ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ ВІДОМЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ

  • N. V. Karel ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. I. Yarema ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. I. Reha ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • S. O. Yastremska ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

У статті наведено статистичні дані щодо частоти виявлення артеріальної гіпертензії на дільниці обслу­говування поліклінічного відділу військово-медичної служби управління СБУ в Тернопільській області.

Посилання

Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні / О. М. Голяченко, А. Г. Шульгай, А. О. Голяченко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 4. – С. 9–15.

Особливості захворюваності дорослого населення України на хвороби системи кровообігу / Т. К. Кульчи­цька, Т. С. Грузєва, Г. О. Слабкий [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 2. – С. 34–38.

Теренда Н. О. Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу / Н. О. Теренда // В 2014. ? ? 4 (62). ? ?. 31?35.

Динаміка захворюваності на хвороби системи кровообігу у жителів міста Чернівці за 1991–2010 рр. / С. В. Білецький, Л. В. Боднарюк, Т. В. Казанцева, Ю. М. Бондар // Буковинський медичний вісник – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 168–172.

Дячук Д. Д. Щодо захворюваності дорослого населення України на неінфекційні хвороби / Д. Д. Дячук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 1. – С. 19–23.

Крапівіна А. А. Захворюваність на хвороби системи кровообігу та їх поширеність серед дорослого населення України в 2010 році: гендерний аспект / А. А. Крапівіна // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 4 (20). – С. 12–18.

Сучасний стан первинної інвалідності населення працездатного віку в Україні / А. В. Іпатов, О. В. Сергієні, Т. Г. Войтчак, В. В. Коваленко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. – № 1. – С. 32–37.

Анализ эпидемиологической ситуации с церебральной сосудистой патологией и некоторыми другими болезнями системы кровообращения, сложившейся в Украине в 1980–2001 гг. / Н. В. Калашников, С. М. Кузнецова, Л. М. Ена [и др.] // Журнал АМН України. – 2004. – Т. 10, № 4. – С. 716–736.

Клименко В. І. Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна державна проблема / В. І. Клименко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 4. – С. 17–21.

Горбась І. М. Фактори ризику серцево-судинних захворювань: поширеність і контроль [Електронний ресурс] / І. М. Горбась. – Режим доступу : http://health-ua.com/article/2229.html. – Назва з екрана.

Теренда Н. О. Основні тенденції загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу в Україні / Н. О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2015. – № 4 (66). – С. 39–43.

Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (2012 рік) / Є. П. Свіщенко, А. Е. Багрій, Л. М. Єна [та ін.] // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 1 (21). – С. 96–119.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія. Первинна медична допомога (догоспітальний етап). Вторинна (спеціалізована) медична допомога (2012 рік) // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 1 (21). – С. 67–95.

Опубліковано
2019-06-11
Як цитувати
Karel, N. V., Yarema, N. I., Reha, N. I., & Yastremska, S. O. (2019). ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ ВІДОМЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ. Медсестринство, (2), 3-7. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.2.10171
Номер
Розділ
Статті