СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

  • V. I. Liakh ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • R. M. Liakhovych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • B. V. Doroshenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Ya. M. Kitsak ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті розглянуто проблему широкого поширення захворювань дихальної системи, а саме – бронхі­альної астми. Окрім етіології, клінічного перебігу, також висвітлено особливості сучасної діагностики
та лікування цієї нозології на основі поглибленого аналізу наукових та інших літературних даних стосовно особливостей перебігу цього захворювання, особистого спілкування та спостереження за окремою пацієнткою розробити власний алгоритм комплексного медсестринського догляду за хворими з цією патологією.

Посилання

Asthma: symptoms and diagnosis EBM Guidelines 21.3.2017. Latest change 21.3.2017 Paula Kauppi.

Pocket guaide of asthma management and prevention, 2018. Global initiative for asthma.

Pulmonary function tests EBM guidelines 20.3.2017. Last change 20.3.2017 Anssi R.A. Sovijarvi.

Treatment of acute exacerbation of asthma EBM Guidelines 21.3.2017. Last change 21.3.2017 Paula Kauppi.

Кубєц Александра Внутрішні хвороби (підручник, заснований на принципах доказової медицини) / Александра Кубєц. – Республіка Польща : Практична медицина, 2018. – 1632 с.

Альошина А. Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму / А. Альошина // Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 3 (19). – 271с.

Богданов В. В. Валеологія і реабілітація при бронхо-легеневих захворюваннях / В. В. Богданов, С. Н. Попова. – К. : Дія, 2003. – 268 с.

Бронхіальна астма : монографія / М. С. Регеда, М. М. Регеда, Л. О. Фурдичко [та ін.]. – 5-те вид., доповн. та перероб. – Львів, 2012. – 147 с.

Впровадження діагностичних, прогностичних та лікувальних шкал з внутрішньої медицини у навчальний процес підготовки студентів і лікарів післядипломної освіти : навч. посіб. / [В. І. Денесюк та ін.] ; за ред. проф. В. І. Денесюка, проф. Р. Г. Процюка ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – К. : Центр ДЗК, 2017. – 167 с.

Гішберг Л. С. Профілактика, діагностика, лікування, реабілітація при бронхіальній астмі / Л. С. Гішберг. – М. : СМОЛГИЗ, 2004. – 360 с.

Догляд за хворими. Практика : підручник / О. М. Ковальова, В. М. Лісовий. – 3-тє вид., випр. – К. : Медицина, 2015. – 488 с.

Касевич Н. І. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник для ВНЗ І–ІІІ рівнів акредитації / Н. І. Касевич, В. І. Литвиненко. – 6-те вид. – К. : Медицина, 2014. – 424 с.

Іларіонов В. П. Фізична реабілітація при бронхіальній астмі / В. П. Іларіонов ; за ред. проф. С. Н. Попова. –

М. : ФіС, 2004. – 220 с.

Кашуба В. А. Спортивна і клінічна реабілітація при бронхіальній астмі / В. А. Кашуба. – К. : Олімпійська література, 2003. – 260 с.

Клінічна пульмонологія / за ред. І. І. Сахарчук. – К. : Книга плюс, 2003. – 368 с.

Медицина неотложных состояний: учебник / И. С. Зозуля, А. В. Вершигора, В. И. Боброва и др. ; под ред. И. С. Зозули. – К. : Медицина, 2012. – 696 с.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма» : наказ Міністерства охорони здоров’я України 08 жовтня 2013 р. № 868.

Пєшкова О. В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів : [навчальний посібник] / О. В. Пєшкова. – Харків : СПДФО Бровін О. В., 2011. – 312 с.

Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. Аналізи. Нормативні показники. Трактування змін / за ред. проф. Ю. М. Мостового. – 25-те вид., змін. та доповн. – К. : Центр ДЗК, 2018. – 792 с.

Екстрена медична допомога / М. І. Швед, А. А. Гудима, Р. М. Ляхович [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – 420 с.

Швед М. І. Основи внутрішньої медицини / М. І. Швед. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 827 с.

Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Liakh, V. I., Liakhovych, R. M., Doroshenko, B. V., & Kitsak, Y. M. (2019). СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ. Медсестринство, (1), 44-48. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9987
Номер
Розділ
Статті