ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Автор(и)

  • M. A. Davydchuk Криворізький медичний коледж

DOI:

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2017.3.8527

Анотація

У роботі проаналізовано зміст і сутність поняття «самостійна робота студентів». Визначено її основні функції та проблеми впровадження у контексті навчально-виховного процесу медичного коледжу. Виокремлено перспективи подальшого наукового пошуку.

Посилання

Vyatkin L. G. Sistema samostoyatelnoy rabotyi uchaschihsya na urokah russkogo yazyika / L. G. Vyatkin – Saratov : Izd-vo Saratovskogo un-ta, proizvodstvennoe ob'edinenie «Poligrafist», 1983. – 117 s.

Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psihologiya [Elektronnyiy resurs] / I. A. Zimnyaya. – Rostov-na-Donu : Feniks, 1997. – 480 s. – Rezhim dostupa : www.pedlib.ru/Books/2/0309/2_0309- 69/shtml.

Zaichuk H. M. Samostiina robota studentiv yak faktor formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia / H. M. Zaichuk, M. I. Romanova // Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly : zb. nauk. pr. – Kryvyi Rih : KDPU, 2011. – Vyp. 32. – S. 145–151.

Kucher Z. Formy samostiinoi roboty studentiv za kredytno-modulnoi systemy navchannia / Zoia Kucher // Trudova pidhotovka v zakladakh osvity. – 2007. – № 5–6. – S. 52–54.

Malykhin O. V. Teoretyko-metodolohichni zasady orhanizatsii samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv : dys. ... doktora ped. nauk. 13.00.09 / O. V. Malykhin. – Kryvyi Rih, 2009. – 504 s.

Vasylenko O. V. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv zaochnoi formy navchannia vyshchykh navchalnykh zakladiv yurydychnoho profiliu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : / O. V. Vasylenko. – K., 2008. – 22 s.

Shymko I.M. Dydaktychni umovy orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04. «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / I. M. Shymko. – Kryvyi rih, 2003. – 21 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-07

Як цитувати

Davydchuk, M. A. (2018). ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ. Медсестринство, (3). https://doi.org/10.11603/2411-1597.2017.3.8527

Номер

Розділ

Статті