Критерії діагностики та принципи планування конструкції покривного протеза у пацієнтів із поодиноко збереженими зубами на нижній щелепі

  • R. R. Bratus-Hrynkiv Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: поодиноко збережені зуби на нижній щелепі, оклюзійні чинники, схема постановки штучних зубів, покривні протези, розподіл жувального навантаження

Анотація

Часткова втрата зубів і пов’язані з нею функціональні розлади безпосередньо впливають на якість життя пацієнтів та їх психоемоційний стан, тому актуальною проблемою ортопедичної стоматології є своєчасне відновлення зубних рядів і раціональний вибір типу конструкції.

Мета дослідження — покращити результати стоматологічного ортопедичного лікування шляхом оптимізації плану лікування з урахуванням чітких діагностичних критеріїв у пацієнтів із поодиноко збереженими зубами на нижній щелепі.

Матеріали і методи. Обстежили 25 пацієнтів (13 жінок та 12 чоловіків) віком 50–76 років із поодиноко збереженими зубами у фронтальній ділянці нижньої щелепи. На основі комплексної оцінки умов для протезування за критеріями РDI з урахуванням даних ортопантомографії (Dent Navi, Yoshida, Японія) у 15 осіб визначили показання та провели лікування із застосуванням покривних протезів. Центральне співвідношення щелеп визначали та фіксували за анатомо-функціональним методом з використанням лінійки Фокса та гнатометра (Сentrofix, Amann Girrbach). Постановку штучних зубів (Yamahachi Dental) здійснювали за однією з основних оклюзійних схем – двобічно збалансована, лінгвалізована, площинна. Корекцію оклюзійних співвідношень проводили за методом Bausch та аналізували за схемою S. J. Davies. Ступінь функціональної реабілітації визначали за трибальною шкалою опитувальника H. Miura, K. Sato.

Результати досліджень та їх обговорення. У 3 (20 %) обстежених пацієнтів жувальна здатність була безперешкодною як через один місяць, так і після 6 місяців користування. Після проведення необхідних корекцій оклюзійних співвідношень 8 (53,3 %) осіб оцінили жувальну здатність із незначними незручностями через один місяць після виготовлення і як безперешкодну через 6 місяців користування. На утруднену жувальну здатність через місяць після виготовлення та із незначними незручностями через 6 місяців користування вказували 3(20 %) пацієнтів. Через один та 6 місяців користування в 1 (6,7 %) пацієнта з повним знімним протезом на верхній щелепі та фіксацією покривного протеза на поодиноко збережений зуб 42 штампованим ковпачком жувальна здатність була утрудненою.

Висновки. За відсутності оклюзійних опорних зон у обстежених пацієнтів визначальними критеріями для складення плану лікування були розташування збережених зубів (коренів), ступінь і тип атрофії альвеолярних відростків. Задовільної жувальної здатності при напівжорсткій фіксації базису покривного протеза на опорних зубах з дентально-альвеолярним розподілом жувального навантаження досягли створенням двобічних оклюзійних контактів при постановці штучних зубів.

Посилання

Nakaz MOZ Ukrainy vid 04.01.2018 № 13 “Pro deiaki pytannia zastosuvannia Ukrainomovnoho variantu Mizhnarodnoi klasyfikatsii pervynnoi medychnoi dopomohy (ICPC-2-E)” [Order of the Ministry of Health of Ukraine dated January 4, 2018 No. 13 "On some issues of the Ukrainian-language version of the International Classification of Primary Health Care (ICPC-2-E)"]. [in Ukrainian].

Korol, D.M., Korol, M.D., Skubii, I.V.,

Kindii, D.D., Toncheva, K.D., & Yarkovyi, V.V. (2016). Zhuvalna efektyvnist yak kryterii otsinky funktsionalnoho stanu zuboshchelepnoi systemy [Chewing efficiency as a criterion for evaluating the functional state of the dental-maxillofacial system]. Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh – Ukrainian Dental Almanac, 3, 59-62 [in Ukrainian].

Inukai, M., John, M., Igarashi, Y., & Baba, K. (2010). Association between perceived chewing ability and oral health-related quality of life in partially dentate patients. Health Qual Life Outcomes, 19 (8), 118.

McGarry, T.J., Nimmo, A., Skiba, J.F., Ahlstrom, R.H., Smith, Ch.R., Koumjian, J.H., & Arbree, N.S. (2002). Classification system for partial edentulism. J. Prosthodont., 11 (3), 181-193.

Davies, S.J., & Gray, R.M.J. (2001). Occlusion: The examination and recording of the occlusion: why and how. Brit. Dent. J., 191 (6), 291-302.

Ishikawa, Y., Watanabe, I., Hayakawa, I., Minakuchi, S., & Uchida, T. (2007). Evaluations of masticatory performance of complete denture wearers using color-changeable chewing gum and other evaluating methods. J. Med. Dent. Sci., 54 (1), 65-70.

Fueki, K., Yoshida, E., & Igarashi, Y. (2011). A structural equation model relating objective and subjective masticatory function and oral health-related quality of life in patients with removable partial dentures. J. Oral Rehabil, 38 (2), 86-94.

Jeyapalan, V., & Krishnan, C.S. (2015). Partial edentulism and its correlation to age, gender, socio-economic status and incidence of various Kennedy’s classes – a literature review. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 9 (6), 14-17.

Kasperski, J., Żmudzki, J., & Chladek, G. (2010). Denture foundation tissues loading criteria in evaluation of dentures wearing characteristics. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 43 (1), 324-332.

Keyf, F. (2001). Frequency of the various classes of removable partial dentures and selection of major connectors and direct/indirect retainers. Turk. J. Med. Sci., 31 (5), 445-449.

Nakatsuka, Y., Yamashita, S., Nimura, H., Mizoue, S., Tsuchiya, S., & Hashii, K. (2010). Location of main occluding areas and masticatory ability in patients with reduced occlusal support. Aust. Dent. J., 55 (1), 45-50.

Marković, D., Petrović, L., & Primović, S. (1999). Specifics of mastication with complete dentures. Med. Pregl., 52 (11-12), 464-468.

Muneeb, A., Khan, B.M., & Beenish, J. (2013). Causes and pattern of partial edentulism / exodontia and its association with age and gender: semi rural population. IDJSR, 1 (3), 13-18.

Yoshino, K., Watanabe, H., Fukai, K., Sugihara, N., & Matsukubo, T. (2011). Number of occlusal units estimated from number of present teeth. Bull. Tokyo Dent Coll., 52 (3), 155-158.

Yoshino, K., Kikukawa, I., Yoda, Y., Watanabe, H., Fukai, K., Sugihara, N., & Matsukubo, T. (2012). Relationship between Eichner Index and number of present teeth. Bull. Tokyo Dent Coll., 53 (1), 37-40.

Olofsson, J.B., Ljungqvist, O., Stjernfeldt, P.E., Wardh, I., Odlund Olin, A. (2017). Relationships between oral health-related quality of life and objective and subjective masticatory ability in geriatric patients: A Pilot Study. J. Dent. Oral Health, 3 (1), 57-62.

Montero, J., Castillo-Oyagüe, R., Lynch, C.D., Albaladejo, A., & Castaño, A. (2013). Self-perceived changes in oral health-related quality of life after receiving different types of conventional prosthetic treatments: a cohort follow-up study. Journal of Dentistry, 41 (6), 493-503.

Sutton, A.F., Glenny, A.M., & McCord, J.F. (2005). Interventions for replacing missing teeth: denture chewing surface designs in edentulous people. Cochrane Database Syst. Rev., 25 (1), 1-17.

Tarkowska, A., Katzer, L., & Ahlers, M.O. (2017). Assessment of masticatory performance by means of a color-changeable chewing gum. J. Prosthodont. Res., 61 (1), 9-19.

Witter, D.J., van Palenstein Helderman, W.H., Creugers, N.H., & Käyser, A.F. (1999). The shortened dental arch concept and its implications for oral health care. Community Dent Oral Epidemiol., 27 (4), 249-58.

Żmudzki, J., Chladek, G., & Kasperski, J. (2015). Biomechanical factors related to occlusal load transfer in removable complete dentures. Biomech. Model Mechanobiol., 14 (4), 679-691.

Опубліковано
2019-01-25
Як цитувати
Bratus-Hrynkiv, R. R. (2019). Критерії діагностики та принципи планування конструкції покривного протеза у пацієнтів із поодиноко збереженими зубами на нижній щелепі. Клінічна стоматологія, (4), 56-62. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.4.9752
Номер
Розділ
Ортопедична стоматологія