АКТИВНІСТЬ ЗАПАЛЬНИХ ТА ЦИТОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ В ДИНАМІЦІ УРАЖЕННЯ ТЮТЮНОВИМ ДИМОМ

Автор(и)

  • П. Г. Лихацький Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • В. Д. Фіра Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Х. М. Сурман Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Д. Б. Фіра Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12567

Ключові слова:

тютюновий дим, білі щури, запальні процеси, цитолітичні процеси

Анотація

Резюме. Аналіз великої кількості робіт за останні десятиліття, присвячених впливу куріння на організм здорової людини, свідчить, що немає такого органа або системи в організмі, на які б воно не мало шкідливої дії. Тютюнокуріння є агресивним фактором ризику виникнення та прогресування груп захворювань, серед яких рак легенів, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, остеопороз і деякі інші. Однак до останнього часу в літературі зустрічалася незначна кількість експериментальних робіт, в яких би досліджувався вплив тютюнового диму на організм у віковому аспекті, зокрема на окиснювальні та запальні процеси, проникність клітинних мембран та стан ендогенної інтоксикації, що сприяло б пошуку нових обґрунтованих способів корекції.

Мета дослідження – з’ясувати вплив тютюнового диму на розвиток запалення та проникність клітинних мембран у щурів різного віку за тютюнової інтоксикації.

Матеріали і методи. Досліди проведені на білих щурах-самцях, яких утримували на стандартному раціоні віварію Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Щурів поділили на три вікові групи: статевонезрілі, статевозрілі та старечого віку. Модель залежності від хронічної дії тютюнового диму створювали за допомогою герметичної камери. Тютюновий дим, що утворювався від горіння 6 сигарет «Прима срібна (синя)» із вмістом 0,6 мг нікотину та 8 мг смоли, через отвори у камері подавався всередину. Через 15; 30 та 45 діб від початку ураження тварин тютюновим димом, їх виводили з експерименту. В сироватці крові та тканинах визначали вміст С-реактивного протеїну, активність лужної фосфатази та гаммаглутамілтранспептидази.

Результати. У щурів різного віку спостерігалось підвищення вмісту С-реактивного протеїну в сироватці крові протягом 45 діб отруєння тютюновим димом. Найчутливішими до дії токсиканта виявились старечі щури, у яких даний показник прогресуюче зростав і до кінця експерименту  перевищував рівень контрольної групи в 1,4 раза. Поряд з цим у тварин усіх вікових груп  (статевонезрілі, статевозрілі та старечі) відмічалось підвищення активності лужної фосфатази у сироватці крові та зниження її у печінці, що підтверджує розвиток холестазу та мембранодеструктивних процесів у печінці токсикованих тварин. На останнє вказує підвищення активності у сироватці крові мембранозалежного ензиму гаммаглутамілтранс­пептидази протягом усього експерименту. До кінця дослідження вона зросла у статевонезрілих щурів у 1,9  раза, статевозрілих – в 1,35 раза та у старечих – в 1,6 раза. Найбільш виражені зміни проникності клітинних мембран спостерігались у статевонезрілих тварин.

Висновки. У старечих щурів запальні процеси прогресували найбільш виражено, підтвердженням чому є підвищення вмісту С-реактивного протеїну в сироватці крові. У статевонезрілих щурів відмічено прогресуюче підвищення активності мембранозалежних ензимів (гаммаглутамілтранспептидази та лужної фосфатази) у сироватці крові після отруєння тютюновим димом, яке до кінця  експерименту значно перевищувало рівень щурів статевозрілого та старечого віку. Це дозволяє стверджувати, що статевонезрілі щури більш чутливі до впливу на них тютюнового диму.

Посилання

Balakireeva OM, Bondar TV, Galich YuP. [The level of distribution and trends in the use of tobacco, alcoholic beverages, narcotic substances among students of Ukraine]. Ukr inst sots dosl im O. Yaremenko. Kyiv: Obnova; 2011. Ukrainian.

Kvasha EA. [Medical aspects of tobacco smoking]. Zdorov Ukr. 2010;20(249): 40-1. Ukrainian.

Control over tobacco in Ukraine. National report [Контроль над тютюном в Україні. Національний звіт] Kyiv: Ministry of Health of Ukraine, European Regional Bureau of WHO; 2012. Ukrainian.

Pikas OB. [About the mill of cigars at the lucky minds, which is pouring into the body of people]. Bukovyn med visn. 2015;76(4): 227-30. Ukrainian.

Grischuk LA, Marushchak MI. [Dynamics of peroxide oxidation of lipids and antioxidant absorption in rats]. Tuberculos, lehen khvoroby, VIL-infekts. 2011;2 (05): 16-20. Ukrainian.

Likhatskiy PG, Fira LS. [Development of nitrooxidative stress and ignition processes in rats of the different ages treated of tobacco smokе]. Svit med i biol. 2017;4(62): 145-9. Ukrainian.

Marushchak MI. [Establishment of correlative links in the presence of active forms of acidity, together with neutrophilic granulocytes and gas storage of blood in an experimental state of the art]. Nauk visn Uzhhorod univer "Med" ser. 2012;1(43): 9-12. Ukrainian.

Blum NYe, Antonov AR, Asadullina RR. [Features of the cytokine balance in chronic obstructive pulmonary disease]. Ros med zhurn. 2006;14(22): 34-9. Russian.

Krynytska IYa, I.M. Klich IM, Kulitska MI. [Peculiarities of cytokine profile of blood of rats with modeled hepatopulmonary syndrome]. Kiln i eksperym patol. 2012;4(42): 82-6. Ukrainian.

Avdeev SN, Baimakanova GE. [С-reactive protein – a new or old marker of bronchopulmonary infections]. Atmosfer. Pulmonol i alerhol. 2008;4: 26-32. Ukrainian.

Mudra AE. [NO-synthase and pro-inflammatory cytokines in acute toxic hepatitis and under the influence of nitric oxide synthesis modulators]. Nauk. zap. Ternopil. nat. ped. un-tu. Ser. Biol. 2014;4(61): 141-7. Ukrainian.

Velkov VV. [Procalcitonin and C-reactive protein in modern laboratory diagnostics]. Labor diahnost. 2010;2: 39-76. Ukrainian.

Vladimirova SG, Tarasova LN, Skolskaya OYu, Cherepanova VV. [C-reactive protein as a marker of the severity of the infectious process in patients with acute myeloid leukemia with neutropenia]. Terapevt arkhiv. 2013;85(11): 34-40. Ukrainian.

Chandrashekara S. C-reactive protein: An inflammatory marker with specific role in physiology, pathology, and diagnosis. J Rheumatol Clin Immunol. 2014;2(1): 1-7.

Likhatsky PG, Fira LS, Boyko LA, Fedorovich UM. [Development of cytolytic syndrome in the organisms of shyurov in the growth of the disease, in the case of tobacco smoke]. Ukr zhurn klin i labor med. 2017;2(12): 12-9. Ukrainian.

Hanigan MH. Gamma-glutamyl еranspeptidase: Redox regulation and drug resistance. Adv Cancer Res. 2014;122: 103-41.

Malakhova MYa. [Endogenous intoxication as a reflection of compensatory restructuring of metabolic processes in the body]. Efferent terap. 2000;6(4): 3-14. Russian.

Churg A, Wright J. Animal models of cigarette smoke-induced chronic obstructive pulmonary disease. Expert Rev Respir Med. 2010;4(6): 723-34.

Alibaeva KM, Berdiyarova NA, Mukhamedzhanova NK, Maimakova AM, Nurahova AD. [Analysis of the quantitative determination of the level of C-reactive protein and procalcitonin in patients with infectious pathology]. Vestnik AGIUV. 2015;1-2: 36-40. Russian.

Vlizlo VV, Fedoruk RS, Ratich ІB. Laboratory methods of dosage in biology, technical and veterinary medicine. [Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині] Lviv: COMPLETE; 2012. Ukrainian.

Jannot AS, Agoritsas T, Gayet-Ageron A. Citation bias favoring statistically significant studies was present in medical research. J Clin Epidemiol. 2013;66(3): 296-301.

Hubeau C, Kubera JE, Masek-Hammerman К. Interleukin-6 neutralization alleviates pulmonary inflammation in mice exposed to cigarette smoke and poly(I:C). Clin Sci (Lond). 2013;125: 483-93.

Kaur M. C-reactive protein: A prognostic indicator. International Journal of Applied and Basic Medical Research. 2017;7(2): 83-4.

Lototskaya SV. [The use of enterosorbent "carboline" in the correction of changes in free radical oxidation in patients with chronic obstructive pulmonary disease]. Zdobut kiln i eksperym med. 2015;32(3): 96-8. Ukrainian.

Lutskiy MA. [Free radical oxidation of lipids and proteins - universal process of vital activity of the body]. Usp sovr estetv. 2014;126: 24-8. Russian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Лихацький, П. Г., Фіра, В. Д., Сурман, Х. М., & Фіра, Д. Б. (2021). АКТИВНІСТЬ ЗАПАЛЬНИХ ТА ЦИТОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ В ДИНАМІЦІ УРАЖЕННЯ ТЮТЮНОВИМ ДИМОМ. Вісник медичних і біологічних досліджень, (3), 35–41. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12567

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження