Морфо-функціональна будова нейром’язових з’єднань жувального м’яза щура в нормі.

Автор(и)

  • A. O. Hrad ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2017.3.8033

Ключові слова:

жувальний м’яз, нейром’язове з’єднання, нейром’язовий синапс.

Анотація

Цілий ряд досліджень свідчить про те, що синаптоархітектоніка в зрілих скелетних м’язах відрізняється значною варіабельністю і значною мірою залежить від функції м’яза і фенотипу м’язових волокон. Проте кількісні та якісні морфологічні дослідження нейром’язових синапсів жувального м’яза щура залишились поза увагою дослідників.

Мета дослідження – встановити особливості морфофункціональної будови нейром’язового з’єднання жувального м’яза щура в нормі.

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження послугували жувальні м’язи 10 статевозрілих щурів-самців лінії Вістар масою тіла 180–200 г. Для виявлення нейром’язових з’єднань жувальні м’язи фіксували впродовж 25–30 діб у 12 % нейтральному формаліні. Матеріал промивали і в кріостаті виготовляли зрізи товщиною 30–40 мкм, які обробляли за методом Більшовського–Грос. Для електронномікроскопічного дослідження забір матеріалу проводили за загальноприйнятими правилами. Шматочки м’язових волокон фіксували у 2 % розчині чотириокису осмію, проводили та контрастували за загальноприйнятим методом. Стимуляційну та інтерференційну електронейроміографію проводили на комп’ютерному електронейроміографічному комплексі «Нейро-ЕМГ-Микро» виробництва фірми «Нейрософт» (Росія), який має низький рівень шумів, високу чутливість (10–500 мкВ/см) і стійкість до спотворень. Комп’ютерне опрацювання даних виконували за допомогою статистичного пакета Stat. Soft.Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 6.

Результати досліджень та їх обговорення. У жувальному м’язі нейром’язові з’єднання мають свою синаптоархітектоніку, яка характеризується спраутингом рухового аксона, довжиною і шириною активних зон, кількістю і величиною синаптичних складок, числом нейролемоцитів, особливістю будови субсинаптичної перетинки. Площа нейром’язового з’єднання становить (385,74±16,63) мкм2. До складу нейром’язового з’єднання входить декілька нейром’язових синапсів, які мають наступні кількісні ознаки: площу – (6,23±1,03) мкм2, довжину синаптичного контакту – (2,56±0,52) мкм, кількість складок засинаптичної перетинки – 8,6±0,69, відстань між складками – (0,35±0,002) мкм, довжину окремої складки – 3,31±0,03, кількість синаптичних пухирців – 172,69±16,03.

Висновки. Електронейроміографічні дослідження жувальних м’язів вказують на правильний напрямок передачі нервового імпульсу, високу амплітудну характеристику передачі збудження та М-відповіді при одиночному стимуляційному подразненні.

Біографія автора

A. O. Hrad, ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ, Україна

Кафедра анатомії людини

Посилання

Kovrigina, T.R. & Filimonov, V.I. (2010). Differentsirovka skeletnykh myshts goleni v postnatalnom periode ontogeneza [Differentiation of the skeletal muscles of the tibia in the postnatal period of ontogenesis]. Morfologiya – Morphology, (137), 3, 36-40 [in Russian].

Kotsyuba, Ye.P. (2008). Ultrastruktura mezhneyronnykh sinapsov pri termicheskom stresse [Ultrastructure of interneuronal synapses under thermal stress]. Morfologiya – Morphology (133), 2, 66-68 [in Russian].

Levitskiy, V.A. & Atamanchuk, O.V. (2014). Sostoyaniye myshts yazyka i yego perifericheskogo nervno-myshechnogo apparata pri eksperimentalnom streptozototsinovom sakharnom diabete [Condition of the muscles of the tongue and its peripheral neuromuscular apparatus under experimental streptozotocin diabetes mellitus]. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta – Journal of the Grodno State Medical University. Epub. 46, 70-74 [in Russian].

Mosendz, T. (2012). Histo-ultrastrukturna kharakterystyka nervovo-mіazovykh zakinchen pry termorobochiy dehidratatsii orhanizmu [Histoultrastructural characteristics of neuromuscular endings

under the thermo-dehydration of the organism]. Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriya biolohichna – Visnyk of Lviv Univ. Biological series. Epub. 59, 248-256 [in Ukrainian].

Mosendz, T.M. (2013). Morfo-funktsionalna kharak terystyka nervovo-mіazovykh zakinchen pry korotkotryvaliy zahalni dehidratatsii orhanizmu [Morpho-functional characteristic of neuromuscular endings with short-term general dehydration of the body of the]. Svit medytsyny ta biolohii – World of Medicine and Biology, 3, 66-68 [in Ukrainian].

Ognetov, S.Yu., Sabel’nikov, N.Ye. & Chuchkov, V.M. (Eds). Shilkina, V.V. (2002). Neyromyshechnyy sinaps: organnaya kharakteristika, vozrastnyye preobrazovaniya (gistoenzimokhimicheskoye issledovaniye)

[Neuromuscular synapse: organ characteristic, age transformations (histoenzymochemical study)]. Izhevsk, 163 [in Russian].

Sokolova, A.V., Zenin, V.V. & Mikhaylov, V.M. (2010). Struktura neyromyshechnykh soyedineniy i differentsirovka poperechnopolosatykh myshechnykh volokon u myshey [Structure of neuromuscular

junctions and differentiation of striated muscle fi bers in mice]. Tsitologiya – Cytology, (52), 5, 399-405 [in Russian].

Mays, T.A., Sanford, J.L. & Rafael-Fortney J.A. (2009). Glutamate receptors localize postsynaptically at

neuromuscular junctions in mice. Muscle and Nerve. (39), 3, 343–349.

Ogata, K. & Kosaka, T. (2002). Structural and quantitative analysis of Schwan-cells in the mouse nerve. Neuroscience. (113), 1, 221–233.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-09

Як цитувати

Hrad, A. O. (2017). Морфо-функціональна будова нейром’язових з’єднань жувального м’яза щура в нормі. Клінічна Стоматологія, (3). https://doi.org/10.11603/2311-9624.2017.3.8033

Номер

Розділ

Експериментальні дослідження