of health care]. Candidate’s thesis [in Ukrainian].

Tsarik, G.N. (2012). Obshchestvennoye zdorovye i zdravookhraneniye [Public health and health care]. Kemerovo [in Russian].

Опубліковано
2019-11-18
Як цитувати
Terzi, O. O., Liakhova, N. O., & Pluzhnikova, T. V. (2019). ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 84-90. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10597
Номер
Розділ
Наука - практиці охорони здоров'я