Використання автологічного дентин-графту при заміщенні лунок періодонтально скомпрометованих зубів. Перший досвід

Автор(и)

  • Я. Е. Варес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Ю. І. Федин Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Н. В. Штибель Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Я. Я. Варес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2021.4.12787

Ключові слова:

автологічний дентин-графт, альвеолярний відросток, фібрин, збагачений тромбоцитами, кісткове загоєння

Анотація

Резюме. Загоєння лунки видаленого зуба супроводжується значними просторовими змінами альвеолярної кістки у вигляді її резорбції та деформації, що створює несприятливі умови для майбутньої дентальної імплантації та протетичної реабілітації. Поєднання кістково-пластичних матеріалів, зокрема автологічного дентин-графту, зі збагаченим тромбоцитами фібрином, може бути перспективною терапевтичною опцією для заміщення дефектів після видалення зубів з причин гострої чи хронічної періодонтальної патології.

Мета дослідження – апробація та клінічна оцінка ефективності застосування автологічного дентин-графту в поєднанні з фібрином, збагаченим тромбоцитами, при заміщенні лунок зубів із біляверхівковою патологією.

Матеріали і методи. Проведено обстеження та лікування 12 хворих (7 жінок та 5 чоловіків віком (28,23±7,78) року із загостренням хронічного періодонтиту, гранулематозним верхівковим періодонтитом, радикулярними кістами, які не підлягали консервативному лікуванню. План лікування передбачав атравматичне видалення зуба та заповнення лунки композицією гранульованого дентину, приготованого за допомогою пристрою «Smart dentin grinder» (KometaBio, США) з фібрином, збагаченим тромбоцитами. В жодному з випадків не використовувались інші резорбуючі чи нерезорбуючі мембрани фабричного виробництва для керованої регенерації тканин. Контрольні клінічні огляди проводили на 1; 3; 10; 14 дні. Конусно-променеву комп`ютерну томографію проводили на 3 та 6 місяць після операційного втручання за допомогою томографа «Veraviewepocs 3D R100» (J. Morita Manufacturing Corporation, Японія) з метою визначення обсягу кістковотканинної втрати по вертикалі (шляхом вимірювання відстані між оклюзійною площиною та альвеолярним відростком) та горизонталі (шляхом вимірювання ширини лунки на рівні її середини), визначення мінеральної щільності кісткової тканини в зоні дефекту за допомогою застосунку i-Dixel 2.1 для перегляду комп'ютерних томограм.

Результати досліджень та їх обговорення. Термін повної епітелізації лунки становив (13,2±0,84) доби (р<0,001). При дослідженні вертикальної втрати кісткової тканини встановлено, що до операції цей показник був у середньому (8,49±0,67) мм, через 3 місяці після операції – (8,59±0,69) мм (p>0,05), а через 6 місяців – (10,52±0,75) мм (p<0,05). Ширина альвеолярного відростка на рівні середини дефекту до операції становила у середньому (7,38±0,36) мм, через 3 та 6 місяців – (7,13±0,40) мм та (6,98±0,44) мм відповідно (p>0,05). Щільність кісткової тканини в проекції середини колишніх післяекстракційних дефектів була у середньому (663,34±44,90) HU на 3-й місяць спостереження та (714,5±58,35) HU на 6-й місяць спостереження (p<0,05), що свідчить про формування в ділянці дефектів повноцінної кісткової тканини. Розглянуто клінічний випадок пацієнта 38 років як приклад успішного застосування комбінації автологічного дентин-графту та збагаченого тромбоцитами фібрину для заміщення дефекту, спричиненого видаленням зуба та радикулярної кісти великого розміру.

Висновки. Композиція автологічного дентин-графту з фібрином, збагаченим тромбоцитами, доводить свою ефективність при заміщенні періодонтально скомпрометованих зубів, біляверхівкових гранульом, радикулярних кіст.

Посилання

Araujo, M.G., & Lindhe, J. (2005). Dimensional ridge alterations following tooth extraction. an experimental study in the dog. Journal of Clinical Periodontology, 32(2), 212-218. DOI:10.1111/j.1600-051x.2005.00642.x.

Reddy, S., Prasad, M.G.S., Prasad, S., Nirjhar, B., Sravya, L., Abis, A. & Krishnanad, P. (2014). Extraction socket preservation using β-tricalcium phosphate bone graft plug and platelet rich fibrin membrane – A case series. Int. J. Appl. Dent. Sci., 1(1), 39-43.

Bezrukov, S.G., & Shepelev, A.A. (2012). Rezultaty otsenki effektivnosti metoda profilaktiki postekstrakt­syonnoy atrofii kostnoy tkani inyektsyonnym perialveo­lyarnym vvedeniyem obogashchonnoy trombotsytami plazmy krovi [Evaluation of efficiency of a method preventing postextraction bone-tissue atrophy by perialveolar injection of plasma enriched with platelets] Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik,– Tauride Medical and Biological Bulletin, 15, 4(60), 51-56 [in Russian].

Binderman, I., Hallel, G., & Nardy, C. (2014). A novel procedure to process extracted teeth for immediate grafting of autogenous dentin. JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science, 2 154. https://doi.org/10.4172/2376-032x.1000154

Kim, Y.-K., Kim, S.-G., Byeon, J.-H., Lee, H.-J., Um, I.-U., Lim, S.-C., & Kim, S.-Y. (2010). Development of a novel bone grafting material using autogenous teeth. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 109(4), 496-503. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2009.10.017

Andersson, L. (2010). Dentin xenografts to experimental bone defects in rabbit tibia are ankylosed and undergo osseous replacement. Dental Traumatology, 26(5), 398-402. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2010.00912.x

Andrade, C., Camino, J., Nally, M., Quirynen, M., Martínez, B., & Pinto, N. (2019). Combining autologous particulate dentin, L-PRF, and fibrinogen to create a matrix for predictable ridge preservation: A pilot clinical study. Clinical Oral Investigations, 24(3), 1151-1160. https://doi.org/10.1007/s00784-019-02922-z

Pohl, S., Binderman, I., & Tomac, J. (2020). Maintenance of alveolar ridge dimensions utilizing an extracted tooth dentin particulate autograft and platelet-rich fibrin: A retrospective radiographic cone-beam computed tomography study. Materials, 13(5), 1083. https://doi.org/10.3390/ma13051083

de Almeida Barros Mourão, C.F., de Mello-Machado, R.C., Javid, K., & Moraschini, V. (2020). The use of leukocyte- and platelet-rich fibrin in the management of soft tissue healing and pain in post-extraction sockets: A randomized clinical trial. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 48(4), 452-457. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2020.02.020

Das, P., Srinivas, B., Rana, M.M., Qureshi, A.Q., Vaidya, K.C., & Ahmed Raziuddin, S.J. (2018). Wound healing and bone regeneration in postextraction sockets with and without platelet-rich fibrin. Annals of Maxillofacial Surgery, 8(1), 28. https://doi.org/10.4103/ams.ams_153_17

Dohan, D.M., Choukroun, J., Diss, A., Dohan, S.L., Dohan, A J.J., Mouhyi, J., & Gogly, B. (2006). Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. part III: Leucocyte activation: A new feature for platelet concentrates? Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 101(3). https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2005.07.010

El Bagdadi, K., Kubesch, A., Yu, X., Al-Maawi, S., Orlowska, A., Dias, A., Booms, P., Dohle, E., Sader, R., Kirkpatrick, C.J., Choukroun, J., & Ghanaati, S. (2017). Reduction of relative centrifugal forces increases growth factor release within solid platelet-rich-fibrin (prf)-based matrices: A proof of concept of LSCC (low speed centrifugation concept). European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 45(3), 467-479. https://doi.org/10.1007/s00068-017-0785-7

Calvo-Guirado, J.L., Cegarra del Pino, P., Sapoznikov, L., Delgado Ruiz, R.A., Fernández-Domínguez, M., & Gehrke, S.A. (2018). A new procedure for processing extracted teeth for immediate grafting in post-extraction sockets. an experimental study in American fox hound dogs. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, 217, 14-23. https://doi.org/10.1016/j.aanat.2017.12.010

Cardaropoli, D., Nevins, M., & Schupbach, P. (2019). New Bone Formation using an extracted tooth as a biomaterial: A case report with histologic evidence. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 39(2), 157-163. https://doi.org/10.11607/prd.4045

Mazor, Z., Horowitz, R., Prasad, H., & Kotsakis, G. (2019). Healing dynamics following alveolar ridge preservation with autologous tooth structure. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 39(5), 697-702. https://doi.org/10.11607/prd.4138

del Canto-Diaz, A., de Elio-Oliveros, J., del Canto-Diaz, M., Alobera-Gracia, M.A., del Canto-Pingarron, M., & Martinez-Gonzalez, J.M. (2018). Use of autologous tooth-derived graft material in the post-extraction dental socket. pilot study. Medicina Oral Patología Oral y Cirugia Bucal., 1(54), 53-60. https://doi.org/10.4317/medoral.22536

Cenicante, J., Botelho, J., Machado, V., Mendes, J.J., Mascarenhas, P., Alcoforado, G., & Santos, A. (2021). The use of autogenous teeth for Alveolar Ridge Preservation: A literature review. Applied Sciences, 11(4), 1853. https://doi.org/10.3390/app11041853

Schwarz, F., Hazar, D., Becker, K., Sader, R., & Becker, J. (2018). Efficacy of autogenous tooth roots for lateral alveolar ridge augmentation and staged implant placement. A prospective controlled clinical study. Journal of Clinical Periodontology, 45(8), 996-1004. https://doi.org/10.1111/jcpe.12977

Korsch, M., & Peichl, M. (2021). Retrospective study: Lateral Ridge augmentation using autogenous dentin: Tooth-shell technique vs. bone-shell technique. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3174. https://doi.org/10.3390/ijerph18063174

Sánchez-Labrador, L., Martín-Ares, M., Ortega-Aranegui, R., López-Quiles, J., & Martínez-González, J.M. (2020). Autogenous dentin graft in bone defects after lower third molar extraction: A split-mouth clinical trial. Materials, 13(14), 3090. https://doi.org/10.3390/ma13143090

Fujioka-Kobayashi, M., Miron, R.J., Hernandez, M., Kandalam, U., Zhang, Y., & Choukroun, J. (2017). Optimized platelet-rich fibrin with the low-speed concept: Growth factor release, biocompatibility, and cellular response. Journal of Periodontology, 88(1), 112-121. https://doi.org/10.1902/jop.2016.160443

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11

Як цитувати

Варес, Я. Е., Федин, Ю. І., Штибель, Н. В., & Варес, Я. Я. (2022). Використання автологічного дентин-графту при заміщенні лунок періодонтально скомпрометованих зубів. Перший досвід . Клінічна Стоматологія, (4), 5–14. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2021.4.12787

Номер

Розділ

Хірургічна стоматологія