ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ

  • T. S. Uralbaieva КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва» ДОР»

Анотація

У статті наведено стратегію підвищення якості медичної допомоги через впровадження в практику охорони здоров’я системи інфекційного контролю.

Посилання

Авдеева Л. В. Опыт использования программы WHONET для анализа чувствительности микроорганизмов к антибиотикам / Л. В. Авдеева // Укр. хіміотерапевт. журн. – 1999. – № 1. – С. 54–59.

Основы инфекционного контроля : практическое руководство / Американский международный союз здравоохранения. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 454 с.

Руководство по инфекционному контролю в стацио­наре : пер. с англ. / под ред. Р. Венцеля, Т. Бревера. – Смоленск : МАКМАХ, 2003. – 272 с.

Микробиологический мониторинг и эпидемио­ло­ги­ческий анализ антибиотикорезистентности микро­организмов с использованием компьютерной програм­мы WHONET / Л. П. Зуева, М. С. Поляк, Е. Н. Колосов­ская [и др.]. – СПб., 2004. – 72 с.

Матеріали 10-го міжнародного конгресу з інфекційного контролю (IFIC), 8–11 жовтня 2009 р., Вільнюс, Литва.

Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах : наказ МОЗ України від 10.05.2007 р. № 234.

Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів : наказ МОЗ України від 04.04.2012 р. № 236.

Разработка и внедрение системы инфекционного контроля, оценка ее эффективности в отделении ре­а­нимации новорожденных / Н. М. Хрусталева, Л. П. Зуева, А. В. Любимова [и др.] // Интенсивная терапия. – 2005. – № 2. – С. 39–46.

Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (гігієнічні, епідеміологічні та мікробіологічні аспекти) / В. Ф. Москаленко, О. А. Шевченко, С. І. Гаркавий [та ін.] ; за ред. В. Ф. Москаленка. – К. : Здоров’я, 2013. – 160 с.

National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; tenth informational supplement. NCCLS Document M100-S12. – 2002. – P.136.

Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Uralbaieva, T. S. (2019). ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ. Медсестринство, (2), 12-15. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10191
Номер
Розділ
Статті