МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  • G. O. Slabkiy ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
  • I. S. Mironyuk ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
  • I. I. Koshelia ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
  • S. V. Dudnyk ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ, Україна
Ключові слова: населення, демографічні показники, захворюваність, поширеність хвороб, характеристика, громадське здоров’я

Анотація

Мета: визначити основні медико-демографічні проблеми України, які підлягають рішенню в межах діяльності системи громадського здоров’я країни.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження слугували дані державної і галузевої статистичної звітності та оперативні дані Центру громадського здоров’я МОЗ України з питань медико-демографічної ситуації в країні. Використано статистичний метод та метод структурно-логічного аналізу.

Результати. Демографічна ситуація в Україні характеризується зниженням рівня народжуваності за період 2014–2019 рр. на 19,4 % з перевищенням показника смертності населення на 6,16 на 100 тис. населення. При цьому частка випадків смерті чоловіків працездатного віку в загальній кількості смертей складає 20,3 %. Частка сільського населення має тенденцію до скорочення і становить 30,99 % в його загальній кількості. Відзначають високі рівні зареєстрованих випадків поширеності хвороб як серед всього, так і серед дитячого населення. Спостерігають тенденцію до зниження вказаних показників, що є чинником зменшення звертань населення до закладів охорони здоров’я. Встановлено різке погіршення епідемічної ситуації в країні та високі рівні саморуйнівної поведінки населення. При цьому більшість населення безвідповідально ставиться до власного здоров’я.

Висновки. В Україні реєструють складну медико-демографічну ситуацію, яка потребує від системи громадського здоров’я комплексних, цілеспрямованих та ефективних дій, спрямованих на зниження рівня смертності дітей та осіб працездатного віку, профілактику, раннє виявлення та ефективне лікування неінфекційних хвороб, подолання епідемій вакцинокерованих інфекцій, забезпечення доступу населення до здоров’язберігальних технологій та формування у населення відповідального ставлення до власного здоров’я.

Біографії авторів

G. O. Slabkiy, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Слабкий Геннадій Олексійович - доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету

I. S. Mironyuk, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Миронюк Іван Святославович - доктор медичних наук, доцент, декан факультету здоров’я та фізичного виховання Ужгородського національного університету

I. I. Koshelia, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Кошеля Іван Іванович - кандидат медичних наук, асистент кафедри громадського здоров’я Ужгородського національного університету

S. V. Dudnyk, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», м. Київ, Україна

Дудник Світлана Валеріївна - кандидат медичних наук, вчений  секретар ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

Посилання

(2012). Yevropeiskiy plan deystviy po ukrepleniyu potentsiala i uslug obshchestvennogo zdravookhraneniya [European action plan for strengthening public health capacities and services]. Copenhagen: WHO. Regional Office for Europe, (document EUR/RC62/12) [in Russian].

Slabkyi, H.O., Mironiuk, I.S., & Shafranskyi, V.V. (2017). Zavdannia ta funktsii systemy hromadskoho zdorovia rehionalnoho rivnia [Tasks and functions of the regional public health system]. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Vplyv naukovo-tehnichnoho prohresu na rozvytok medychnoi nauky ta praktyky: realii sohodennia" – Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "The Impact of Scientific and Technological Progress on the Development of Medical Science and Practice: The Realities of Today". Kyiv (pp. 87-90) [in Ukrainian].

Slabkyi, H.O., Mironiuk, I.S., & Shafranskyi, V.V. (2017). Zaprovadzhennia mahistratury za osvitno-naukovymy prohramamy yak pershocherhova zadacha u stvoreni systemy pidhotovky fakhivtsiv dlia hromadskoho zdorovia [Introducing a Master’s Degree in Educational and Scientific Programs as a Priority Task in Establishing Public Health Professional Training Systems]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. The Nation’s Health, 3 (43), 346 [in Ukrainian].

(2013). Zdorovia 2020. Osnovy yevropeiskoi politiky ta stratehiia dlia XXI stolittia [Health 2020. Foundations of European policy and strategy for the 21st century]. Copenhagen: WHO. Regional Office for Europe.

Slabkyi, H.O., Mironiuk, I.S., & Shafranskyi, V.V. (2017). Do kompetentsii mahistriv za spetsialnistiu "Hromadske zdorovia" [To the competences of masters in the specialty "Public health"]. Materialy shchorichnoi Vseukrainskoi naukovo praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoi uchasti "Kadrova polityka u sferi okhorony zdorovia v umovakh zahroz natsionalnii bezpetsi" – Proceedings of the annual All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on International Participation "Human Resources Policy in the Field of National Security Threats". Kyiv [in Ukrainian].

Mironiuk, I.S., Slabkyi, H.O., & Shafranskyi, V.V. (2017). Do struktury natsionalnoi systemy hromadskoho zdorovia [Towards a structure of the National Public Health System]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems of Biology and Medicine, 3, 138(2), 135-142 [in Ukrainian].

Novi vyklyky dlia hromadskoho zdorovia v 21 stolitti [New challenges to public health in the 21st century]. Retrieved from: https://www.publichealth.kiev.ua/2019/06/21.html [in Ukrainian].

(2016). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy hromadskoho zdorovia Rozporiadzhennia KMU vid 30.11.2016 r. №1002-r. [On Approval of the Concept of Public Health System Development. CMU Order No. 1002-p of November 30, 2016]. Uriadovyi kurier – Government Courier, 245 [in Ukrainian].

Slabkyi, H.O., Mironiuk, V.I., & Kachala, L.O. (2017). Systema hromadskoho zdorovia: bachennia Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorovia. Osnovni operatyvni funktsii hromadskoho zdorovia ta yikh zmist [The public health system: a vision of the World Health Organization. Basic public health operational functions and their content]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. The Nation’s Health, 3 (44), 24-31 [in Ukrainian].

Shafranskyi, V.V. & Slabkyi, H.O. (2017). Kontseptualni pidkhody do stvorennia systemy hromadskoho zdorovia v Ukraini [Conceptual approaches to creating a public health system in Ukraine]. Ekonomika i pravo – Economics and Law, 2, 60-66 [in Ukrainian].

Shafranskyi, V.V., Slabkyi, H.O. & Mironiuk, I.S. (2017). Kharakterystyka kvalifikatsiinykh vymoh do fakhivtsiv systemy hromadskoho zdorovia [Conceptual approaches to creating a public health system in Ukraine]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems of Biology and Medicine, 2 (136), 351-354 [in Ukrainian].

(2018). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2017 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of activity of the health care system of Ukraine. 2017]. MOZ Ukrainy, DU "UISD MOZ Ukrainy" – Ministry of Health of Ukraine, State Institution "WISD Ministry of Health of Ukraine". Kyiv [in Ukrainian].

(2017). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2016 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of activity of the health care system of Ukraine. 2016]. MOZ Ukrainy, DU "UISD MOZ Ukrainy" – Ministry of Health of Ukraine, State Institution "WISD Ministry of Health of Ukraine". Kyiv [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-11-15
Як цитувати
Slabkiy, G. O., Mironyuk, I. S., Koshelia, I. I., & Dudnyk, S. V. (2019). МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 62-72. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10594
Номер
Розділ
Проблеми демографічного розвитку