Післядипломна освіта медичної сестри як одна із складових особистої освітньої траєкторії

Автор(и)

  • А. Г. Шульгай Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-2145-5851
  • Н. О. Теренда Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-5655-4326
  • О. Н. Литвинова Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-1039-3904
  • Л. В. Трущенкова Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-1286-110X
  • Ю. М. Петрашик Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-1286-110X

DOI:

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2023.1.13398

Ключові слова:

післядипломна освіта, медична сестра, інформальна освіта, Україна, Польща

Анотація

Резюме. Безперервна освіта медичної сестри сприяє значному покращанню якості, доступності та економічності надання медичної допомоги населенню.

Мета дослідження – вивчити та порівняти аналіз післядипломної освіти медичних сестер в Україні та Польщі як складових особистої освітньої траєкторії.

Матеріали і методи. Проаналізовано нормативно-правову документацію щодо освіти в Україні та країнах Європейського Союзу.

Результати. У статті описано нормативно-правову базу форм та методів післядипломної освіти в Україні та країнах Європейського Союзу. Особлива увага приділяється питанням інформальної освіти. Найпоширенішим видом неформальної освіти для медичних сестер стане форма інформальної освіти: участь у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, стажування у клініках інших країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет-ресурси. Наведено порівняльний аналіз післядипломної освіти медичних сестер в Україні та Польщі як основи безперервного професійного розвитку та умов кар’єрного зростання. Досвід післядипломної освіти в Польщі вказує на позитивний ефект від формування особистого освітнього портфоліо медичного працівника, структурованого підходу до призначення на управлінські посади залежно від наявності ступеня бакалавра чи магістра. Запровадження в Україні цього позитивного досвіду сприятиме підвищенню зацікавленості медичних сестер у освоєнні нових практичних навичок, покращенні професійних компетентностей, здобутті вищої освіти.

Висновки. Впровадження інформальної освіти у процес набуття нових компетентностей та підвищення професійної майстерності молодших спеціалістів із медичною освітою є затребуваним напрямком у сучасній системі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Біографії авторів

А. Г. Шульгай, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

д-р мед. наук, професор кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Н. О. Теренда, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

д-р мед. наук, професор кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

О. Н. Литвинова, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат мед. наук, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Л. В. Трущенкова, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат філол. наук, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Ю. М. Петрашик, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат філол. наук, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

The Minister of Health approves the new Nursing Development Concept. 2015. www.medsprava.com.ua. Retrieved from: https://www.medsprava.com.ua/news/251-zagolovok-ministr-okhoroni-zdorov-ja-skhvaljuye-novu-kontseptsiju-rozvitku-medsestrinstva. Ukrainian.

Decree of the President of Ukraine dated June 25, 2013 No. 344/2013 "On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the Period Until 2021". 2013. zakon.rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. Ukrainian.

Association of Medical Nurses of Ukraine. Retrieved from: http://www.amsu.com.ua. Ukrainian.

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 163 dated March 24, 2006 "On the establishment of the Coordination Council for the Development of Nursing in Ukraine". 2006. Retrieved from: https://zakononline.com.ua/documents/show/95164___95164. Ukrainian.

Borenko Ya. Education for democratic citizenship and human rights education: The Charter of the Council of Europe on education for democratic citizenship and human rights education and challenges for the application of European models of citizenship and human rights education for Ukraine. Retrieved from: http://www.academia.edu/2053430. Ukrainian.

Memorandum of the European Commission 2000. Recommendation 1437 (2000) "On non-formal education". 2000. Retrieved from: http://www.coe.kiev.ua/docs/pace/rec1437(2000).htm Ukrainian.

Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning. Official Journal of the European Union. 2012;C 398/1. 22.12.2012.

Cedefop. European guidelines for validating non-formaland informal learning. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series. 2015;104.

The role of non-formal education in modern society. Retrieved from: http://business-territory.com/articles/rol-neformalno%D1%97-osv%D1%96ti-u-suchasnomu-susp%D1%96lstv%D1%96. Ukrainian.

Ruzhylo NS, Terenda NO. Postgraduate education of nurses: analysis of forms and methods of education in Ukraine. Nursing. 2020;1: 12-4. Ukrainian.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. www.lexlege.pl Retrieved from: https://www.lexlege.pl/ustawa-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej/art-71/.

Centrum Kształcenia PodyplomowegoPielęgniarek i Położnych. www.akademia-zdrowia.pl Retrieved from: http://www.akademia-zdrowia.pl/warszawa/oferta-szkoleniowa/ksztalcenie-pielegniarek-i-poloznych/kursy-specjalistyczne/

Kursy specjalistyczne. www.akademia-zdrowia.pl Retrieved from: http://www.akademia-zdrowia.pl/warszawa/oferta-szkoleniowa/ksztalcenie-pielegniarek-i-poloznych/kursy-specjalistyczne/.

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 198 dated 07.09.1993 "On improving the qualifications of junior specialists with medical and pharmaceutical education". zakon.rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0206-93 [in Ukrainian].

Wykaz kwalifikacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w określonych rodzajach działalności leczniczej, które wymagają uzupełnienia zgodnie z przepisami prawa analiza wybranych aktów prawnych stan prawny 14 lutego 2018. Retrieved from: https://nipip.pl/wymagane-kwalifikacje-stanowiskach/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Як цитувати

Шульгай, А. Г., Теренда, Н. О., Литвинова, О. Н., Трущенкова, Л. В., & Петрашик, Ю. М. (2023). Післядипломна освіта медичної сестри як одна із складових особистої освітньої траєкторії . Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 68–73. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2023.1.13398