Інтенсивність утворення біоплівки на титанових опорних елементах імплантатів на прикладі полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі та бактеріальних посівів

  • S. R. Got Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • M. M. Uhryn Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • T. G. Gutor Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. L. Bondarchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: біоплівка, титан, абатмент, опорні елементи імплантатів

Анотація

Титан володіє унікальним поєднанням міцності, легкої ваги та біосумісності, завдяки чому опорні елементи імплантатів (абатменти) з цього матеріалу є вибором №1 при заміщенні бічних дефектів. Характеристики поверхні абатмента, що включають хімічний склад, вільну поверхневу енергію (SFE) та жорсткість, впливають на утворення біоплівки, яка є основним фактором виникнення періімплантитів. Періімплантні ділянки колонізуються тими самими бактеріями, що й спричиняють пародонтальні захворювання, а саме: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythensis, P. intermedia. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) в реальному часі може здійснити пряму ідентифікацію цих пародонтопатогенів за рахунок визначення кількісного вмісту специфічного фрагмента ДНК у зразках.

Мета дослідження – вивчити інтенсивність утворення біоплівки на титанових опорних елементах імплантатів на прикладі полімеразної ланцюгової реакціїї у реальному часі та бактеріальних посівів.

Матеріали і методи. У досліді взяли участь 14 пацієнтів, які проходили лікування в Центрі стоматологічної імплантації та протезування ММ». Кожному із них проводили дентальну імплантацію та встановлювали титанові опорні елементи імплантатів (абатменти). Дослідження проходило у 3 етапи, де при кожному візиті проводили полімеразну ланцюгову реакцію в реальному часі та бактеріального посіви. При першому візиті забір матеріалу виконували навколо зуба за тиждень перед встановленням опорних елементів імплантатів. На другому візиті забір матеріалу проводили навколо титанових абатментів. Третій візит відбувався через 3 місяці після встановлення абатментів.

Результати досліджень та їх обговорення. У дослідженні було проведено 42 тести ПЛР у реальному часі та 42 бактеріологічних посіви. Реєстрацію та облік результатів ПЛР виконували автоматично програмним забезпеченням RealTime_PCR. Інтерпритацію результатів проводили згідно зі стандартною таблицею кількості мікроорганізмів у біотопі пародонтальної кишені (LgГЕ/зразок). Відповідно до даної таблиці у біотопі пародонтальної кишені (LgГЕ/зразок) в 3 пацієнтів перевищували показники загальної бактеріальної маси ПЛР навколо титанових абатментів на другому етапі (другий візит), в одного з цих пацієнтів також була перевищена норма кількості P. gingivalis та Tr. denticola. На третьому етапі дослідження (третій візит) 5 пацієнтів мали перевищення показників загальної бактеріальної маси ПЛР, в одного з них додатково ідентифікували перевищення норми кількості T. forsythensis. Результати подані у вигляді середнього значення показників (M±SE) та відсотка±похибки відсотка, тобто відсотка виявлених мікроорганізмів.

Висновки. Результати дослідження показали перевищення показників загальної бактеріальної маси ПЛР навколо титанових абатментів другому етапі дослідження (другий візит) у 3 пацієнтів та на третьому етапі (третій візит) – у 5 осіб. Найвище середнє значення та найбільший відсоток виявлення був у P. gingivalis, що є ключовим пародонтопатогеном «червоного» комплексу. Однак норма кількості P. gingivalis навколо титанових опорних елементів перевищувала лише в одного суб’єкта дослідження. Такі результати підтверджують, що титан є надійним матеріалом для заміщення дефектів зубів у бічних ділянках.

Посилання

Volinska, T.B.,& Bondarchuk, O.L. (2016). Klinichnyy dosvid zastosuvannya testovoi systemy Stomatoflor dlya otsinky mikrobioty parodontalnoi kysheni metodom PLR u rezhymi realnoho chasu [Clinical experience of the use of real-time PCR test system Stomatoflor to assess the microflora of the periodontal pocket]. Implantolohiya. Parodotolohiya.Osteolohiya [in Ukrainian].

Got, S.-R.R.,& Bondarchuk, O.L.,& Uhryn, M.M. (2018). Metodyka vyznachennya parodontopatoheniv navkolo oksyd-tsyrkoniievykh i tytanovykh abatmentiv za dopomohoiu polimeraznoi lantsuhovoi reaktsii v rezhymi realnoho chasu [Real-time PCR as a method of periodontal pathogens detection around zirconia and titanium abutments]. Novyny stomatolohii [in Ukrainian].

Zorina, O.A.,& Kulakov, A.A.,& Boriskina, O.A. (2011). Metod PTsR “v realnom vremeni” dlya analiza kolichectvennoho i kachestvennoho sootnosheniy mikrobiotsenoza parodontalnoho karmana [Method of the "real-time" PCR for the analysis of the quantitative and qualitative ratio of the periodontal pocket microbiota]. Stomatolohiya [in Russian].

Shtan, I.V. (2005). Vykorystannya tytanu v ortopedychniy stomatolohii [The use of Titanium in prosthetic dentistry]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ukr.med.stom.akademiya [in Ukrainian].

Blackwell Wiley. Clinical and Laboratory Manual of Dental Abutments. New York. 2014 Sep 26: 200.

Boutaga, Khalil, et al. "Periodontal pathogens: a quantitative comparison of anaerobic culture and real-time PCR." FEMS Immunology & Medical Microbiology 45.2 (2005): 191-199.

Hauser-Gerspach Irmgard. Bactericidal effects of different laser systems on bacteria adhered to dental implant surfaces: an in vitro study comparing zirconia with titanium. Clin. Oral Impl. Res. 2010; 21: 277–283.

Kim, Su-Gwan, et al. "Identification of Actinobacillus actinomycetemcomitans using species-specific 16S rDNA primers." The Journal of Microbiology 43.2 (2005): 209-212.

Teughels, W., Van Assche, N., Sliepen, I. & Quirynen, M. (2006). Effect of material characteristics and/or surface topography on biofilm development. Clinical Oral Implants Research 17 Suppl 2, 68–81.

Wu‐Yuan, C.D., Eganhouse, K.J., Keller, J.C. & Walters, K.S. (1995). Oral bacterial attachment to titanium surfaces: A scanning electron microscopy study. Journal of Oral Implantology 21, 207–213.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
Got, S. R., Uhryn, M. M., Gutor, T. G., & Bondarchuk, O. L. (2019). Інтенсивність утворення біоплівки на титанових опорних елементах імплантатів на прикладі полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі та бактеріальних посівів. Клінічна стоматологія, (4), 63-68. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.4.9345
Номер
Розділ
Ортопедична стоматологія