СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ МЕДИЧНОЮ СЕСТРОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

  • N. I. Reha ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • A. V. Vasilenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • O. R. Reha ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Z. H. Zolotyi ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті наведено примірний локальний протокол із надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет медичною сестрою загальної практики, розроблений авторами на основі сучасних нормативних документів (уніфікованих клінічних протоколів із надання медичної допомоги хворим на цукровий
діабет 1 та 2 типів).

Посилання

IDF Diabetes Atlas – 7 th Edition, 2016: [Еleсtronic resourse]. – Mode access : http://www.diabetesatlas.org/#sthash.keNV3Uj4. dpbs (останній доступ 21.06.17).

Бездетко П. А. Эпидемиология и частота сахарного диабета и диабетической ретинопатии / П. А. Бездетко, Е. В. Горбачева // Международный эндокринологический журнал. – 2006. – Т. 4, № 6. – С. 37–45.

Немцова В. Д. Сахарный диабет и внезапная смерть: решенные и нерешенные вопросы / В. Д. Немцова // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (50). – С. 206–211.

ICES Atlas Primary care in Ontario. Chapter 12. Indicators of Primary care based on administrative data. – Оntario (Canada): Common Quality Agenda, 2011. —210 р.

Кривко Ю. Я. Ультраструктура ланок гемомікроциркуляторного русла в нормі та за умов експериментального цукрового діабету / Ю. Я. Кривко // Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, № 2. – С. 397–401.

Цитовський М. Н. Статистичний, клінічний та морфологічний аспекти впливу цукрового діабету на стан серцево-судинної системи / М. Н. Цитовський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. – 2017. – Вип. 1 (55). – С. 168–177.

Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2015 рік // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21, № 1 (додаток 1). – 40 с.

Білоконь І. М. «Несолодке життя», або як навчитись керувати цукровим діабетом / І. М. Білоконь // Мед­сестринство. – 2013. – № 3. – С. 15–17.

Методичні підходи до розробки локальних медико-­технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги : методичний посібник для керівників цент­рів первинної медичної допомоги, лікарів загальної практики-сімейних лікарів / М. К. Хобзей, Т. М. Донченко, О. В. Худошина та ін. – К., 2013. – 147 с.

Цукровий діабет 2 типу : Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. – К., 2012. – 115 с.

Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих : Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД). – К., 2014. – 71 с.

Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Reha, N. I., Vasilenko, A. V., Reha, O. R., & Zolotyi, Z. H. (2019). СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ МЕДИЧНОЮ СЕСТРОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ. Медсестринство, (1), 8-12. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9976
Номер
Розділ
Статті