Порівняльний аналіз відповідності результатів двох експертних підходів до кількісної оцінки травм щелепно-лицевої області

  • P. P. Brechlychuk ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: травми, щелепно-лицева ділянка, експертна оцінка

Анотація

Резюме. Актуальна проблема щодо розроблених на сьогодні підходів до експертної оцінки травм щелепно-лицевої ділянки полягає у різному рівні неузгодження таких між собою, враховуючи відмінності у методології їх реалізації.

Мета дослідження – провести порівняльний аналіз відповідності результатів використання двох експертних підходів FISS (Facial Injury Severity Scale) та MFISS (Maxillofacial Injury Severity Score) у ході кількісної оцінки випадків травм щелепно-лицевої ділянки.

Матеріали і методи. З метою реалізації мети дослідження проводили за участі 14 пацієнтів із діагностованими фактами травм щелепно-лицевої ділянки різного ступеня тяжкості. Кількісну оцінку травм щелепно-лицевої ділянки проводили із застосуванням двох експертних підходів FISS та MFISS. У ході статистичного опрацювання результатів виконували пошук середніх величин досліджуваних показників та рівнів стандартних похибок, визначення рівня кореляції між ними та перевірка достовірності ідентифікованих розбіжностей.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати проведеного аналізу відповідності щодо використання двох експертних підходів FISS та MFISS у ході кількісної оцінки випадків травм щелепно-лицевої ділянки встановили, що рівень кореляції між показниками, які отримали, серед пацієнтів досліджуваної групи складав r=0,65 (p<0,05), при цьому показник кореляції між показниками FISS та тривалістю госпіталізації складав r=0,71 (p<0,05), а між показниками MFISS та тривалістю госпіталізації – r=0,78 (p<0,05).

Висновки. Враховуючи встановлений рівень кореляції між кінцевими показниками MFISS та FISS, та факт наявності корелятивного зв’язку між результатами оцінки травматичних уражень зубощелепного апарату та тривалістю госпіталізації, можна резюмувати доцільність проведення подальших досліджень, направлених на аспект уніфікації діагностичного алгоритму обстеження постраждалих із використанням експертних оцінок у структурі комплексного прогнозу ефективності майбутньої реабілітації та тенденцій щодо потенційного рівня втрати стоматологічного здоров’я.

Посилання

Kostenko, Ye.Ya., Brehlichuk, P.P., & Honcharuk-Khomyn, M.Yu. (2017). Analiz metodiv kilkisnoi otsinky poshkodzhen dilianky lytsevoho skeletu, shcho zastosovuiutsia v sudovo-stomatolohichnii praktytsi [Analysis of methods for quantifying the damage to the facial skeleton area used in forensic dentistry practice]. Sudovo-medychna ekspertyza – Forensic Medical Examination, 2, 46-52 [in Ukrainian].

Brehlichuk, P.P., Kostenko, Ye.Ya., & Honcharuk-Khomyn, M.Yu. (2017). Mozhlyvosti obiektyvizatsii parametriv travm shhelepno-lytsevoi dilianky [Possibilities of objectification of parameters of injuries of the maxillofacial area]. Sudovo-medychna ekspertyza – Forensic Medical Examination, 1, 73-78 [in Ukrainian].

Honcharuk-Komyn, M.Yu., Stetsyk, M.O., Stetsyk, A.O., Krichfalushii, S.I., Velykodna, M.V., & Boichuk, M.M. (2017). Analiz pidkhodiv do ekspertnoi otsinky zmin stomatolohichnoho statusu: sudovo-stomatolohichni ta metodolohichni aspekty [Analysis of approaches to expert assessment of changes in dental status: forensic and methodological aspects]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 12, 52-55 [in Ukrainian].

Brehlichuk, P.P. (2015). Sudovo-stomatolohichni aspekty otsinky travm schelepno-lytsevoi dilianku v rezultati dorozhno-transportnykh pryhod [Forensic-dental aspects of maxillofacial injuries assessments caused in road traffic accidents]. Visnyk morfolohii – Reports of Morphology, 21 (2), 480-485 [in Ukrainian].

Brehlichuk, P.P. (2018). Analytichna otsinka chastoty vynyknennia travmatychnykh urazhen shchelepno-lytsevoi dilianky v rezultati dorozhno-transportnykh pryhod [Analytical estimation of the maxillo-facial trauma frequency after road traffic accidents]. Sudovo-medychna ekspertyza – Forensic Medical Examination, 2, 106-112 [in Ukrainian].

Bagheri, S.C., Dierks, E.J., Kademani, D., Holmgren, E., Bell, R.B., Hommer, L., & Potter, B.E. (2006). Application of a facial injury severity scale in craniomaxillofacial trauma. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 64 (3), 408-414.

Chen, C., Zhang, Y., An, J. G., He, Y., & Gong, X. (2014). Comparative study of four maxillofacial trauma scoring systems and expert score. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 72 (11), 2212-2220.

Zhang, J., Zhang, Y., El-Maaytah, M., Ma, L., Liu, L., & Zhou, L.D. (2006). Maxillofacial Injury Severity Score: proposal of a new scoring system. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 35 (2), 109-114.

Sahni, V. (2016). Maxillofacial trauma scoring systems. Injury, 47 (7), 1388-1392.

Bland, J.M., & Altman, D.G. (1996). Statistics notes: measurement error and correlation coefficients. Bmj, 313 (7048), 41-42.

Peat, J., & Barton, B. (2008). Medical statistics: A guide to data analysis and critical appraisal. John Wiley & Sons.

Ramalingam, S. (2015). Role of maxillofacial trauma scoring systems in determining the economic burden to maxillofacial trauma patients in India. Journal of International Oral Health: JIOH, 7 (4), 38.

Ramalingam, S., Nooh, N., & Neelakandan, R. (2013). The impact of maxillofacial trauma scoring systems in predicting maxillofacial injury severity in developing countries. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 42 (10), 1232-1233.

Опубліковано
2019-11-08
Як цитувати
Brechlychuk, P. P. (2019). Порівняльний аналіз відповідності результатів двох експертних підходів до кількісної оцінки травм щелепно-лицевої області. Клінічна стоматологія, (3), 25-31. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2019.3.10569
Номер
Розділ
Хірургічна стоматологія