Особливості реактивних змін клітинного складу ясен у динаміці клінічних спостережень залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції

  • V. B. Radchuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
  • N. V. Hasiuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
  • P. A. Hasiuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
Ключові слова: морфологічні зміни клітинного складу ясен, металокерамічні конструкції, проміжні епітеліоцити, сегментоядерні лейкоцити, компенсаторно-адаптативна відповідь, фіброз періодонта

Анотація

Вивчення впливу одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на морфофункціональні зміни тканин зуба дає можливість характеризувати особливості препарування зубів під даний вид конструкцій з метою збереження життєздатності та функціонування їх пульпи. Недостатньо вивченими залишаються питання реактивних змін ясен залежно від виду одонтопрепарування та прогнозування віддалених результатів протезування з урахуванням індивідуалізованого підходу у віковому аспекті.

Мета дослідження – оптимізувати підходи до одонтопрепарування під повні металокерамічні конструкції зі створенням уступу та без нього, виходячи із закономірностей морфологічних змін клітинного складу ясен за умов різних видів одонтопрепарування.

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження є причинно-наслідкові зв’язки між різними видами одонтопрепарування та перебігом процесу диференціації клітинного складу ясен на 45 добу клінічних спостережень, які виникають у результаті проведеного ортопедичного лікування повними металокерамічними конструкціями. Забір матеріалу у пацієнтів брали з поверхні маргінальної частини ясен шляхом зіскрібування, за допомогою серпоподібної гладилки на 45 добу клінічних спостережень. Зібраний матеріал наносили на стерильне предметне скло, фіксували методом сухої фіксації при кімнатній температурі за умов відкритого доступу повітря з подальшим забарвленням за методикою Романовського–Гімзи.

Результати досліджень та їх обговорення. Проведено вивчення клітинного складу ясен у ділянці відпрепарованих зубів пацієнтів обох клінічних груп спостережень на 45 добу після одонтопрепарування, беручи за основу наукові дані стосовно оновлення епітелію слизової оболонки порожнини рота, який для ясен складає 41–57 діб, за даними В. Л. Бикова. У клітинному складі ясен пацієнтів першої групи переважали проміжні епітеліоцити, за умови наявності поверхневих клітин та рогових лусочок. Проміжні клітини мали округлої форми ядро, центрально розташоване азур-позитивну цитоплазму та видовжену форму, плазмолема узурована. Проміжні клітини з явищами цитопатології. Сегментоядерні лейкоцити із чіткосегментованими ядрами та їх поодинокими юними формами. Гетерогенність клітин мієлоїдного ряду, як реакція на високу активність запального процесу, вказує на диференціювання лейкоцитів. Потужний мікробний склад у подальшому ініціює некробіотичні процеси в епітеліоцитах, та сегментоядерних нейтрофілах. Поряд з цим, за рахунок фагоцитозу відбувається руйнування цитоплазми сегментоядерних нейтрофільних лейкоцитів, так званий незавершений фагоцитоз. Клітинний склад ясен у ділянці препарованих вітальних зубів пацієнтів другої групи представлений багатошаровим плоским епітелієм. Переважали проміжні епітеліоцити за умови наявності поверхневих клітин та рогових лусочок. Наявні поодинокі представники паличкової флори, та проміжні базофільні епітеліоцити переважно кубічної або полігональної форми, із азурпозитивними гранулами в цитоплазмі. Ядро округле, іноді овальне. Клітинний склад ясен у ділянці препарованих депульпованих зубів у пацієнтів обох груп представлено багатошаровим плоским епітелієм із проміжними, поверхневими клітинами та роговими лусочками. Візуалізувалися поодинокі лімфоцити та сегментоядерні лейкоцити. Однією із визначених відмінностей якісної перебудови клітин осіб обох груп була поява в клітинному складі епітеліоцитів з ознаки подразнення у вигляді різкої базофілії, гомогенізації і вакуолізації цитоплазми як прояв дистрофічного процесу. З урахуванням того, що в зіскрібку клітини запальної реакції поодинокі, то зміни ясен у даний термін спостережень необхідно констатувати як ті, які виникли унаслідок порушення диференціації епітелію, відповідно як компенсаторно-адаптативна відповідь на фіброз періодонта та меншою мірою як реакція на одонтопрепарування.

Висновки. Результати комплексного цитологічного дослідження вказують, що вищенаведені тинкторіальні особливості ясенних епітеліоцитів у клітинному складі пацієнтів обох груп клінічних спостережень відображають функціонування захисних механізмів тканин ясен в нормі та забезпечують їх гомеостаз.

Посилання

Bykov, V.L. (1997). Funktsyonalnaya morfologiya еpitelialnogo baryera slizistoy obolochki polosti rta [Functional morphology of the epithelial barrier of the oral mucosa]. Stomatologiya – Stomatology, 3, 12-17 [in Russian].

Bykov, V.L. (2002). Tsytologiya i obshchaya gistologiya [Cytology and general histology]. Saint-Petersburg: Sotys [in Russian].

Hasiuk, N.V., & Yeroshenko, H.A. (2009). Morfometrychna kharakterystyka ploskoho zrohovivaiuchoho epiteliiu yasen liudyny [Morphometric characteristic of flat stinging human gum epithelium]. Mir meditsyny i biologii – World of Medicine and Biology, 5 (3-1), 048-050 [in Ukrainian].

Hasiuk, N.V. (2015) Patohenetychni mekhanizmy tsytolohichnoi perebudovy slyzovoi obolonky porozhnyny rota u khvorykh na heneralizovanyi parodontyt [Pathogenetic mechanisms of cytological rearrangement of oral cavity mucosa in patients with generalized periodontitis]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of Scientific Research, 1, 63-66 [in Ukrainian].

Hasiuk, N.V. (2009). Kharakterystyka morfometrychnykh pokaznykiv epiteliotsytiv vilnoi chastyny yasen [Characteristics of morphometric indices of epithelial cells of the free part of the gums]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Actual Problems of Modern Medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy, 9 (4), 162-164 [in Ukrainian].

Diatlenko, K.A., & Verstakov, D.V. (2012). Analiz odontopreparirovaniya pod tselnolytуe nesyemnуe konstruktsii zubnуkh protezov [The analysis of odontopreparation under the solid-state non-removable structures of dentures]. Zdorovye i obrazovanye v ХХI veke – Health and Education in the ХХI Century, 14 (3), 228-229 [in Russian].

Ieroshenko, H.A. (2012). Kharakterystyka kariometrychnykh pokaznykiv mizhzubnoho yasenevoho sosochka v normi [Characteristics of the cariometric indices of the interdental gingival papilla in norm]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Biology and Medicine, 3, 134-135 [in Ukrainian].

Zhulev, E.N, & Serov, A.B. (2010). Vliyaniye iskusstvennуkh koronok na sostoyanye kraevogo parodonta [Influence of artificial crowns on the condition of the edge periodontal]. Stomatologiya – Dentistry, 2, 62-64 [in Russian].

Zynovenko, O.H. (2012). Rezultatу lecheniya zubov pod iskusstvennуe koronki v otdalennуe sroky [Results of treatment of teeth under artificial crowns in the long term]. Sovremennaiya stomatologiya – Modern Dentistry, 1, (54), 58-61 [in Russian].

Nikolayev, Yu.M. (2012). Analiz sistem vremennoy retraktsyy desnу v klinike ortopedicheskoy stomatologii [Analysis of systems of temporary grasm retraction in the clinic of orthopedic dentistry]. Problemу stomatologii – Problems of Dentistry, 1, 50-52 [in Russian].

Petrushanko, A.M. (2016). Dynamika pokaznykiv mistsevoho imunitetu porozhnyny rota u patsiientiv iz zapalenniam ta retsesiieiu yasen na tli ortopedychnoho protezuvannia pid diieiu rozroblenykh metodiv likuvannia [Dynamics of indices of local oral cavity immunity in patients with inflammation and gum recession in the context of orthopedic prosthesis under the influence of developed treatment methods]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Actual Problems of Modern Medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy, 16 (1 (53)), 25-34 [in Ukrainian].

Ianishen, I.V. (2016). Klinichno-oriientovani tekhnolohii zabezpechennia yakosti likuvannia patsiientiv mostopodibnymy protezamy [Clinical-oriented technologies for quality assurance of patients with bridge implants]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Actual Problems of Modern Medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy, 16 (1 (53)), 52-58 [in Ukrainian].

59 Heneralna asambleia VMA. (2010). Helsinska deklaratsiia Vsesvitnoi medychnoi asotsiatsii “Etychni pryntsypy medychnykh doslidzhen za uchastiu liudyny u yakosti obiekta doslidzhennia” 6-i perehliadannia [Helsinki Declaration of the World Medical Association "Ethical Principles of Medical Research with the Involvement of Human Rights as a Research Object", 6th Review]. Morfolohiia – Morphology, 4, (2), 65-68 [in Ukrainian].

Mishalov, V.D., Chaikovskyi, Yu.B., & Tverdokhlib, I.V. (2007). Pro pravovi zakonodavchi ta etychni normy i vymohy pry vykonanni naukovykh ta morfolohichnykh doslidzhen [On legal and ethical norms and requirements in the course of scientific and morphological research]. Morfolohiia – Morphology, 1, (2), 1-5 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
Radchuk, V. B., Hasiuk, N. V., & Hasiuk, P. A. (2019). Особливості реактивних змін клітинного складу ясен у динаміці клінічних спостережень залежно від виду одонтопрепарування під металокерамічні конструкції. Клінічна стоматологія, (4), 69-75. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.4.9341
Номер
Розділ
Ортопедична стоматологія