НОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ДИСФУНКЦІЄЮ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА

  • Kh. I. Tabaka ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • H. O. Stelmakh ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. G. Bakalyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У роботі проаналізовано тенденції відновного лікування у пацієнтів із дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба та наведено результати власних досліджень. Ця тема актуальна для декіль­кох дисциплин: стоматології, неврології, ортопедії, медичної реабілітації, мануальної терапії.

Посилання

Арушанян А. Р. Оценка распространенности симптомов мышечно-суставной дисфункции у лиц, обращающих в стоматологическую поликлинику [Электронный ресурс] / А. Р. Арушанян, Е. С. Попко, С. В. Коннов // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2015. – Т. 5, № 12. – С. 1755–1756. – Режим доступа : https://medconfer.com/node/5809.

Болдин А. В. Миофасциальный синдром: от этиологии до терапии (обзор литературы) [Электронный ресурс] / А. В. Болдин, М. В. Тардов, Н. Л. Кунельская // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2015. – № 1. – Режим доступа : http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2015-1/5073.pdf.

Зайцев Д. В. Об’ємний пневмопресинг: теорія і практика (огляд літератури) / Д. В. Зайцев, Г. Ю. Пишнов // Український медичний часопис. – 2014. – № 4. – С. 127–132.

Майборода Ю. Н. Нейромышечная и суставная дисфункция височно-нижнечелюстного сустава / Ю. Н. Майборода, О. Ю. Хорев // Кубанский научный медицинский вестник. – 2017. – Т. 24, № 3. – С. 142–148.

Манфредини Д. Височно-нижнечелюстные расстройства. Современные концепции диагностики и лечения / Д. Манфредини. – М. : Азбука, 2013. – 503 с.

Персин Л. С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы / Л. С. Персин, М. Н. Шаров. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с.

Шувалов С. М. Заболевания и дисфункциональные нарушения височно-нижнечелюстного сустава у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение / С. М. Шувалов. – Винница : «Книга-Вега», 2012. – 48 с.

Treatment of Myogenic Temporomandibular Disorder by Occlusal Splint and Physical Therapy: a Case Report / Т. Badel, J. Stražanac, M. Marotti, L. Krapac // Acta Stomatol. Croat. – 2010. – Vol. 44, Nо. 3. – Р. 202–210.

Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Tabaka, K. I., Stelmakh, H. O., & Bakalyuk, T. G. (2019). НОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ДИСФУНКЦІЄЮ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА. Медсестринство, (1), 37-39. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9985
Номер
Розділ
Статті