ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ І МАСАЖУ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • I. R. Mysula ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. V. Vasylchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей порушення постави у дітей та виявленню методів фізичної реабілітації, які дають найбільш позитивний результат. Найефективнішим методом реабілітації дітей з викривленням хребта виявилося поєднання лікувальної фізкультури і масажу, на що вказувало швидше відновлення порушень постави. Зазначені методи фізичної реабілітації особливо були ефективними у дітей з початковими порушеннями постави, що свідчить про необхідність якнайшвидшого початку реабілітації.

Посилання

1. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с.
2. Епифанов В. А. Реабилитация в травматологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 331 с. – (Библиотека врача специалиста). – ISBN 978-5-9704-1685-3.
3. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабі­літації : навч. посіб. / Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Левандовський [та ін.]. – Львів : ЗУКЦ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-1518-64-2.
4. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – 2-ге вид. – К. : Медицина, 2008. – 246 с. – ISBN 966-8144-26-0.
5. Профілактор Євмінова як засіб корекції порушень постави у школярів : навч. посіб. / П. Д. Плахтій, В. М. Мухін, В. В. Євмінов, І. О. Куделя. – Кам’янець-Подільський : [Абетка], 2006. – 159 с. – ISBN 966-682-281-4.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Mysula, I. R., & Vasylchuk, V. V. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ І МАСАЖУ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Медсестринство, (1), 13-14. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9977
Номер
Розділ
Статті