СЕСТРИНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЕТАПІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

  • I. V. Kostyuchok Київська міська клінічна лікарня № 7
  • N. Yu. Luchyshyn ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті подано основні функції медичної сестри у забезпеченні лікувального процесу та організації догляду за пацієнтами з патологією кульшових суглобів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в ортопедичному відділенні. Обґрунтовано необхідність якісного супроводу пацієнтів з ендопро­тезами грамотними медичними сестрами, що дозволяє досягти успішного і біомеханічно коректного відновлення пацієнтів.

Посилання

Алгоритм реабілітації хворих, що потребують ендопротезування кульшового суглоба / І. К. Бабова, В. П. Торчинський, І. І. Біла, В. М. Майко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2010. – № 2. – С. 30–35.

Глиняна О. О. Алгоритм реабілітації після первинного ендопротезування кульшового суглоба / О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць ; за ред. С. С. Єрмакова. – 2011. – № 8. – C. 30–33.

Мороз Н. В. Коксартроз: варіанти лікування на різних стадіях хвороби / Н. В. Мороз, О. І. Зарудна // Медсестринство. – 2015. – № 2. – С. 47–49

Петрущак О. М. Роль медичної сестри на сучасному етапі розвитку охорони здоров’я / О. М. Петрущак, І. Я. Криницька // Медсестринство. – 2017. – № 4. – С. 48–50.

Попова Л. А. Коксартроз в структуре заболеваний опорно-двигательной системы: современный взгляд на этиологию, патогенез и методы лечения / Л. А. Попова, Н. В. Сазонова, Е. А. Волокитина // Гений ортопедии. – 2006. – № 4. – С. 91–98.

Януш Я. Л. Участь медичної сестри в програмі реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба в хворих похилого та старечого віку / Я. Л. Януш // Медсестринство. – 2012. – № 4. – С. 29–32.

Quality and safety education for nurses / L. Cronenwett, G. Sherwood, J. Barnsteiner [et al.] // Nursing Outlook. – 2007. – No. 55. – Р. 122–131.

Herbold J. A. Rehabilitation following total knee replacement, total hip replacement, and hip fracture: a case-controlled comparison / J. A. Herbold, K. Bonistall, M. B. Walsh // J. Geriatr. Phys. Ther. – 2011. – No. 34 (4). – Р. 155–160.

Lee M. Nursing care patterns for patients receiving total hip replacements / M. Lee, S. Moorhead // Orthop Nurs. – 2014. – No. 33 (3). – Р. 149–158.

Lucas B. Total hip and total knee replacement: postoperative nursing management / B. Lucas // Br. J. Nurs. – 2009. – No. 17 (22). – Р. 1410–1414.

Predictive factors influencing fast track rehabilitation following primary total hip and knee arthroplasty / M. Schneider, I. Kawahara, G. Ballantyne [et al.] // Arch. Orthop. Trauma Surg. – 2009. – No. 129 (12). – Р. 1585–1591.

Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Kostyuchok, I. V., & Luchyshyn, N. Y. (2019). СЕСТРИНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЕТАПІ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА. Медсестринство, (1), 40-43. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9986
Номер
Розділ
Статті