ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

  • I. M. Shchegol ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті висвітлено типи, симптоми  і діагностику цукрового діабету.

Посилання

Аметов A. C. Цукровий діабет: причини і ознаки / A. C. Аметов, Г. С. Зефірова // Твоє здоров’я. – 1990. – 133 с.

Астамирова X. С. Настольная книга диабетика / X. С. Аста­мирова. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 320 с.

Балаболкин М. И. Лечение сахарного диабета и его осложнений : [учеб. пособ.] / М. И. Балаболкин, E. M. Клебанова, B. M. Креминская. – М. : ОАО «Издательство «Медицина», 2005. – 242 с.

Боднар П. М. Ендокринологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / П. М. Боднар ; за ред. проф. П. М. Боднара. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 64 с.

Бокарев И. Н. Сахарный диабет : руководство для врачей / И. Н. Бокарев, Б. К. Беликов, О. И. Шубина. – М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. – 400 с.

Сахарный диабет. Диагностика, лечение, профилактика / под ред. И. И. Дедова, М. В. Шестаковой. – М., 2011. – 361 с7. Скачко Б. Г. Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? / Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. – К. : Здоров’я, 2012. – 96 с.

Скачко Б. Г. Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? / Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. – К. : Здоров’я, 2012. – 96 с.

Чернобров А. Д. Цукровий діабет в Україні та його ускладнення / А. Д. Чернобров // Матер. І нац. конгрес «Человек и лекарство – Украина», 2008. – С. 108–109.

Опубліковано
2019-04-12
Як цитувати
Shchegol, I. M. (2019). ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. Медсестринство, (1), 52-54. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9989
Номер
Розділ
Статті