ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

  • L. Z. Lan КНП «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»
  • I. V. Pirus ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • V. A. Musienko ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. Ya. Krynytska ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • M. I. Maruschak ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • O. P. Mialiuk Рівненський державний базовий медичний коледж

Анотація

У статті викладено сучасні дані щодо значимості факторів, які визначають результати діяльності медсестринського персоналу з точки зору медичних сестер – керівників.

Посилання

Шегедин Я. Ю. Державна політика в галузі медсес­т­ринства: структурно-функціональний аспект [Електрон­ний ресурс] / Я. Ю. Шегедин // Демократичне врядування. – 2016-2017. – Вип. 18–19. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016-2017_18-19_12.

Самохина Л. П. Роль и место менеджера сестринского дела в организации паллиативной помощи / Л. П. Самохина // Актуальные вопросы управления сестринской деятельностью в системе здравоохранения : м

атериалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Астрахань, 23 сентября 2016 г.). – Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2016. – 112 с.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років [Елект­ронний ресурс]. – Режим доступу : HTTP://WWW.APTEKA.UA/ARTICLE/327094.

Опыт организации контроля качества сестринской деятельности в терапевтическом стационаре / В. В. Масляков, В. А. Левина, И. В. Романова, Н. М. Нехотящая // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9–3. – С. 404–408.

Опубліковано
2019-06-13
Як цитувати
Lan, L. Z., Pirus, I. V., Musienko, V. A., Krynytska, I. Y., Maruschak, M. I., & Mialiuk, O. P. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ. Медсестринство, (2), 40-43. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10210
Номер
Розділ
Статті