ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

  • O. B. Varava ВНЗ «Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» ННІ медсестринства

Анотація

У роботі наведено погляди на визначення понять «інформаційно-аналітична компетентність фахівця» та «інформаційно-аналітична компетентність майбутньої медичної сестри», а також результати дослідження готовності викладачів клінічних дисциплін щодо розвитку інформаційно-аналітичної компетентності у студентів медсестринського відділення Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося.

Посилання

Novyie vyizovyi organizatsii rabotyi medsester v sfere pervichnoy mediko-sanitarnoy pomoschi // Golovna medichna sestra. – # 6 – 2014 r. – s. 11–16.kst dlya perekladu

Makhnovska I. R. Profesiina pidhotovka mahistriv sestrynskoi spravy v umovakh stupenevoi osvity : dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ped. nauk za spets. 13.00.04 teoriia ta metodyka profesiinoi osvity / Iryna Romanivna Makhnovska. – Zhytomyr, 2015. – 312 s.

Petrenko L. M. Teoriia i praktyka rozvytku informatsiino- analitychnoi kompetentnosti kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv : monohrafiia / L. M. Petrenko. – Dnipropetrovsk : IMA-pres, 2013. – 456 s.Назначило Е. В.

Razvitie informatsionno-analiticheskoy kompetentnosti prepodavatelya v protsesse nepreryivnogo pedagogicheskogo obrazovaniya : diss. … kand. ped. nauk : 13.00.08 / Elena Valerevna Naznachilo. – Magnitogorsk, 2003. – 193 s.

Gaydamak E. S. Razvitie informatsionno-analiticheskoy kompetentnosti buduschego magistra fiziko-matematicheskogo obrazovaniya : diss. … kand. ped. nauk : 13.00.02 / Elena Sergeevna Gaydamak. – Omsk : RGB, 2006. – 214 s.

Rozvytok informatsiino-analitychnoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv PTNZ: teoriia i praktyka : monohrafiia / V. V. Yahupov, N. O. Velychko, I. V. Hyrylovska, [ta in.] ; za. nauk. red. V. V. Yahupova. – TOV «NVP Polihrafservis», 2014. – 176 s

Опубліковано
2019-02-19
Як цитувати
Varava, O. B. (2019). ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР. Медсестринство, (4), 10-12. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.4.9849
Номер
Розділ
Статті