МОРФОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВІКОВИХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН АРТЕРІЙ СЕЧІВНИКА

Автор(и)

  • М. С. Гнатюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • С. О. Нестерук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. В. Татарчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Н. Я. Монастирська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12561

Ключові слова:

сечівник, артерії, морфометрія

Анотація

Резюме. Дослідження ангіоархітектоніки інтраорганного судинного русла в нормі й при різних патологічних станах постійно знаходиться в полі інтересів науковців. Варто зазначити, що різнотиповість вікових судинних реакцій сечівника залишаються суперечливими.

Мета дослідження – морфометрично дослідити вікові структурні зміни артерій сечівника.

Матеріали і методи. Комплексом морфологічних методів досліджені артерії сечівника 15 свиней-самців в′єтнамської породи, яких поділили на 2 групи: перша нарахувала 8 інтактних практично здорових тварин віком 3,5–4 місяці, друга – 7 інтактних свиней віком 6,5–7 місяців. Із сечівника виготовляли гістологічні мікропрепарати. Проводили морфометрію артерій сечівника і вимірювали їх зовнішній та внутрішній діаметри, товщини медії та адвентиції, висоту ендотеліоцитів, діаметр їх ядер, визначали індекс Вогенворта, ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах та відносний об′єм ушкоджених ендотеліоцитів. Кількісні показники оброблялися статистично.

Результати. Встановлено, що з віком суттєво змінювалися морфометричні параметри артерій переважно дрібного калібру сечівника. Зовнішній діаметр досліджуваних судин збільшився усього на 0,6 %, товщина медії – на 9,8 %, індекс Вогенворта – на 21,9 %, товщина адвентиції – на 35,2 % (р<0,001). Внутрішній діаметр артерій дрібного калібру зменшився на 9,3 % (р<0,001). Виявлене свідчило про вікове зниження пропускної здатності артерій сечівника і погіршання його кровопостачання. З віком виникають атрофічні та апоптичні зміни в ендотеліоцитах при стабільності клітинного структурного гомеостазу.

Висновки. Вікова структурна перебудова артерій сечівника у дослідних тварин характеризується потовщенням їх стінки, зростанням товщини медії, адвентиції, індексу Вогенворта, звуженням їх просвіту, зниженням пропускної спроможності досліджуваних судин та погіршанням кровопостачання органа. З віком зменшується висота ендотеліоцитів, діаметри їх ядер, зростає відносний об′єм ушкоджених ендотеліоцитів при стабільності клітинного структурного гомеостазу. Ступінь вікового ремоделювання досліджуваних судин домінує в артеріях дрібного калібру сечівника.

Посилання

Hnatjuk MS, Bodnarchuk IV, Tatarchuk LV. [Features of structural reconstruction of arteries of the tongue at desquamative glossitis]. Visn nauk dosl. 2019;2: 85-9. DOI: 10.11603/2415-8798.2019.2.10022. Ukrainian.

Makarov MA., Avdyeev SH,Chuchalin AG. [The role of endothelial dysfunction and arterial rigidity in pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease]. Ter. Arkh. 2012;84(3): 74-80. Russian.

Hnatjuk MS, Bodnarchuk IV, Tatarchuk LV, Hasiuk PA. Age-related features of tongue remodeling in the experimental animals. Biomedical and biosocial anthropology. 2018;33: 36-40. Ukrainian. DOI: 10.31393/bba33-2018-06

Kashinath Nayak A, Anoop T, Sacohidanand S. A clinicoetiological study of uretritis in man attending sexually transmitted disease clinic at a tertiary hospital. Indian journal of sexually transmitted disease and AIDS. 2017;38(2): 136-41. DOI: 10.4103/ijstd.IJSTD_98_15

Horalskyi LP, Khomych VT, Kononskyi OI. Fundamentals of histological technique and morphofunctional methods of research in normal and pathology. [Основи гістологічної техніки та морфофункціональних методів дослідження в нормі та при патології : навч. посіб.] Zhytomyr: Polissia; 2011. Ukrainian.

Shormanov SV, Kulikov SV. [Histological and ultrastructural changers of liver at experimental stenosis of pulmonary trunk at insuficіence]. Morfologiya. 2010;3: 46-50. Russian.

Avtandilov GG. Basis of quantitative pathological anatomy. [Основы количественной патологической анатомии] Moscow: Meditsyna; 2002. Russian.

Wogenvoort CA, Wogenvoort N. Smooth muscle content of pulmonary arterial media in pulmonary venous hypertension compared with forms of pulmonary hypertension. Pulmonary venous hypertension. 1982;81(5): 681-585. DOI: 10.1378/chest.81.5.581

Grjibovski AM, Ivanov SV, Gorbatova MA. Analysis of quantitative data in two independent samples using Statistica and SPSS software: parametric and non-parametric tests. Science and Healthcare. 2016;2: 5-28. Russian. DOI: 10.34689/SH.2016.18.3.001

Resnikov OG. General ethical principles of experiments on animals. Endocrinology. 2003;8: 142-5. Russian.

Sarkisov DS. Structural basis adaptation and compensation damage function. [Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций] Moscow: Meditsyna; 1998. Russian.

Ashcheulova TV. Apoptosis: signaling pathways and significance in cardiometabolic pathology. [Апоптоз: сигнальні шляхи та значення при кардіометаболічній патології] Kharkov, 2016. Ukrainian.

Zahorodnyi MI, Svintsitskyi IA. Endothelial dysfunction in hypertension: current views on the causes and pathogenetic mechanisms, diagnosis and therapeutic strategies. Prakt likar. 2013;2: 12-27. Ukrainian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Гнатюк, М. С., Нестерук, С. О., Татарчук, Л. В., & Монастирська, Н. Я. (2021). МОРФОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВІКОВИХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН АРТЕРІЙ СЕЧІВНИКА. Вісник медичних і біологічних досліджень, (3), 12–16. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.3.12561

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження