СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ В ЖІНОК ПРЕ- ТА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ

Автор(и)

  • A. F. Slyva Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України http://orcid.org/0000-0003-2385-4001
  • P. R. Selskyy Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України http://orcid.org/0000-0001-9778-2499
  • O. Ye. Kuziv Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • V. V. Slyva Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України http://orcid.org/0000-0003-2779-9775

DOI:

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2019.2.10626

Ключові слова:

гіперпластичні процеси, гіперплазія ендометрія, перименопауза, клітинний імунітет

Анотація

Мета роботи. Вивчити стан клітинного імунітету в пацієнтів із гіперпластичними процесами ендометрія.

Матеріали і методи. Вивчено біопсійний матеріал та проаналізовано показники клітинного імунітету в 33 жінок пре- та менопаузального віку, яких поділили на три групи: першу групу складали 11 жінок із простою гіперплазією ендометрія без атипії; другу – 2 жінки з простою атиповою гіперплазією ендометрія; третю групу – 20 жінок із комплексною гіперплазією ендометрія без атипії. Контрольну групу складали 12 жінок без ознак захворювань ендометрія. Проведено дослідження низки параметрів: визначення відносної та абсолютної кількості різних субпопуляцій лімфоцитів крові, циркулюючих імунних комплексів, показників функціональної та проліферативної активності імунних клітин у сироватці венозної крові.

Результати й обговорення. У жінок з гіперпластичними процесами ендометрія виявлено виражені порушення імунологічного гомеостазу, які проявлялися Т-лімфоцитопенією, дисбалансом субпопуляцій Т-клітин, здебільшого за рахунок зниження циркулюючих Т-хелперів/індукторів, що супроводжувалось зниженням коефіцієнта CD4/CD8 та свідчило про формування вторинного імунодефіциту. Індивідуальний аналіз імунограм хворих із гіперпластичними процесами показав наявність імунодефіциту в усіх обстежуваних пацієнток, проте у жінок із простою гіперплазією без атипії він проявляється гіпосупресією, у хворих з простою атиповою гіперплазією ендометрія більш вираженим супресорним варіантом, а у жінок із комплексною гіперплазією ендометрія мало місце пропорційне зниження індексу CD4/CD8. Порушення функції імунітету виявлялося в різкому зниженні фагоцитарного індексу нейтрофілів у всіх жінок із гіперпластичними процесами ендометрія та зниженні проліферативної активності лімфоцитів у жінок із простою гіперплазією ендометрія без атипії й тенденцією до її підвищення у хворих із простою атиповою гіперплазією ендометрія.

Висновки. В усіх пацієнток із різними видами гіперплазії ендометрія виявлено зростання дрібних циркулюючих імунних комплексів та збільшення концентрації середніх циркулюючих імунних комплексів у хворих із простою гіперплазією без атипії та комплексною гіперплазією ендометрія.

Біографії авторів

A. F. Slyva, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

асистент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

P. R. Selskyy, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

професор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

O. Ye. Kuziv, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

професор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

V. V. Slyva, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

доцент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Zlatnik E, Nikitin I, Nikitina B, Novikova I, Kravtsova O. Local immunity factors in endometrial cancer and uterine myoma. [Факторы локального иммунитета при раке эндометрия и миоме матки] Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015;4: 65-78. Russian.

Vikhlyaeva E. Hyperplastic processes of the endometrium. Guid endocrine gynecology. [Гиперпластические процессы эндометрия] MIA; 2002. Russian.

Minina O. Proliferative processes for postmenopausal women: optimization of diagnostics, recovery and rehabilitation. [Проліферативні процеси ендометрію у жінок у постменопаузі: оптимізація діагностики, лікування та реабілітації]. Zdorovye zhenshchiny. 2018;4: 71-4. Ukrainian.

Karkusova AV, Gudiev IR. Endometrial hyperplasia – a problem of the XXI century [Гиперплазия эндометрия — проблема ХХI века]. Molodoy uchenyy. 2019;5: 57-61. Russian.

Slyva AF. Endometrial hyperplastic processes in perimenopausal women. Clinical and anamnestic analysis by using neural network clustering. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(8): 1014-24. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3459694.

Kornienko S. Pathology of the endometrium and reproductive profile of women in late reproductive and premenopausal age. [Патологія ендометрію та репродуктивний профіль жінок в пізньому репродуктивному та пременопаузальному віці] ScienceRise. Medical Science. 2017;6: 37-42. Ukrainian.

Slyva AF, Selsky PR, Slyva VV. Clinical and epidemiological aspects of hyperplastic processes of women's endometrium in the perimenopausal period. [Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді]. Aktualni prob such med. 2015;15(4): 201-4. Ukrainian.

Bruchim I, Sarfstein R, Werner H. The IGF hormonal network in endometrial cancer: functions, regulation, and targeting approaches. Frontiers in Endocrinology. 2014;5: 76-82.

Chandra V, Kim J, Benbrook D, Dwivedi A, Rai R. Therapeutic options for management of endometrial hyperplasia. Journal of Gynecologic Oncology. 2016;27(1): 8-15.

Kim JJ, Kurita T, Bulun SE. Progesterone action in endometrial cancer, endometriosis, uterine fibroids, and breast cancer. Endocrine Reviews. 2013;34(1): 130-62.

Lacey JV. Endometrial hyperplasia and the risk of progression to carcinoma. Maturitas. 2009;63(1): 39-44.

Tsubanova NA, Barskaya AV, Hubchenko TD. Hyperplastic processes of the endometrium. Possibilities of correction by naturopathic drugs. [Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами]. Zdorovye zhenshchiny. 2017;4: 47-53. Russian.

Tkachenko LV, Sviridova NI. Hyperplastic processes of the endometrium in perimenopause: a modern view of the problem. [Гиперпластические процессы эндометрия в перименопаузе: современный взгляд на проблему] Vestnik VolgGMU. 2013;3(47): 9-16. Russian.

Kiselev VI, Sidorova IS, Unanyan AP, Muyzhnek EL. Hyperplastic processes of the organs of the female reproductive system: theory and practice. [Гиперпластические процессы органов женской репродуктивной системы: теория и практика] Moscow: ID MEDPRAKTIKA. 2011. Russian.

Sheshukova NA, Makarov IO, Fomina MN. [Endometrial hyperplasia]. Akush. i gin. 2011;4: 16-21. Russian.

Royal College of Obstetricians and Gynaecjlogists.Management of Endometrial Hyperplasia. RCOG. BSGE Green-top Guidelaine. 2016.

Zlatnik EYu, Nikitin IS, Nikitina VP, Novikova IA, Kravtsova OE, Bakhtin AV, Selyutina ON. Factors of local immunity in cancer endometrium and uterine myoma. [Факторы локального иммунитета при раке эндометрия и миоме матки] Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015;4. Russian.

Pashov AI, Tskhay VB, Kamzalakova NI. Features of the immune status of patients with endometrial cancer depending on the degree of tumor differentiation. [Особенности иммунного статуса больных раком эндометрия в зависимости от степени дифференцировки опухоли] Vestn. NGU im. N.I. Lobachevskogo. 2004;2: 55-8. Russian.

Yanchenko OS, Kontorshchikova EYu, Shakhova KA. Features of the immune status of patients with uterine myoma and endometrial cancer. [Особенности иммунного статуса больных миомой матки и раком эндометрия] Vestn. NGU im. N.I. Lobachevskogo. 2012;2(3): 300-3. Russian.

Ninkina GN, Wolf VE. Features of the hormonal and immune status of patients with endometrial hyperplastic processes [Особенности гормонального и иммунного статуса больных с гиперпластическими процессами эндометрия] Akush. i gin. 2004; 24-26. Russian.

Acmaz G, Aksoy H, Albayrak E. Evaluation of endometrial precancerous lesions in postmenopausal obese women-a high risk group? Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(1): 195-8.

Ponomarenko IV, Demakova NA, Altukhova OB. Molecular mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes. [Молекулярные механизмы развития гиперпластических процессов эндометрия] Nauchnye vedomosti BelGU. Ser. Meditsina. Farmatsiya. 2016;19(35): 17-22. Russian.

Chekhoeva AN, Gabaraev GM, Baroeva MD. Clinical and diagnostic aspects and therapeutic tactics of endometrial hyperplastic processes from modern perspectives (literature review). [Клинико-диагностические аспекты и лечебная тактика гиперпластических процессов эндометрия с современных позиций.] Vestnik novyikh meditsinskikh tehnologiy. 2019;4: 55-7. Russian.

Levakov SA, Sheshukova NA, Kedrova AG. [Molecular biological profiles of endometrial hyperplasia and endometrial intraepithelial neoplasia]. Opuholi zhenskoy reproduktivnoy sistemy. 2018;14(2): 76-81. Russian.

Berlev IV, Bernstein LM. Endometrial cancer. [Рак эндометрия] Moscow: Eco-vector; 2017. Russian.

Amiraslanov AT, Safarova SI. Risk factors and prognostic indicators of atypical endometrial hyperplasia. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2019;12(2): 7-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-31

Як цитувати

Slyva, A. F., Selskyy, P. R., Kuziv, O. Y., & Slyva, V. V. (2020). СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ В ЖІНОК ПРЕ- ТА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ . Вісник медичних і біологічних досліджень, (2), 29–36. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2019.2.10626

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження