Патоморфологічні зміни в яснах наркозалежних пацієнтів із дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта

  • I. R. Fedun Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: генералізований пародонти, наркоманія, патоморфологічні зміни

Анотація

Вплив наркотичних речовин на тканини пародонта залишається не до кінця висвітленим. Дослідження патоморфологічних змін у тканинах пародонта дає змогу простежити ступінь поширення патологічного процесу внаслідок дії наркотичних засобів.

Мета дослідження – вивчити патоморфологічні зміни у яснах наркозалежних хворих на генералізований пародонти (ГП).

Матеріали і методи. Мікроскопічно досліджено тканини міжзубного сосочка та маргінальної частини ясен 23 наркозалежних хворих на ГП, 20 ненаркозалежних пацієнтів із ГП та 5 осіб з інтактними тканинами пародонта. Отриманий матеріал просочували парафіном, робили зрізи товщиною 8 мкм та фарбували гематоксиліном та еозином.

Результати досліджень та їх обговорення. У ненаркозалежних хворих на ГП початкового–І ступенів найчастіше спостерігали паракератоз. При запальному процесі у слизовій оболонці наркозалежних хворих на ГП початкового–І ступенів зернистий шар відсутній повністю або частково та виражені явища гіперкератозу. Для ненаркозалежнених пацієнтів із ГП ІІ ступеня розвиток дистрофічного процесу супроводжувався явищами гіперкератозу, а також акантозу. Ці ж зміни були наявні й у слизовій оболонці наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня, однак до них приєднувались явища вакуольної та балонної дистрофій та поліморфно-клітинної інфільтрації серед клітин епітеліального пласта та у глибших шарах. Незначні ексудативні зміни у вигляді периваскулярних інфільтратів виявляли у ненаркозалежнених пацієнтів із ГП ІІІ ступеня. У наркозалежних з ГП ІІІ ступеня спостерігали явища деформації у власній пластинці слизової оболонки. Високий рівень клітинного проліферату та виражений спонгіоз свідчили про тяжкість патологічних змін.

Висновки. При розвитку ГП ІІ ступеня у яснах наркозалежних хворих спостерігали явища балонної дистрофії, на відміну від ГП початкового–І ступенів, а при ГП ІІІ ступеня додавалась деформація власної пластинки, виражений спонгіоз та високий рівень клітинного проліферату. При порівнянніі патогістологічних зміну слизовій оболонці ясен наркозалежних хворих мали більш виражений деструктивний характер, ніж у ненаркозалежних.

Посилання

Herych, I.D., Iftodii, A.H., & Biltsan, O.V. (2015). Khirurhichni uskladnennia iniektsiinoi narkomanii: problemy ta osoblyvosti likuvannia [Surgical complications of injecting drug use: problems and treatment features]. Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Zubachyk, V.M., & Fedun, I.R. (2017). Biokhimichni pokaznyky rotovoi ridyny u narkozalezhnykh khvorykh na khronichnyi heneralizovanyi parodontyt [Biochemical indicators of oral fluid in drug addicted patients with chronic generalized periodontitis]. Klinichna stomatolohiia – Clinical Dentistry, 2, 9-14 [in Ukrainian].

Kovalchuk, L.Ye., Shutak, O.V., & Pertsovych, V.M. (2001). Ultrastrukturni zminy epitelialnoi tkanyny slyzovoi obolonky rotovoi porozhnyny u stomatolohichnykh khvorykh [Ultrastructural changes in the epithelial tissue of the mucous membrane of the oral cavity in dental patients]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovyna Medical Bulletin, 5 (3-4), 53-54 [in Ukrainian].

Kuzenko, Ye.V., Romaniuk, A.M., & Karpenko, L.I. (2013). Morfolohichni zminy u tkanynakh parodontu pry zapalenni [Morphological changes in the periodontal tissue during inflammation]. Ukrayinskyi morfolohichnyi almanakh – Ukrainian Morphological Almanac, 11 (2), 58-60 [in Ukrainian].

Leshner, A.I. (2002). Naukovi pohliady na narkotychnu zalezhnist ta yii likuvannia [Scientific views on drug addiction and its treatment]. Likarskyi visnyk – Medicinal Herald, 1, 26-31 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
Fedun, I. R. (2019). Патоморфологічні зміни в яснах наркозалежних пацієнтів із дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта. Клінічна стоматологія, (4), 31-35. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.4.9748
Номер
Розділ
Терапевтична стоматологія