КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ

Автор(и)

  • I. H. Skovronska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. I. Tolokova ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2017.3.8532

Анотація

У статті проаналізовано взаємопов’язаність соціально-психологічного клімату в колективі лікувально-профілактичної установи та працездатності й продуктивності праці медичних працівників.

Посилання

Basiuk N. A. Rol kerivnyka medychnoho zakladu u stvorenni sotsialno-psykholohichnoho klimatu v kolektyvi / N. A. Basiuk, N. Yu. Rudnytska // Aktualni pytannia simeinoi medytsyny : VIII Mizhrehionalna naukovo-praktychna konferentsiia) ; za red.. V. M. Moroz. – Zhytomyr : Polissia, 2010. – 568 s.

Makeieva L. A. Teoretychni problemy likarskoi etyky i medychnoi deontolohii v umovakh suchasnoi NTR / L. A. Makeieva. – L. , 2005. – 21 s.

Petrovskiy B. V. Voprosyi vrachebnoy etiki i sovremennost / B. V. Petrovskiy // Vestn. Ros. AMN. – 2006. – # 11. – C. 3–5.

Petrovskiy B. V. Deontologiya v meditsine / B. V. Petrovskiy. – M. : Meditsina, 2008.

Uglov B. G. O vrachebnom dolge / B. G. Uglov. – K. : Zdorov’ya, 2007. – 104 s.

Vedenko B. G. Estetichna meditsina – krok do pokraschennya medichnogo obslugovuvannya naselennya / B. G. Vedenko // AktualnI pitannya suchasnoYi meditsini. – VInnitsya: Nova kniga, 2010. – S. 244–248.

Vrachebnaya etika i deontologiya ; pod red. G. I. Tsaregorodtseva i S. S. Gurvicha. – K. : Zdorov’ya, 1996. – S. 3–16.

Hardi I. Vrach, sestra, bolnoy. Psihologiya rabotyi s bolnyimi.

Nazar P. S. Osnovi medichnoYi etiki P. S. Nazar, Yu. G. VIdenskiy, O. A. Grando. – K. : Zdorov'ya, 2002. – 344 s.

"Corporate Culture: Telling the CEO the Baby is Ugly." Hagenberg Consulting Group. Available from http://www.hcgnet.com/research.asp?id=6. Retrieved on 2 February 2006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-07

Як цитувати

Skovronska, I. H., & Tolokova, T. I. (2018). КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ. Медсестринство, (3). https://doi.org/10.11603/2411-1597.2017.3.8532

Номер

Розділ

Статті