ІНТЕГРАЦІЙНА РОЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ ЯК ЗАСОБУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ З ДИСЦИПЛІНАМИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • Л. В. Новакова Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • В. І. Бондарчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2022.3.13521

Анотація

У статті йдеться про інтеграційну роль оздоровчого фітнесу з дисциплінами, які безпосередньо пов’язані з формуванням здорового способу життя майбутніх лікарів і створенням умов для осмислення студентами соціальної цінності здоров’я людини.

Посилання

Братченко К. О. Фітнес. Діалог із тілом. – Харків : Ранок, 2012. – 160 с.

Абрамов С. А. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С. А. Абрамов, Н. Є. Гаврилова // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Серія «Пед. науки. Фіз. виховання та спорт». – 2011. – Т. І, вип. 91. – С. 9–11.

Воронін Д. Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Воронін Дмитро Євгенович. – Херсон, 2006. – 222 с.

Валеолого-дидактическая оптимизация учебно-воспитательного процесса в медицинских вузах / Н. П. Гребняк, А. Б. Ермаченко, В. В. Машинистов [и др.] // Україна. Здоров’я нації. – 2009. – № 4. – С. 87–91.

Анатомія людини з клінічним аспектом / за ред. Я. І. Федонюка, В. С. Пикалюка. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 920 с.

Микитюк О. Ю. Міжпредметна інтеграція при вивченні медичної і біологічної фізики як фактор формування наукового світогляду майбутнього лікаря / О. Ю. Микитюк, В. Ф. Боєчко, І. О. Олар // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18–19 квіт. 2013 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – С. 602–604.

Тополь О. І. Здоров’язберігаюча компетентність як складова професіоналізму соціального працівника / О. І. Тополь // Наукові записки. Серія «Педагогіка». – 2011. – № 4. – С. 73–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-07

Як цитувати

Новакова, Л. В., & Бондарчук, В. І. (2023). ІНТЕГРАЦІЙНА РОЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ ЯК ЗАСОБУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ З ДИСЦИПЛІНАМИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ . Медсестринство, (3), 24–25. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2022.3.13521

Номер

Розділ

Статті