OPTIMIZATION OF REGISTRATION AND WRITE-OFF PROCESS OF LABORATORY CONSUMABLES AND REAGENTS

Authors

  • V. Z. Stetsyuk National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
  • L. Yu. Babintseva Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
  • I. P. Muha National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
  • O. Yu. Barvinska National Children's Specialized Hospital «OKHMATDYT»
  • Yu. M. Chyzh National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

DOI:

https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2018.3.9473

Keywords:

medical laboratory, laboratory consumables, reagents, statistical reporting, database

Abstract

The article describes the computer desktop program for automation of accounting of chemical vessels and reagents and reporting of admission and cancellation «Accounting of materials and reagents of the medical laboratory», developed to optimize the registration and write-off process of laboratory consumables and regents.

References

Beaulieu, A. (2007). Izuchaem SQL [Learning SQL]. St. Petersburg: Simvol-Pljus.

Romanchik, V. S., Ljul'kin A. E. (2007). Programmirovanie v S++ Builder. Minsk.

Eckel, B., Allison, C. (2004). Filosofija C++. Vvedenie v standartnyj C++ [Thinking in C++ Volume Two: Practical Programming]. St. Petersburg: Piter.

Guyer, C. (2018, Aug 10). Dokumentacija po SQL Server [SQL Server Documentation]. Retrieved from: https:// goo.gl/VrWkUY.

Stetsyuk, V. Z., Ivanova, T. P., Babintseva, L. Yu., Olkhovych, N. V., Lugin, M. M., Finogenov, O. D. (2017). Vykorystannya ERP-system dlya medychnyh ustanov [Using ERP-systems for medical institutions]. Medichna informatika ta inzheneriya (Medical Informatics and Engineering), 4, 44-47. doi: http:// dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.4.8451.

Published

2018-11-26

How to Cite

Stetsyuk, V. Z., Babintseva, L. Y., Muha, I. P., Barvinska, O. Y., & Chyzh, Y. M. (2018). OPTIMIZATION OF REGISTRATION AND WRITE-OFF PROCESS OF LABORATORY CONSUMABLES AND REAGENTS. Medical Informatics and Engineering, (3), 51–53. https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2018.3.9473

Issue

Section

Articles