ВПЛИВ ПСИХОВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ НА КОГНІТИВНИЙ СТАТУС ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • N. S. Mykhailovska Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
  • S. M. Manuilov Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
  • H. V. Grytsai Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
  • T. O. Kulynych Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, психовегетативні порушення, когнітивний статус, якість життя

Анотація

Мета: вивчити вплив психовегетативних розладів на когнітивний статус та якість життя хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), коморбідну з артеріальною гіпертензією (АГ).

Матеріали і методи. У проспективне моноцентрове подвійне відкрите дослідження в паралельних групах залучено 56 хворих на ІХС: стабільну стенокардію напруження II–III функціонального класу, коморбідну з АГ, віком 42–68 років (медіана віку – 5,0 (54,0; 65,0) років; 26 жінок, 30 чоловіків). Усім хворим проводили комплексне клінічне обстеження згідно із загальноприйнятими стандартами. Виявлення тривожно-депресивних розладів (ТДР) здійснювали за допомогою госпітальної шкали тривоги і депресії (HADS); когнітивних порушень − за допомогою Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій (МоСА); дослідження якості життя проводили за допомогою Сіетловського опитувальника (SAQ) та опитувальника SF-36; оцінку вегетативної дисфункції − за допомогою часових і спектральних показників варіабельності серцевого ритму (ВСР). Залежно від наявності ТДР хворих поділено таким чином: 1 група – 34 хворі у поєднанні з ТДР і 2 група – 22 пацієнти без ТДР.

Результати. У хворих на ІХС та АГ з ТДР порівняно з хворими без ТДР спостерігали вегетативний дисбаланс зі зниженням загальної варіабельності серцевого ритму, переважанням активності симпатичної ланки на тлі пригнічення парасимпатичних впливів. У хворих на ІХС з АГ з ТДР виявлено погіршення якості життя пацієнтів за даними Сіетловського опитувальника та загального опитувальника здоровʼя SF-36, а також помірне зниження когнітивної функції за МоСА. Встановлено позитивний кореляційний звʼязок між сумарним рівнем тривоги і депресії та когнітивним дефіцитом (r=+56; р<0,05), показниками якості життя PL (r=+0,54; p<0,05), AF (r=+0,50; p<0,05), співвідношенням LF/HF (r=+0,44; p<0,05), зворотний − з SDNNі (r=+0,34; p<0,05).

Висновки. Виявлено асоціацію між тривожно-депресивними, вегетативними порушеннями та погіршенням складових якості життя та когнітивного статусу в хворих на ІХС, коморбідну з АГ.

Біографії авторів

N. S. Mykhailovska, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Михайловська Наталія Сергіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики, сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ, КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР

S. M. Manuilov, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Мануйлов Сергій Миколайович – лікар-інтерн, старший лаборант кафедри загальної практики, сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ, КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР

H. V. Grytsai, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Грицай Ганна Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри загальної практики, сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ, КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР

T. O. Kulynych, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Кулинич Таміла Олегівна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри загальної практики, сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ, КНП «Міська лікарня № 4» ЗМР

Посилання

Handzyuk, V.A. (2014). Analiz zabolevaemosti ishemicheskoy boleznyu serdtsa v Ukraine [Analysis of the incidence of coronary heart disease in Ukraine]. Ukr. kardyol. zhurn. – Ukr. Cardiol. Journal, 3, 45-52 [in Russian].

Mykhailovska, N., Stetsiuk, I., Kulynych, T., & Lisova, O. (2019). Klinicheskaya effektivnost ispolzovaniya L-arginina u bolnykh ishemicheskoy boleznyu serdtsa i metabolicheskym sindromom [Clinical effectiveness of the use of L-arginine in patients with coronary heart disease and metabolic syndrome]. Semeynaya meditsyna – Family Medicine, 2, 59-65 [in Russian].

Homaziuk, T.A., Krotova, V.Yu., Soia, O.V., & Yaholnyk, V.M. (2015). Kohnityvni porushennia u khvoryh na arterialnu hipertenziiu v realnii likarskii praktytsi [Cognitive impairment in patients with arterial hypertension in real practice]. Medychni perspektyvy – Medical Prospects, 2, 42-47 [in Ukrainian].

Kornatskyi, V.M., & Moroz, D.M. (2015). Rannia dіahnostyka tryvohy ta depresіi yak faktorіv ryzyku sertsevo-sudynnoi patolohіi [Early diagnosis of anxiety and depressive factors in the history of heart-forensic pathology]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Chronicle, 3 (107), V/VI, 80-81 [in Ukrainian].

Svyrydova, N.K. (2016). Kohnіtyvnі ta emotsіino-osobystіsnі porushennia u khvorykh na hіpertenzyvnu entsefalopatіiu. Stan mozkovoho krovoobіhu pry arterіalnіi hіpertenzіi (naukovyi ohliad ta osobystі sposterezhennia) [Cognitive and emotional-specific disorders in patients with hypertensive encephalopathy. The cerebral circulation during arterial hypertension]. Mіzhnarodnyi nevrolohіchnyi zhurnal – International Neurological Journal, 1, 123-130 [in Ukrainian].

Solomenchuk, T.M., & Vosukh, O.V. (2018). Korrektsiya neyrogumoralnykh i psykhoemotsionalnykh rasstroystv u bolnykh so stabilnoy ishemicheskoy boleznyu serdtsa i arterialnoy gipertenziey: adaptatsionnye vozmozhnosti preparata Noofen® [Correction of neurohumoral and psychoemotional disorders in patients with stable coronary heart disease and arterial hypertension: adaptive capabilities of the drug Noofen®]. Semeynaya meditsina – Family Medicine, 1, 58-68 [in Russian].

Опубліковано
2019-11-15
Як цитувати
Mykhailovska, N. S., Manuilov, S. M., Grytsai, H. V., & Kulynych, T. O. (2019). ВПЛИВ ПСИХОВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ НА КОГНІТИВНИЙ СТАТУС ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ . Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (3), 19-24. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.3.10588
Номер
Розділ
Здоров'я населення: тенденції та прогнози