Негайна імплантація та навантаження в умовах локального застосування збагаченого тромбоцитами фібрину

  • Ya. E. Vares Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • V. Z. Slipyi Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: збагачений тромбоцитами фібрин, A-PRF, дентальна імплантація, негайне навантаження, остеогенез

Анотація

Резюме. Сьогодні в галузі дентальної імплантації не втрачають актуальності питання стимуляції остеогенезу, профілактики атрофії маргінального краю альвеолярної кістки, захисту навколоімплантного ложа від вростання сполучнотканинного епітелію та створення достатнього об’єму кератинізованих ясен із відмінними естетичними параметрами, особливо у випадках проведення негайної імплантації та навантаження в естетичній зоні.

Мета дослідження – вивчити ефективність локального застосування збагаченого тромбоцитами фібрину (ЗТФ), виготовленого за технологією A-PRF+, при проведенні негайної імплантації та навантаження у фронтальному відділі.

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження слугували включені дефекти зубного ряду в фронтальній ділянці та нозології, протокол лікування яких вимагав одномоментного видалення зуба з негайною імплантацією.

Результати досліджень та їх обговорення. Середній термін стаціонарного лікування хворих становив 3,5 доби, тоді як період від встановлення імплантата до протезування – у середньому 3 доби. Терміни повної епітелізації рани та зняття швів були в середньому 8,5 доби. В усіх пацієнтів естетичні та функціональні результати імплантологічного лікування з використанням одноетапних компресійних гвинтових імплантатів у комбінації з A-PRF+ були оцінені як відмінні. Загалом, хворі відзначали значне та швидке покращення стоматологічного здоров’я та якості життя після проведеного лікування.

Висновки. Негайна імплантація та навантаження в умовах локального застосування ЗТФ є методом вибору в різних ділянках верхньої та нижньої щелеп, особливо в естетичній зоні на тлі дефіциту чи мінімальної пропозиції кісткової тканини. Локальне застосування ЗТФ дозволяє полегшити перебіг післяопераційного періоду, значно покращити як стан м’яких тканин навколо імплантата, так і естетично-функціональні показники кінцевої протетичної реабілітації, підвищити якість життя пацієнтів.

Посилання

Belei, O.L., & Honcharuk-Khomyn, M.Iu. (2018). Analiz rezultativ vykorystannia pokhidnykh plazmy krovi pid chas protsedury dentalnoi implantatsii u patsiientiv pokhyloho viku [Analysis of the results of the most recent plasma of blood plasma during a procedure of dental implantation in a patient of a senile age]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen – Journal of Clinical and Experimental Medical Researches, 5 (1), 52-62 [in Ukrainian].

Simonpieri, A. (2003). Subkrestalna implantatsiia. Mystetstvo keruvannia obsiahom periimplantnykh tkanyn [Subcrystalline implantation. The art of managing the volume of peri-implant tissues]. Implantolohiia. Parodontolohiia. Osteolohiia – Implantology. Periodontics. Osteology, 4, 39-45 [in Ukrainian].

Montanari, M., Callea, M., Yavuz, I., & Maglione, M. (2013). A new biological approach to guided bone and tissue regeneration. Case Reports, (apr09 1), bcr2012008240.

Mohamed, J.B., Alam, M.N., Singh, G., & Chandrasekaran, S.N. (2014). Alveolar bone expansion for implant placement in compromised aesthetic zone - case series. Journal of clinical and diagnostic research. JCDR, 8 (2), 237-238.

Boora, P., Rathee, M., & Bhoria, M. (2015). Effect of platelet rich fibrin (PRF) on peri-implant soft tissue and crestal bone in one-stage implant placement: A randomized controlled trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 9 (4), ZC18-ZC21.

Krasny, K., Kamiński, A., Krasny, M., Zadurska, M., Piekarczyk, P., & Fiedor, P. (2011). Clinical use of allogeneic bone granulates to reconstruct maxillary and mandibular alveolar processes. Transplantation Proceedings, 43 (8), 3142-3144.

Kocyigit, I.D., Tuz, H.H., Alp, Y.E., Atil, F., Tekin, U., & Coskunses, F.M. (2012). Correction of postsurgical alveolar ridge defect with vertical alveolar distraction of the onlay block graft. J Craniofac Surg., 23 (5),1550-1552. doi: 10.1097/SCS.0b013e31825c74b4.

Hamzacebi, B., Oduncuoglu, B., & Alaaddinoglu, E. (2015). Treatment of peri-implant bone defects with platelet-rich fibrin. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 35 (3), 415-422.

Toffler, M., Toscano, N., Holtzclaw, D., Corso, M.D., & Dohan Ehrenfest, D.M. (2009). Introducing Choukroun’s platelet rich fibrin (PRF) to the reconstructive surgery milieu. J. Implant. Adv. Clin. Dent., 1, 21-30.

Khomich, I., Rubnikovich, S., & Khomich, S. (2015). Immediate implantation and early functional loading with the use of ultrasound and autologous platelet-rich fibrin. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 44, e242.

Marrelli, M., & Tatullo, M. (2013). Influence of PRF in the healing of bone and gingival tissues. Clinical and histological evaluations. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 17, 1958-1962.

Mourão, C.F.A.B., & Mourão, N.B.M.F. (2015). Plateletrich fibrin membrane in immediate dental implant loading. Dental Press Implantol., 9 (1), 104-109.

Öncü, E., & Alaaddinoğlu, E. (2015). The effect of platelet-rich fibrin on implant stability. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 30 (3), 578-582.

Fujioka-Kobayashi, M., Miron, R.J., Hernandez, M., Kandalam, U., Zhang, Y., & Choukroun, J. (2017). Optimized platelet-rich fibrin with the low-speed concept: growth factor release, biocompatibility, and cellular response. Journal of Periodontology, 88 (1), 112121.

Peck, M.T., Marnewick, J., & Stephen, L. (2011). Alveolar ridge preservation using leukocyte and platelet-rich fibrin: A report of a case. Case Reports in Dentistry, 1-5.

Choukroun, J., Diss, A., Simonpieri, A., Girard, M.-O., Schoeffler, C., Dohan, S. L., & Dohan, D.M. (2006). Platelet-rich fibrin (PRF): A second-generation platelet concentrate. Part V: Histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 101 (3), 299-303.

Toffler, M. (2014). Guided bone regeneration (GBR) using cortical bone pins in combination with leukocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). Compend. Contin. Educ. Dent., 35 (3), 192-198.

Опубліковано
2019-09-05
Як цитувати
Vares, Y. E., & Slipyi, V. Z. (2019). Негайна імплантація та навантаження в умовах локального застосування збагаченого тромбоцитами фібрину. Клінічна стоматологія, (2), 42-49. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2019.2.10398
Номер
Розділ
Хірургічна стоматологія