Вміст продуктів ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантної системи в міокарді у динаміці формування експериментального пародонтиту

  • O. T. Horodetskyy Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • M. S. Regeda Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: експериментальний пародонтит, ліпопероксидація, антиоксидантна система

Анотація

При розвитку пародонтиту маркери вільнорадикального окиснення та антиоксидантної системи супроводжується змінами в міокарді, які поступово запускають процеси пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та компенсаторно стимулюють активність досліджуваних ферментів із подальшою депресією антиоксидантного захисту. Ці порушення бувають різного ступеня і мають неоднакову спрямованість, що свідчить про різноманітні механізми у розвитку запального процесу в пародонті.

Мета дослідження – з’ясувати вміст продуктів ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантної системи в міокарді у динаміці формування експериментального пародонтиту.

Матеріали і методи. Досліди проведено на 45 нелінійних білих щурах-самцях масою тіла 0,17–0,21 кг, яких поділили на п’ять груп (по 9 тварин у кожній). Перша – контрольна; друга, третя, четверта і п’ята – групи тварин з експериментальним пародонтитом відповідно на 1-шу, 7-му, 10-ту і 17-ту доби експерименту.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати біохімічних досліджень показали, що на 1-шу, 7-му, 10-ту і 17-ту доби формування експериментального пародонтиту спостерігали зростання вмісту в міокарді дієнових кон’югатів (ДК), малонового діальдегіду (МДА), що свідчило про активацію процесів вільнорадикального окиснення (ВРО). Разом із вивченням порушень прооксидантної системи досліджували особливості змін антиоксидантного захисту за показниками активності супероксиддисмутази (СОД), каталази (КТ), вмісту показників церулоплазміну (ЦП) у міокарді в динаміці формування експериментального пародонтиту. Встановлено, що ці показники зростають на 1-шу добу експерименту, на 7-му добу не змінюються, на 10-ту та 17-ту доби знижуються їх значення в динаміці пародонтиту.

Висновки. Визначення маркерів ВРО (ДК і МДА) та АОС (СОД, КТ, ЦП) у міокарді показало поступову стимуляцію процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та компенсаторне зростання активності досліджуваних ферментів із подальшою депресією антиоксидантного захисту, особливо на 10-ту і 17-ту доби формування пародонтиту, що вказує на розвиток оксидантного стресу.

Посилання

Danilevskiy, N.F., & Borisenko, A.V. (2000). Zabolevaniya parodonta [Diseases of the periodontal disease]. Kyiv: Zdorovia [in Russian].

Rybakov, A.I., Isaev, V.N., & Ivanushushko, T.P. (1996). Imynokorektsiya pri vospaleniyakh zabolevaniyakh parodonta [Immunocorrection in inflammatory diseases of periodontal disease]. Imunolohiia – Immunology, 6, 57-59 [in Russian].

Levitskyy, A.P. (2005). Lizotsym vmesto antibiotikov [Lysozyme instead of antibiotics]. Odesa [in Russian].

Grudyanov, A.I., Dmitriyeva, N.A., & Fomenko, E.V. (2002). Primeneniya tabletovannykh form probiotikov bifidymbakterina i atselakta v kompleksnom lechenii vospalitelnykh zabolevaiy parodonta [Application of tableted forms of probiotics of bifidumbacterin and acetalct in the complex treatment of inflammatory periodontal diseases]. Stomatologiya – Dentistry, 1, 39-43 [in Russian].

Sukmansky, O.I., & Makarenko, O.A. (2006). Eksperementalna model heneralizovanoho parodontytu [Experimental model of generalized periodontitis]. Odesa: Herald of Dentistry, 2, 2-3 [in Ukrainian].

Gavrilov, V.B., & Mishrudnaya, M.I. (1989). Spektrofotometricheskoe opredelenie soderzhanie gidroperekisey lipidov v plazme krovi [Spectrophotometric determination of the content of lipid hydroperoxides in blood plasma. Laboratory diagnosis of coronary heart disease]. Kyiv: Health [in Russian].

Korobeynikova, E.N. (1989). Modifikatsiya opredeleniya prodyktov POL v reaktsii c tiobarbiturovoy kislotoy [Modification of the definition of the products of the LPO in reaction with thiobarbituric acid]. Laboratornoye delo – Laboratory Case, 7, 8-10 [in Russian].

Fried, R. (1975). Enzymatik and non-enzymatic assay of superoxideifilii. Biochemie, 57 (5), 657-660.

Holmes, R. (1970). Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett, 11 (11), 45-48.

Kolb, V.G., & Kamishnikov, V.C. (1982). Opredelenie aktivnosti tsereloplazmina v krovi [Determination of the activity of ceruloplasmin in the blood]. Reference book on clinical chemistry. Minsk: Belarus [in Russian].

Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Horodetskyy, O. T., & Regeda, M. S. (2019). Вміст продуктів ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантної системи в міокарді у динаміці формування експериментального пародонтиту. Клінічна стоматологія, (1), 60-64. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2019.1.10149
Номер
Розділ
Експериментальні дослідження