Про журнал

Вісник медичних і біологічних досліджень

ISSN 2706-6290 (Online), ISSN 2706-6282 (Print)

Періодичність публікації

Щоквартально

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Процес рецензування

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов'язань щодо роз'яснення причин відмови від публікації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.

Засновник видання:

"Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського".

Вид видання: журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Мови видання: українська, англійська.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: лікарі, науковці, біологи, медсестри, студенти закладів вищої освіти.

Програмні цілі (основні принципи): обмін науковою та клінічною інформацією; публікація оригінальних досліджень, аналітичних оглядів, матеріалів з конгресів, з'їздів, конференцій, коротких повідомлень і випадків з практики, що охоплюють всі аспекти медичних, біологічних наук і медсестринства.

Періодичність випуску – 1 раз у квартал;

обсяг – до 25 умовних друкарських аркушів;

формат видання – 60×84/8.

Місцезнаходження редакції: журнал «Вісник медичних і біологічних досліджень»; Майдан Волі, 1; м. Тернопіль, 46001.

Вид видання за цільовим призначенням – науково-практичне