ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПАЦІЄНТАМИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Г. О. Мірошнік Черкаська медична академія

DOI:

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2022.3.13528

Анотація

У дослідженні підтримано думку про те, що здоров’я людини є тією категорією, яка, поряд із життям, становить основу, ядро соціальних цінностей людини. Перелічено такі основні компоненти здорового способу життя, як: підвищення захисних сил організму завдяки відповідній поведінці, розумний режим праці та відпочинку; раціональне харчування; фізична активність; особиста гігієна; регулювання психоемоційного стану; сексуальна культура; медичні консультації за потреби; профілактика і боротьба зі шкідливими звичками; уникнення самолікування. Розгляд проблем формування здорового способу життя як складової державної молодіжної політики є надзвичайно актуальною проблемою сучасного суспільного розвитку та, зокрема, сучасного державного управління. Наголошено на тому, що профілактична діяльність медсестринського персоналу, діяльність щодо збереження і зміцнення здоров’я населення повинні бути широкими, різноманітними та самостійними і не тільки полягати в наданні допомоги лікарю, медико-освітній роботі, а й охоплювати навчальну та консультативну діяльність. Велика самостійність та активність у цьому напрямку сприятимуть і підвищенню престижу професії медичної сестри, збільшать рівень її самоповаги та поваги з боку пацієнтів.

Посилання

Галіяш Н. Б. Формування комунікативної компетенції як фундаментальної складової професії лікаря / Н. Б. Галіяш, Н. А. Бількевич, Н. В. Петренко // Мед. освіта. – 2019. – № 2. – С. 67–74.

Андрєєва О. Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей здорового способу життя студентів / О. Андрєєва // Молодіжний наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2017. – Вип. 26. – С. 37–42.

Антонова О. Є. Професійно-педагогічна компетентність медичних сестер сімейної медицини як складова їх професійної компетентності / О. Є. Антонова, З. П. Шарлович // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 85. – С. 9–14.

Новак О. В. Роль медсестринства в наданні медичної допомоги і необхідність його реформування / О. В. Новак // Інноваційні технології в роботі медичної сестри : матеріали наук.-практ. конф. – Полтава, 2015. – С. 56–59.

Стандарт фахової передвищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzheni.standarty/2021/11/08/223-Medsestrinstvo.pdf.

Лісовий М. І. Комунікативна компетенція – необхідний компонент професійної підготовки майбутнього медичного працівника / М. І. Лісовий // Наукові записки. Серія «Педагогіка». – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – № 6. – С. 56–68.

Пономаренко Н. О. Профілактична спрямованість як основна складова професійної діяльності медичного працівника середньої ланки / Н. О. Пономаренко // Медсестринство. – 2016. – № 4. – С. 53–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Мірошнік, Г. О. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПАЦІЄНТАМИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ . Медсестринство, (3), 47–50. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2022.3.13528

Номер

Розділ

Статті