ВИВЧЕННЯ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ТИРЕОПАТІЮ

  • I. P. Savchenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» ННІ медсестринства
  • M. V. Stepova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» ННІ медсестринства
  • L. M. Mazur ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» ННІ медсестринства

Анотація

Хвороба має значний вплив на фізичне здоров’я, емоційні реакції та поведінку людини. У статті досліджено зв’язок між психоемоційним станом пацієнта із патологією щитоподібної залози та оцінкою якості життя. Психічні та поведінкові розлади надзвичайно поширені й уражають 25 % людей в різні періоди їх життя, мають економічний вплив на суспільство і на якість життя окремих осіб з психічними розладами.

Посилання

Юнак В. Ю. Депрессия : учебник / В. Ю. Юнак. – К. : Здоров’я, 2012. – С. 6–16.

Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини. Том 2 : підручник [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 93 с.

Усіченко І. Г. Основи догляду в домашніх умовах : навч. посіб. / І. Г. Усіченко, А. В. Царенко, С. А. Місяк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 262 c.

Корнацький В. М. Вплив тривоги та депресії на якість життя пацієнтів із серцево-судинною патологією / В. М. Корнацький, Д. М. Мороз // Буковинський медичний вісник. – 2015. – № 4. – С. 84–85.

Калинин А. П. Неврологические расстройства при эндокринных заболеваниях : руководство для врачей / А. П. Калинин, С. В. Котов, И. Г. Рудакова. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. – 488 с.

Особенности психоэмоционального статуса пациентов с патологией щитовидной железы / Ю. В. Синицына, С. М. Котова, В. А. Точилов, Ф. К. Хетагурова // Российский семейный врач. – 2014. – Т. 3, № 18. – 36 с.

Ендокринологія: підручник [для студ. вищих мед. навч. закл.] / П. М. Бондар, Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко та ін. – 4-те вид., оновлене та допов­нене. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 93 с.

Чабан О. С. Основи загальної і медичної психології : підручник / О. С. Чабан, І. С. Вітенко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – С. 257–282.

Якість життя людини: сутність поняття / Н. М. Третяк, О. В. Басова, Н. В. Горяінова [та ін.] // Гематологія і переливання крові. – 2014. – Вип. 37. – C. 241–242.

Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Savchenko, I. P., Stepova, M. V., & Mazur, L. M. (2019). ВИВЧЕННЯ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ТИРЕОПАТІЮ. Медсестринство, (1), 24-26. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9981
Номер
Розділ
Статті