Аналіз успішності функціонування композитних реставрацій в умовах різних параметрів конфігурації порожнини

  • V. I. Voytovich ДВНЗ «Ужгородський національний Університет»
Ключові слова: успішність реставрації, прогноз функціонування, конфігурація порожнини

Анотація

Резюме. Прогноз функціонування прямих композитних реставрацій передбачає необхідність урахування впливу низки діючих факторів, асоційованих як власне зі специфікою дизайну порожнини та якістю використовуваних матеріалів, так і з особливостями механізму полімеризації та конверсії мономерів в умовах реалізації різних прямих технік відновлення дефектів твердих тканин зуба.

Мета дослідження проаналізувати успішність функціонування композитних реставрацій в умовах різних параметрів конфігурації порожнини та оцінити вплив похідних розмірних параметрів дефектів твердих тканин зубів на клінічний прогноз ефективності їх відновлення.

Матеріали і методи. У ході реалізації поставленої мети дослідження було проведено реставрацію відновлення 49 відпрепарованих каріозних порожнин серед стоматологічних пацієнтів, при цьому 27 порожнин відповідали І класу за Блеком (перша група, С-фактор – 5) та 22 порожнини – ІІ класу за Блеком (друга група, С-фактор – 2). Реставрацію порожнин проводили із застосуванням універсального наногібридного матеріалу Filtek Z550 (3M). Клінічна успішність виконаних реставрацій через 12 місяців функціонування була відповідно до критеріїв USPHS. Об’єм реставрації визначали за допомогою екстраорального сканера UP200 (UP3D TechCo., КНР).

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті проведеного аналізу отриманих чисельних результатів було встановлено, що в умовах порожнини ІІ класу за Блеком за типом мезіально-(дистально) оклюзійної зі значеннями показника С-фактора-2, збільшення параметрів об’єму реставрації понад третини об’єму коронкової частини зуба провокувало зниження клінічного прогнозу їх функціонування. В умовах же дефекту І класу за Блеком збільшення об’єму реставрації за рахунок одночасного перевищення параметрів її глибини понад половини загальної товщини емалі та дентину до склепіння пульпової камери та довжини і ширини реставрації понад 2/3 геометричних параметрів коронкової частини зуба, провокувало статистично виражене зниження якості реставрацій порівняно з даними, що були зареєстровані при нижчих вихідних параметрах порожнини.

Висновки. Параметри об’єму реставрацій виявились більш клінічно значимими для прогнозу їх функціональної експлуатації порівняно зі значеннями С-фактора при відновленні дефектів твердих тканин зубів І та ІІ класу за Блеком універсальним наногібридним композитним матеріалом у період проведення однорічного моніторингу.

Посилання

Borgia, E., Baron, R., & Borgia, J. L. (2019). Quality and survival of direct light‐activated composite resin restorations in posterior teeth: A 5‐to 20‐year retrospective longitudinal study. Journal of Prosthodontics, 28 (1), e195-e203.

Angeletaki, F., Gkogkos, A., Papazoglou, E., & Kloukos, D. (2016). Direct versus indirect inlay/onlay composite restorations in posterior teeth. A systematic review and meta-analysis. Journal of Dentistry, 53, 12-21.

Ástvaldsdóttir, Á., Dagerhamn, J., van Dijken, J. W., Naimi-Akbar, A., Sandborgh-Englund, G., Tranaeus, S., & Nilsson, M. (2015). Longevity of posterior resin composite restorations in adults–A systematic review. Journal of Dentistry, 43 (8), 934-954.

Kostenko, S., Dzupa, P., Levandovskyi, R., Bun, Y., Mishalov, V., & Goncharuk-Khomyn, M. (2018). Optimized approach of dental composites identification with the use of original spectrophotometric algorithm. Journal of International Dental and Medical Research, 11 (2), 403-408.

Al-Harbi, F., Kaisarly, D., Bader, D., & El Gezawi, M. (2016). Marginal integrity of bulk versus incremental fill class II composite restorations. Operative Dentistry, 41 (2), 146-156.

Voytovych, V.I., Honcharuk-Khomyn, M.Y., Kostenko, A.E., Savchuk, O.V., & Yavuz, I. (2019). Vplyv factora configuratsiyi porozhnynu na prohnoz funksionuvannia kompozytnoi restavratsii [Influence of the dental cavity configuration factor on the prediction of the composite restoration function]. Klinichna stomatolohiia – Clinical Dentistry, (4), 5-11 [in Ukrainian].

Al Sunbul, H., Silikas, N., & Watts, D. C. (2016). Polymerization shrinkage kinetics and shrinkage-stress in dental resin-composites. Dental Materials, 32 (8), 998-1006.

Ferracane, J.L., & Hilton, T.J. (2016). Polymerization stress–is it clinically meaningful? Dental Materials, 32 (1), 1-10.

Fronza, B.M., Rueggeberg, F.A., Braga, R.R., Mogilevych, B., Soares, L. E.S., Martin, A.A., ... & Giannini, M. (2015). Monomer conversion, microhardness, internal marginal adaptation, and shrinkage stress of bulk-fill resin composites. Dental Materials, 31 (12), 1542-1551.

Marquillier, T., Doméjean, S., Le Clerc, J., Chemla, F., Gritsch, K., Maurin, J. C., ... & Dursun, E. (2018). The use of FDI criteria in clinical trials on direct dental restorations: A scoping review. Journal of dentistry, 68, 1-9.

Bayne, S.C., & Schmalz, G. (2005). Reprinting the classic article on USPHS evaluation methods for measuring the clinical research performance of restorative materials. Clinical Oral Investigations, 9 (4), 209-214.

Hickel, R., Peschke, A., Tyas, M., Mjör, I., Bayne, S., Peters, M., ... & Heintze, S.D. (2010). FDI World Dental Federation: clinical criteria for the evaluation of direct and indirect restorations—update and clinical examples. Clinical Oral Investigations, 14 (4), 349-366.

Moles, D. (2002). Further statistics in dentistry: Introduction. British Dental Journal, 193 (7), 375.

Petrie, A., Bulman, J. S., & Osborn, J. F. (2002). Further statistics in dentistry part 4: clinical trials 2. British Dental Journal, 193 (10), 557.

Bezvushko, E.V., & Shpotyuk, O.O. (2016). Klinichna otsinka yakosti restavratsii zhuvalnoi hrupy zubiv u ditei, vukonanykh kompozitnymy materialamu [Clinical evaluation of quality restorations of molar group of teeth in children made with composite materials]. Klinichna stomatoloiia – Clinical Dentistry, (4), 60-65 [in Ukrainian].

Ozhohan, I.A., Hereliuk, V.I., & Ozhohan, Z.R. (2014). Analiz expertnoi otsinky restavratsii bichnykh zubiv [Expert appraisal analysis of lateral teeth restoration]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh – Ukrainian Dental Almanac, 4, 19-21 [in Ukrainian].

Witzel, M.F., Braga, R.R., Ballester, R.Y., & Lima, R.G. (2005). Influence of specimen dimensions on nominal polymerization contraction stress of a dental composite. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 27 (3), 283-287.

Mondelli, R.F.L., Velo, M.M.D.A.C., Gonçalves, R.S., Tostes, B.O., Ishikiriama, S.K., & Bombonatti, J.F. (2016). Influence of composite resin volume and C-factor on the polymerization shrinkage stress. Brazilian Dental Science, 19 (2), 72-81.

Braga, R.R., Boaro, L.C., Kuroe, T., Azevedo, C.L., & Singer, J.M. (2006). Influence of cavity dimensions and their derivatives (volume and ‘C’factor) on shrinkage stress development and microleakage of composite restorations. Dental Materials, 22 (9), 818-823.

Опубліковано
2019-11-08
Як цитувати
Voytovich, V. I. (2019). Аналіз успішності функціонування композитних реставрацій в умовах різних параметрів конфігурації порожнини. Клінічна стоматологія, (3), 4-10. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2019.3.10570
Номер
Розділ
Терапевтична стоматологія