СУЧАСНІ АСПЕКТИ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • V. Z. Kholyavka Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського, м. Львів, Україна
  • H. S. Leshko Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського, м. Львів, Україна
  • O. M. Mochulska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
  • A. O. Kukhtiyi ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, медичний туризм, лікувально-оздоровчий туризм

Анотація

Мета: проаналізувати сучасний стан, специфіку функціонування туристичної інфраструктури, вивчити зовнішні і внутрішні фактори, основні тенденції та перспективи розвитку медичного й лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 

Матеріали і методи. У дослідженні застосовано бібліосемантичний, структурно-логічний, математично-статистичний та аналітичний методи.

Результати. Україна має досить розвинену туристичну інфраструктуру. Виникнення і розвиток лікувально-оздоровчого  та медичного туризму  в нашій країні зумовлені унікальним набором природних і рекреаційних ресурсів. Україна має достатню кількість курортів різної спеціалізації, які зможуть задовольнити широкий спектр потреб турис­тів із метою лікування та реабілітації, але щоб привернути увагу іноземних і вітчизняних туристів, українським курортам необхідно вирішити ряд проблем, пов’язаних із фінансуванням, управлінням та модернізацією. Стратегії розвитку курортів державного та місцевого значення мають врахувати запровадження ефективної системи фінансування, створення системи заохочення інвестицій у модернізацію та будівництво закладів санаторно-курортної галузі, надання доступних за ціною послуг, дотримання державних і міжнародних стандартів, підвищення рівня сервісу.

Висновки. Медичний та лікувально-оздоровчий туризм – один із найперспективніших видів туризму України, що розвиваються під впливом низки політичних та економічних факторів, які зумовлені трансформаційними процесами, що відбуваються в країні. Наша держава має значний природний потенціал для розвитку цієї галузі.

Біографії авторів

V. Z. Kholyavka, Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського, м. Львів, Україна

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету туризму Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського

H. S. Leshko, Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського, м. Львів, Україна

інспектор навчального відділу Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського

O. M. Mochulska, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, ДВНЗ «Терно­пільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

A. O. Kukhtiyi, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри спортивного туризму Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського

Посилання

Bylym O.O., & Dernova, K.O. (2017). Rozshyrennia posluh likuvalno-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini [Expanding services for health-improving tourism in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Bulletin of Agrarian Science of Black Sea Region, 4, 62-71 [in Ukrainian].

Halasiuk, S.S. (2017). Suchasnyi stan rozvytku sanatorno-kurortnoi bazy v Ukraini [Current state of development of sanatorium and resort base in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and National Problems of the Economy, 15, 197-202 [in Ukrainian].

Dubinskyi, S.V. (2017). Vyznachennia faktoriv, yaki zabezpechuiut rozvytok medychnoho ta likuvalno-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini [Determination of the factors that ensure the development of medical and health-improving tourism in Ukraine]. Akademichnyi ohliad – Academic Review, 2 (47), 12-20 [in Ukrainian].

Parfinenko, A.Yu., Volkova, I.I., & Shcherbyna, V.I. (2018). Problemy ta perspektyvy rozvytku likuvalno-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini (v porivnianni z krainamy tsentralnoi Yevropy) [Problems and prospects of development of health-improvement tourism in Ukraine (as compared with Central Europe)]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytety imeni V. N. Karazina – Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin, 7, 130-135 [in Ukrainian].

Andrea de la Hoz-Correa, Francisco Muñoz-Leiva, & Márta Bakucz (2018). Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word analysis. Tourism Management, 65, 200-211. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.001 [in English].

Courtney Suess, Seyhmus Baloglu, & James A. Busser (2018). Perceived impacts of medical tourism development on community wellbeing. Tourism Management, 69, 232-245. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.006.

Joanna Gaines, C. Virginia Lee, Jay S. Keystone, Phyllis E. Kozarsky, Bradley A. Connor, Hans D. Nothdurft, Marc Mendelson, & Karin Leder (2019). Medical Tourism. Travel Medicine (Fourth Edition), Elsevier, 371-375. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-54696-6.00039-2 .

Jorge Ridderstaat, Dipendra Singh, Frederic DeMicco (2019). The impact of major tourist markets on health tourism spending in the United States. Journal of Destination Marketing&Management, 11, 270-280. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.05.003 [in English].

Muzaffer Uysal, M. Joseph Sirgy, Eunju Woo, Hyelin (Lina) Kim (2016). Quality of life (QOL) and well-being research in tourism. Tourism Management, 53, 244-261. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.013 .

Neil Lunt, Daniel Horsfall, & Johanna Hanefeld (2016). Medical tourism: A snapshot of evidence on treatment abroad. Maturitas, 88, 37-44. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2016.03.001

Sandra K. Cesario (2018). Implications of medical tourism. Nursing for Women’s Health, 22(3), 269-273. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.nwh.2018.03.008.

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
Kholyavka, V. Z., Leshko, H. S., Mochulska, O. M., & Kukhtiyi, A. O. (2019). СУЧАСНІ АСПЕКТИ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 25-33. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.1.10280
Номер
Розділ
Здоров'я населення: тенденції та прогнози