СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА

  • B. V. Doroshenko ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • M. M. Naida ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Y. M. Kitsak ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • R. M. Liakhovych ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті висвітлено основні принципи застосування методів реабілітаційного лікування хворих з ушкоджен­ням хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Проведено поглиблений аналіз наукових літературних джерел стосовно перебігу цього захворювання. Значну увагу приділено методології проведення фізичної реабілітації доопераційного та післяопераційного періодів.

Посилання

Гончарук Н. В. Комплексна фізична реабілітація жінок першого зрілого віку після артроскопічної операції з приводу комбінованого ушкодження меніску та зв’язок колінного суглоба в умовах поліклініки / Н. В. Гончарук, О. В. Без’язична, О. А. Дмитренко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 3. – С. 40–44.

Етапна реабілітація після артроскопічних втручань на колінному суглобі / І. В. Рой, О. І. Баяндіна, І. К. Бабова, О. А. Костогриз // Матеріали міжнародного конгресу «Медична і фізична реабілітація – європейський підхід» в рамках міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України». – К., 2012. – С. 68.

Зазірний І. М. Сучасні суперечливі погляди на реабілітацію після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки (огляд літератури). Частина ІІ / І. М. Зазірний // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2014. – № 3. – С. 75–79.

Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика захворювань і травматичних ушкоджень) / М. І. Спузяк, О. П. Шармазанова, Р. Я. Абдуллаєв [та ін.]. – Донецьк : Видавець Заслав¬ський О. Ю., 2011. – 208 с.

Методика відновного лікування хворих після артро¬скопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки в ранньому післяопераційному періоді : методичні рекомендації / уклад. І. В. Рой, С. С. Страфун, О. О. Коструб [та ін.] ; НАМНУ, МОЗУ, УЦНМІ ПЛР, ІТО НАМНУ. – К. : ТОВ «Етна-1», 2015. – 28 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології : монографія / В. М. Мухін. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 428 с.

Магльований А. Основи фізичної реабілітації / А. Магльований, В. Мухін, Г. Магльована. – Львів, 2006. – 150 с.

Фізична реабілітація пацієнтів після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба на пізньому післяопераційному періоді / О. Баян¬діна, Л. Катюкова, М. Стрельник [та ін.] // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 17. – С. 625–629.

Чеміріс А. Й. Фізична реабілітація хворих з пошкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба / А. Й. Чеміріс, А. В. Давиденко // Літопис травматології та ортопедії. – 2011. – № 1–2. – С. 271–271.

Опубліковано
2019-06-13
Як цитувати
Doroshenko, B. V., Naida, M. M., Kitsak, Y. M., & Liakhovych, R. M. (2019). СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА. Медсестринство, (2), 46-49. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10212
Номер
Розділ
Статті