БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

  • N. I. Reha ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. Ya. Hospodarskyy ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • O. R. Reha ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема евтаназії. Аналізуються питання життя і смерті як ключові при вирішенні проблеми евтаназії. Представлено філософсько-правовий аналіз цієї проблеми, а також моральний її аспект. Розглядається поняття паліативно-хоспісної допомоги як альтернативи евтаназії.

Посилання

Kharchuk V. Pravo na evtanaziiu yak osobyste pravo liudyny [Elektronnyi resurs] / V. Kharchuk. – Rezhym dostupu :http://www.justinian. com.ua/article.php?id=3477].

Punda O. O. Pravo na zhyttia / O. O. Punda // Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. – 2003. – № 2 (6). – S. 58–64.

Bachynin V. A. Filosofiia prava Navchalnyi posibnyk / Bachynin V. A., Zhuravskyi V. S., Panov M. – K. : Vydavnychyi Dim «In Yure», 2003. – 472 c. s. 324.

Bioetyka : pidruchnyk / E. Zgrechcha, A. Dzh. Spaniolo, M. L. di Pietro ta inshi ; pereklad z italiiskoi V. Y. Shovkun: – Lviv : Vydavnytstvo LOBF «Medytsyna i pravo», 2007. – 672 s.

Boiko I. Bioetyka : Skrypty dlia studentiv / Ihor Boiko. – Lviv : Vydavnytstvo Ukrainskoho Katolytskoho Universytetu. – 2-he vyd., vypr. – 2008. – 177 s.

Sacred Congragation for the doctrine of the faith. Declaration on euthanasia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_en.html.

Hristodul Blazhenneyshiy Arhiepiskop Afinskiy i vseya Elladyi. Tserkov i problema evtanazii. [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40555.htm

Nikolskiy E. V. Evtanaziya kak fenomen antropologicheskoy katastrofyi / E. V. Nikolskiy, A. L. Panischev // Biznes v zakone. Ekonomiko-yuridicheskiy zhurnal. – 2011. – # 11. – S. 193–197.

Panischev A. L. Hospis kak forma duhovnoy otvetstvennosti gosudarstva / A. L. Panischev // Mezhdunarodnyiy zhurnal prikladnyih i fundamentalnyih issledovaniy. – 2009. – # 3. – S. 67–72.

Tarasiuk V. S. Paliatyvno-khospisna dopomoha : navch. posib. / V. S. Tarasiuk, H. B. Kuchanska. – K. : VSV «Medytsyna», 2015. – 328 s.

Herasymchuk N. A. Deontolohiia v medytsyni : pidruchnyk / N. A. Herasymchuk. O. M. Kovalova, N. A. Safarhalina-Kornilova, – K. : VSV «Medytsyna», 2015. – 240 s.

Dombrovska O. V. Zmist konstytutsiinoho prava na zhyttia liudyny ta hromadianyna / O. V. Dombrovska // Pravo Ukrainy. – 2005. – № 5. – S. 37–41.

Starko O. Poniattia ta zmist prava na zhyttia / O. Starko.// Istoryko-pravovyi chasopys. – 2013. – №1. – S. 55–59.

Zaporozhchenko A. O. «Pravo pomerty hidno», «evtanaziia»: poniattia ta yikh spivvidnoshennia / A. O. Zaporozhchenko // Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. – № 3 (6). – 2014. – S. 26–36.

Hrabar N. M. Shchodo lehalizatsii evtanazii yak zakonodavchoho zakriplennia prava hromadian Ukrainy na hidnu smert / N. M. Hrabar, N. M. Kondrat // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – 2012. – №. 3. – S. 146–155.

Shekhovtsova L. I. Pytannia pro evtanaziiu: «za» i «proty» / L. I. Shekhovtsova // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. – 2009. – № 2. – S. 150–153.

Vitkova V. Pravo na medychnu dopomohu ta pravo na smert (evtanaziiu) / V. Vitkova // Yurydychnyi visnyk. – 2014. – № 6. – S. 356–360.

Drobyk O. Paliatyvna dopomoha yak protydiia evtanazii. Bohoslovsko-moralne doslidzhennia / O. Drobyk. – Lviv : Drukarski kunshty, 2011. – 275 s.

Koval M. I. Kontrmira evtanazii – paliatyvne likuvannia / M. I. Koval // Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. – 2015. – № 3 (65). – S. 54–58.

Bondarenko D. Yu. Evtanaziia: realizatsiia prava na smert chy porushennia prava na zhyttia / D. Yu. Bondarenko, L. O. Shapenko // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – 2014. – Seriia PRAVO. – Vypusk 24. –Tom 1. – S. 13–17.

Опубліковано
2019-02-19
Як цитувати
Reha, N. I., Hospodarskyy, I. Y., & Reha, O. R. (2019). БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. Медсестринство, (4), 17-22. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.4.9851
Номер
Розділ
Статті