№ 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Статті

T.` V. Pavlyuk, T. I. Tolokiva
O. M. Petrushchak, I. Ya. Krynytska
A. V. Volobueva, M. I. Sved, L. P. Martynyuk, I. B. Kyrychok
Y. M. Popovych
O. V. Lototska, K. T. Voloschynska, K. T. Voloschynska
G. O. Miroshnik, A. M. Shumeliak, M. S. Lublinska, O. P. Mialiuk, M. I. Marushchak
V. Yu. Morvaniuk
A. E. Lуtvуnovа
O. V. Ivanchuk, A. O. Bob
M. G. Kozhushko, O. A. Prokopovych
T. M. Draga, T. B. Khanas, I. Ya. Krynytska
H. M. Kurnytska
P. P. Novikova
Z. S. Shomodi, O. P. Venher
O. N. Lytvynova, O. I. Garasimiv
T. O. Kordys, R. R. Osinchuk, T. B. Khanas, O. P. Mialiuk, I. V. Bushynska, M. I. Marushchak
O. V. Andrievska, O. P. Myaluk, I. Ya. Krynytska
Y. V. Ivanovych, M. I. Kinash
S. M. Garjak, I. M. Sak, V. Yu. Dobryanska, A. M. Troyanenko
I. Ya. Stebelska
O. I. Bryk
N. Shandarovska, N. Petrenko
S. M. Klymenko, I. V. Iavorska
K. V. Volynets, M. Ye. Havryryuk
R. M. Liakhovych, V. M. Savchuk, B. V. Doroshenko, B. V. Doroshenko, Y. M. Kitsak