РИЗИК УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНОЮ ТРИВАЛІСТЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

  • A. O. Boiko Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • I. V. Zemlіachyk Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Yu. B. Valihura Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: цукровий діабет, серцево-судинні ускладнення, ожиріння, ліпідограма, ІМТ, АТ

Анотація

Мета роботи. Вивчити ризик виникнення патологій серцево-судинної системи залежно від тривалості ЦД 2 типу, індексу маси тіла (ІМТ), змін у ліпідограмі: ліпопротеїнів високої (ЛПВЩ) та низької щільностей (ЛПНЩ), триацилгліцеролів (ТГ) та рівня артеріального тиску (АТ).

Матеріали і методи. Ми проаналізували стаціонарні карти 30 хворих на цукровий діабет 2 типу, які перебували на лікуванні в терапевтичному відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», визначили ІМТ та оцінили їх ліпідограму. Серед обстежених було 18 чоловіків (60 %) та 12 жінок (40 %) віком від 34 до 69 років з тривалістю хвороби від 1 до 21 року.​ Залежно від тривалості захворювання, стаціонарні карти хворих поділили на 3 групи: перша – тривалість ЦД 2 типу до 5 років (n=6), друга група – від 6 до 10 років (n=16), третя група – понад 11 років (n=8).

Результати й обговорення. У хворих першої групи ІМТ становив 26,5 (надмірна маса тіла). У пацієнтів другої групи відповідно 33,99 (ожиріння 2 ступеня). У третій групі ІМТ був 28 (ожиріння 1 ступеня). Аналіз показників ліпідограми дозволив виявити значне зростання ТГ та зниження ЛПВЩ у хворих із найтривалішим перебігом ЦД 2 типу (третя група), а більш виражене підвищення ЛПНЩ було у пацієнтів із тривалістю ЦД від 6 до 10 років. Аналізуючи показники АТ у групах хворих, ми виявили найвищі цифри гіпертензії у третій групі, виражені зміни на ЕКГ, порушення ритму, провідності. У 2-х пацієнтів було діагностовано інфаркт міокарда в анамнезі.

Висновки. У хворих на ЦД 2 типу з тривалістю захворювання від 6 до 10 років спостерігають зростання ІМТ(ожиріння 2 ступеня), підвищення рівня ЛПНЩ. В пацієнтів із ЦД 2 типу з тривалістю хвороби більше 11 років зростає рівень ТГ, збільшується ризик ускладнень збоку серцево-судинної системи (за даними ЕКГ).

Біографії авторів

A. O. Boiko, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

студент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

I. V. Zemlіachyk, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

студент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Yu. B. Valihura, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

студент Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Посилання

Fadieiev PO. Diabetes mellitus. [Цукровий діабет] Encyclopedia of medical knowledge. Ternopil: Navchalna knyha; 2010.Ukrainian.

International Diabetes Federation (IDF). Available at: http://www.idf.org.

Gilyarevskiy SR. Novosty dokazatelnoy kardiologii. Internist. 2018. Available at: https://internist.ru/broadcast/detail/34441/. Russian.

Tronko MD, Chornobrova AD. Eds. Main indicators of activity of endocrinological service of Ukraine for 2008. [Основні показники діяльності ендокринологічної служби України за 2008 рік] Kyiv: V.P. Komіsarenko Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine; 2009. Ukrainian.

Cosentino F, Grant P, Aboyans V. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal. 2019;9.

Shudin VV. [New aspects of the etiology and epidemiology of autoimmune diabetes]. Mezhdunarodnyy endokrin zhurn. 2006;4: 56-63. Russian.

World Health Organization: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Report of WHO consultation: Part 1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Geneva; 1999.

Dedov II, Shestakova MV. Eds. Diabetes mellitus: diagnosis, treatment, prevention. [Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика] Moscow: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo; 2011. Russian.

Опубліковано
2019-11-13
Як цитувати
Boiko, A. O., ZemlіachykI. V., & Valihura, Y. B. (2019). РИЗИК УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНОЮ ТРИВАЛІСТЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ . Вісник медичних і біологічних досліджень, (1), 5-8. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2019.1.10495
Розділ
Оригінальні дослідження