ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ЯК ОДНА З ДЕТЕРМІНАНТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

  • I. V. Lototska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль
  • V. A. Kondratjuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль
  • S. V. Kucher ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль
Ключові слова: захворюваність, питна вода, Західний регіон України

Анотація

Відомо, що здоров'я людини значною мірою залежить від якості води, яку вона споживає.

Мета: провести аналіз деяких показників захворюваності населення західних областей України, які розташовані в басейні р. Дністер. 

Матеріали і методи. При проведенні дослідження використано дані Державного комітету статистики України за 2015 р., застосовано статистичний метод.

Результати. У результаті проведеного аналізу було встановлено, що загальна захворюваність найбільша в Івано-Франківській області. Захворюваність на інфекційні та паразитарні хвороби переважає в Чернівецькій області. Кількість новоутворень найбільше реєструють в Львівській області. Найпоширенішими для населення західних областей є хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму. Щодо уперше зареєстрованих випадків хвороб органів травлення, то вони є характерними для Івано-Франківської, Хмельницької та Львівської областей.

Висновки. У Західному регіоні України на першому місці за кількістю уперше зареєстрованих випадків за­хво­рювань населення за класами хвороб є Івано-Франківська область, у якій чотири з п’яти класів захворювань значно перевищують середні по Україні показники. Причиною цього може бути низька якість питної води. Адже це єдина область в Західному регіоні України, в якій більшість населення споживає воду з поверхневих джерел, на якість якої можуть впливати промислові підприємства хімічної, енергетичної, нафтогазовидобувної, деревообробної та інших галузей.

Біографії авторів

V. A. Kondratjuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль

доктор медичних наук, професор кафедри загальної гігієни та екології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

S. V. Kucher, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль

кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Посилання

Honcharuk, E.I. (1990). Izuchenye vliyaniya zagryaznennoy vody na zdorovye naseleniya [Investigation of the influence of contaminated water on the health of the population]. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Zhukov, M.N. & Klypa A.V. (2013). Riven ta faktory zabrudnennia poverkhnevykh vod vazhkymy metalamy (na prykladi Poltavskoi, Sumskoi ta Chernihivskoi oblastei) [Level and factors of surface water pollution by heavy metals (on the example of Poltava, Sumy and Chernihiv oblasts)]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Kharkiv National University, 1049, 199-205 [in Ukrainian].

Nechytailo, L.Ya., & Ersteniuk, H.M. (2011). Porivnialnyi analiz khimichnoho skladu vody rivnynnoi zony Prykarpattia [Comparative analysis of the chemical composition of the water of the plain zone of the Carpathian region]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” (Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia) – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic” (Chemistry, technology of substances and their application), 700, 282-286 [in Ukrainian].

Prokopov, V.O. (2011). Hihiienichni problemy vodopostachannia v Ukraini [Hygienic water supply problems in Ukraine]. Dosvid ta perspektyvy naukovoho suprovodu problem hihiienichnoi nauky ta praktyky – Experience and Perspectives of Scientific Support of Problems of Hygienic Science and Practice. Kyiv [in Ukrainian].

Prokopov, V.O. & Lypovetska, O.B. (2012). Otsinka yakosti pytnoi vody z pidzemnykh vododzherel Ukrainy z pohliadu vplyvu na stan zdorovia naselennia [Assessment of the quality of drinking water from underground water sources in Ukraine in terms of impact on the health of the population]. Naukovyi visnyk NMU – Scientific Bulletin of the National Medical University, 4, 122-126 [in Ukrainian].

Sytenko, M.A. (2008). Zabezpechennia naselennia Ukrainy yakisnoiu pytnoiu vodoiu – odyn z holovnykh priorytetiv derzhavnoi polityky i natsionalnoi bezpeky derzhavy [Ensuring the population of Ukraine with high-quality drinking water is one of the main priorities of state policy and national security of the state]. Vodopostachannia ta vodovidvedennia: spetsvypusk – Water Supply and Drainage. Special Issue, 15-17 [in Ukrainian].

Horuzhyi, P.D., Khomutetska, T.P., Vasyliuk, A.V., & Yakovenko, Yu.P. (2009). Shliakhy zabezpechennia silskoho naselennia yakisnoiu pytnoiu vodoiu [Ways of providing the rural population with quality drinking water]. Vodne hospodarstvo Ukrainy – Water Management of Ukraine, 1, 19-22 [in Ukrainian].

Yakovliev, Ye.O. (2008). Rehionalna otsinka terytorialnoho rozpodilu ta ekolohichnoho stanu pidzemnykh vod Ukrainy (zona aktyvnoho vodoobminu) [Regional assessment of territorial distribution and ecological state of underground waters of Ukraine (active water exchange zone)]. Vodopostachannia ta vodovidvedennia – Water Supply and Drainage, Special Issue, 46-51 [in Ukrainian].

A joint report by the twenty-three UN agencies concerned with fresh water. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129726e.pdf

Опубліковано
2019-07-08
Як цитувати
Lototska, I. V., Kondratjuk, V. A., & Kucher, S. V. (2019). ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ЯК ОДНА З ДЕТЕРМІНАНТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (1), 12-18. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.1.10278
Номер
Розділ
Здоров'я населення: тенденції та прогнози