СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

  • H. V. Savka ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті висвітлено та проаналізовано стан, проблеми і перспективи впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні.

Посилання

Медико-соціальні проблеми становлення паліативної допомоги в Україні / Н. М. Величко, О. О. Вольф, Т. І. Вялих, В. В. Чайковська // Соціальна політика щодо невиліковно хворих : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2012 р. – К. : Університет «Україна», 2012. – С. 37–43.

Порядок надання паліативної допомоги, затверджений наказом МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 13. – С. 78–79.

Князевич В. М. Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліа­тивної допомоги в Україні до 2022 р. / В. М. Князевич, А. В. Царенко, І. В. Яковенко // Паліативна допомога в Україні: складові та шляхи розвитку : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 18–19 вер. 2014 р.) ; за ред. В. М. Князевича, Ю. І. Губського, А. В. Царенка. – К., 2014. – 92 с.

Царенко А. В. Міжнародні підходи щодо розвитку паліативної та хоспісної допомоги / А. В. Царенко // Акту­альні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні : матеріали Першої наук.-практ. конф. ; за ред. Ю. В. Вороненка, Ю. І. Губського. – К. : Університет «Україна», 2012. – С. 168–176.

Про організацію паліативної допомоги в Украї­ні [Електронний ресурс] : наказ МОЗ України від 21.01.2013 р. № 41. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-13.

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріа­лів [Електрон­ний ресурс] : наказ МОЗ України від 01.02.2013 р. № 77. – Режим доступу : http://old.moz.gov.ua/ua/print/dn_20130201_0077.html.

Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 333. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2013-%D0%BF.

Біла книга стандартів з паліативної допомоги : рекомендації Європейської Асоціації паліативної допомоги, 2001.

Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Savka, H. V. (2019). СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. Медсестринство, (2), 26-30. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10195
Номер
Розділ
Статті