РУКАВНА РЕЗЕКЦІЯ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ: ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДОГРАМИ

Автор(и)

  • I. M. Todurov ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • O. V. Perekhrestenko ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • O. O. Kalashnikov ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • S. V. Kosiuchno ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • O. I. Plehutsa ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
  • V. M. Yakimets ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.2.10482

Ключові слова:

морбідне ожиріння, дисліпідемія, рукавна резекція шлунка, результати

Анотація

Мета: вивчити вплив рукавної резекції шлунка на показники ліпідограми у хворих на морбідне ожиріння з передопераційною дисліпідемією.

Матеріали і методи. В основу дослідження покладено матеріали клінічного обстеження та хірургічного лікування 105 хворих на морбідне ожиріння (47 чоловіків та 58 жінок, середній вік – (41,8±12,4) року), яким було виконано рукавну резекцію шлунка.

Результати. Діагноз дисліпідемії до операції встановлено у 86 (81,9 %) хворих. Регулярне використання гіполіпідемічних препаратів у 44 (51,1 %) хворих до операції не привело до нормалізації чи суттєвого покращення показників ліпідограми. Виконання рукавної резекції шлунка забезпечило зниження середнього рівня загального холестерину в обстеженій популяції пацієнтів з (5,73±1,0) до (4,92±0,5) ммоль/л, тригліцеридів з (1,91±0,9) до (1,43±0,3) ммоль/л, регресії коефіцієнта атерогенності з 3,84±0,8 до 2,9±0,6 через 60 місяців після операції (р<0,05). Через 60 місяців після рукавної резекції шлунка дисліпідемію (у всіх – 2а типу) діагностовано у 15 (62,5 %) хворих основної групи з передопераційними порушеннями ліпідного обміну, в 9 (37,5 %) хворих показники ліпідограми нормалізувались у хворих на морбідне ожиріння, що свідчить про ефективність операційного втручання.

Висновки. Рукавна резекція шлунка є ефективною методикою корекції дисліпідемії у хворих на морбідне ожиріння. Виконання означеного втручання приводить до суттєвого та стійкого (протягом 5-річного терміну післяопераційного спостереження) зниження середнього рівня загального холестерину, тригліцеридів та коефіцієнта атерогенності.

Біографії авторів

I. M. Todurov, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

доктор медичних наук, професор, директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», завідувач відділу ендокринної та метаболічної хірургії, лауреат Державної премії України

O. V. Perekhrestenko, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

кандидат медичних наук, заступник директора з наукової роботи ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», провідний науковий співробітник відділу ендокринної та метаболічної хірургії

O. O. Kalashnikov, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

S. V. Kosiuchno, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

кандидат медичних наук, завідувач відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

O. I. Plehutsa, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу ендокринної та метаболічної хірургії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України»

V. M. Yakimets, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

доктор медичних наук, професор, заступник директора з науково-­організаційної та методичної роботи ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», заслужений лікар України

Посилання

Agrawal, S. (2016). Obesity, bariatric and metabolic surgery. A practical guide. Spring.

Angrisani, L., Santonicola, A., Iovino, P., Vitiello, A., Higa, K., Himpens, J., Buchwald, H., & Scopinaro, N. (2018). IFSO Worldwide Survey 2016. Primary, Endoluminal, and Revisional Procedures. Obesity Surgery. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11695-018-3450-2

Karcz, W.K., & Thomusch, O. (2012). Principles of metabolic surgery. Springer.

Kaur, J.A. (2014). Comprehensive review on metabolic syndrome. Cardiol. Res. Pract., 1-21.

O’Neill, S., & O’Driscoll, L. (2015). Metabolic syndrome: a closer look at the growing epidemic and its associated pathologies. Obes. Rev., 16 (1), 1-12.

Neaton, J.D., Blackburn, H., Jacobs, D., Kuller, L., Lee, D.J., Sherwin, R., Shih, J., Stamler, J., & Wentworth, D. (1992). Serum cholesterol level and mortality findings for men screened in the multiple risk factor intervention trial. Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Arch. Intern. Med., 152, 1490-500.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-18

Як цитувати

Todurov, I. M., Perekhrestenko, O. V., Kalashnikov, O. O., Kosiuchno, S. V., Plehutsa, O. I., & Yakimets, V. M. (2019). РУКАВНА РЕЗЕКЦІЯ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА МОРБІДНЕ ОЖИРІННЯ: ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДОГРАМИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (2), 64–68. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.2.10482

Номер

Розділ

Наука - практиці охорони здоров'я