ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ЯК СКЛАДОВА ЇЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • G. O. Lukina КЗ «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» ДОР»
  • O. V. Mishurenko КЗ «Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» ДОР»

Анотація

У статті розглянуто сутність та структуру поняття «емоційний інтелект». Опрацьовані складові поняття «емоційний інтелект» у психолого-педагогічній літературі. Акцентовано увагу на важливості формування емоційного інтелекту в контексті професійної компетентності медичної сестри.

Посилання

Andreyeva I. N. O stanovlenii ponyatiya «emotsionalnyy intellekt» / I. N. Andreyeva // Voprosy psikhologii. – 2006. – № 3. – S. 78–85.

Mayera Dzh. «Emotsionalnyy intellekt» (MSCEIT v. 2.0): Rukovodstvo / Dzh. Mayer. P. Salovey. D. Karuzo. – M. : Izd-vo «Institut psikhologii RAN». 2010. – 176 s.

Goulman D. Emotsionalnoye liderstvo : iskusstvo upravleniya lyudmi na osnove emotsionalnogo intellekta / D. Goulman. R. Boyatsis. E. Makki ; per. s angl. – M. : Albina Biznes Buk. 2008. – 301 s.

Bratus V. D. Shliakhy intehratsii medychnykh universytetiv u systemu medychnoi osvity krain Zakhodu / V. D. Bratus, P. D. Fomin // Zhurnal suchasnoho likaria. Mystetstvo likuvannia. – 2003. – № 6. – S. 23–40.

Kazakov V. M. Novitni tendentsii rozvytku yevropeiskoi medychnoi osvity / V. M. Kazakov, O. M. Talalienko, M. B. Pervak // Medychna osvita. – 2009. – № 2. – S. 30-44.

Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses : navch. posib. / za red. V. H. Kremenia. – Kyiv–Ternopil : Bohdan, 2004. – 368 s.

Опубліковано
2019-02-20
Як цитувати
Lukina, G. O., & Mishurenko, O. V. (2019). ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ЯК СКЛАДОВА ЇЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Медсестринство, (4), 44-46. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.4.9860
Номер
Розділ
Статті