СЕСТРИНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИХОДЖУВАННІ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

Автор(и)

  • K. A. Shylo ДВНЗ «Тернопольский державний медичний університет імені І. Я Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2017.4.8561

Анотація

У статті проаналізовано сучасні підходи до сестринської діяльності при виходжуванні недоношених дітей.

Посилання

Bubnov, V. H. Osnovy medychnykh znan : navchalnyi posibnyk dlia vyshchoi shkoly / V. H. Bubnov. – M. : AST: Astrel, 2015. – 256 s.

Medsestrynskyi dohliad za patsiientom / Hubenko I. Ya., O. T. Shevchenko, L. P. Brazolii, V. H. Apshai.– K. : Zdorovia, 2010. – 248 s.

Medsestrynskyi protses : osnovy sestrynskoi spravy ta klinichnoho medsestrynstva / I. Ya. Hubenko, O. T. Shevchenko, L. P. Brazolii, V. H. Apshai. – K. : Zdorovia, 2011. – 208 s.

Dvoinykova, S. I. Orhanizatsiia sestrynskoho protsesu / S. I. Dvoinykova, L. A. Karasova // Medychna dopomoha. – 2016. – № 3. – S. 17–19.

Dmytriieva, Z. V. Teoretychni osnovy sestrynskoi spravy / Z. V. Dmytriieva, A. I. Teplova. – M. : SpetsLyt, 2010. – 319 s.

Zorianskoi V. H. Sestrynska sprava / V. H. Zorianskoi, N. V. Barykina. – Rostov-na-Donu. : FENIKS, 2010. – 448 s.

Kasevych N. M. Praktykum iz sestrynskoi spravy : navch. posib. – K. : Zdorovia, 2015. — 464 s.

Kovalchuk O. L., Sabadyshyn R.O., Markovych S.V. Medsestrynstvo v khirurhii / O. L. Kovalchuk, R. O. Sabadyshyn, S. V. Markovych. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2012. – 480 s.

Medsestrynstvo v pediatrii / za red. V. S. Tarasiuka. – K. : Zdorovia, 2011. – 254 s.

Mukhina S. A. Praktychnyi posibnyk do predmetu Osnovy sestrynskoi spravy / S. A. Mukhina, I. I. Tarnovska. – Dzherelo, 2009. – 545 s.

Mukhina S. A. Teoretychni osnovy sestrynskoi spravy / S. A. Mukhina, I. I. Tarnovska. – M. : HEOTAR-Media, 2010. – 147 s.

Mukhina, S. A. Teoretychni osnovy sestrynskoi spravy / S. A. Mukhina, I. I. Tarnovska. – Chastyna I–II. – M. : Drofa, 2016. – 518 s.

Osnovy dohliadu v domashnikh umovakh : navch. posib. dlia patronazhnykh medychnykh sester / za zah. red. I. T. Usichenka, A. V. Tsarenka, S. A. Misiaka. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2000. – 372 s.

Propedevtyka vnutrishnikh khvorob z dohliadom za terapevtychnymy khvorymy / za zah. red. A. V. Yepishyna. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2015. – 288 s.

Lung protective strategies for premature infants / G. Moriette, L. Mayry, P. le Hudoux [et al.] // Arch. Pediatr. — 2005. — Vol. 12, № 5. — P. 573-578.

Mode of delivery and risk of respiratory diseases in newborns / E. Levine, V. Ghai, J. Barton [et al.] // Obstet. Gynecol. — 2001. — Vol. 97, № 3. — P. 439.

Pulmonary microvascular fracture in patient with acute respiratory distress syndrome / J.R. Hotchkiss, D.A. Simonson, D.J. Marek [et al.] // Crit. Care Med. — 2002. — Vol. 30, № 10. — P. 2368-2370.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-07

Як цитувати

Shylo, K. A. (2018). СЕСТРИНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ ВИХОДЖУВАННІ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ. Медсестринство, (4). https://doi.org/10.11603/2411-1597.2017.4.8561

Номер

Розділ

Статті